İletişim

İletişim:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Ordu Cad. No:196, 34459 Laleli/Fatih, İstanbul
E-posta:
ist.korumaonarim@gmail.com
Bölüm Sekretaryası
0 (212) 455 57 00 Dahili: 15741 - 16017
11/08/2011
10097 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00