Yrd.Doç.Dr. F. Banu Uçar Çakan

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Fatma Banu ÇAKAN (UÇAR)

İş Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Genel Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

            Medeni Hali: Evli ve bir çocuklu

            Yabancı Dil: İngilizce

            İş Adresi: Ordu Cad No: 196. 34459 Beyazıt-İstanbul

            Telefon: +90 212 455 57 00  (15745)

                          +90 536 310 73 21

e-mail: ucar@istanbul.edu.tr ve ucarbanu@yahoo.com,

1. TEMEL EĞİTİM ve UZMANLIK EĞİTİMİ

 
1974-1979
Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu ilkokulu

 
1979-1982
Yeşilköy Muhsin Adil Binal Ortaokulu

 
1982-1986
Yeşilköy 50. Yıl Lisesi

 
1986-1991
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

 
1991-1992

T.C. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İhtisas Sertifikası

 
1995- 1999
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Tekstillerde Temizlik Uygulaması başlıklı yüksek lisans tezi

 
1997, 21-25 Nisan
Mc Crone Research Institute, Chicago  “Applied Polarized Light Microscopy” eğitim sertifikası

 
1999- 2001
İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Programından başarı ile tamamlanmış doktora dersleri (tez aşamasında bırakıldı)

 
2002- 2008
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koruma-Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı, 19. Yüzyıl Kağıt Belgelerde Ayrışma ve Koruma Önerileri başlıklı doktora tezi

 
2012, 26-28 Haziran
“Scientific Techniques and Risk Management in Museums” (STERM-MUSEE) is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Museum of Anatolian Civilization (MAC), Friends of Cultural Heritage (FOCUH) , International Council of Museums (ICOM) işbirliği ile gerçekleştirilen“ International Training on Risk Management in Museums” eğitiminin sertifikası

2. KORUMA ONARIM ALANI UZMANLIK DENEYİMİ ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
1989 (2 ay)
Enez Arkeoloji Kazısı, (Edirne) Keramik ve mozaik restorasyonu
1990 (2 ay)
Enez Arkeoloji Kazısı, (Edirne) Keramik ve cam eser restorasyonu
1990 (1 ay)
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Taş heykellerin temizliği
1991 (2 ay)
Sagalassos Arkeoloji Kazısı, (Burdur) Keramik ve sikke konservasyonu
1992 (2 ay), 1994 (2 ay)
Aşağı Pınar Arkeoloji Kazısı, (Kırklareli) Keramik restorasyonu ve laboratuvar sorumluluğu

 
1992 (2 ay), 1994 (2 ay)
Menekşe Çatağı Arkeoloji Kazısı (Tekirdağ)
Keramik restorasyonu ve laboratuvar sorumluluğu

 
1995 (2 ay)
Enez Arkeoloji Kazısı, (Edirne)
Keramik restorasyonu ve arkeolojik kazı alanı çalışmaları

 
1996 (8 ay)
Textile Conservation Workshop, New York, ABD Tarihi ve artistik dokuma eserler için koruma/onarım uygulamaları
1997 (3 ay)
Dobson Studio, Washington DC, ABD Uzakdoğu kağıt/ tekstil eserlerin koruma/onarım çalışmaları
1997 (3 ay)
Phobe Hearst Museum, University of California,  Berkeley ABD Bitkisel kökenli etnografik eserlerin koruma/onarım çalışmaları
1997 (1 ay), 1998 (2 ay)
Göbekli Tepe Arkeoloji kazısı, (Urfa) Taş eser konservasyonu
2000-2012 (12 yıl)
Enez Arkeoloji Kazısı, (Edirne) Kazı alanı yöneticisi

3. KATILDIĞI ÇALIŞTAY, SEMİNER ve EĞİTİMLER

 
28-29 Eylül 2005
T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi Tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen The First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry, programına katılım
10.Ekim.2009-07.Mart.2010
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları tarafından Fatih Küçükayasofya kurs merkezinde açılan “Kitap ciltçiliği” kursuna katılım

 
17-18 Aralık 2010
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Fatih Yazma Eser Kütüphanesinde düzenlenen Tarihi Mekanlarda Yazma ve Nadir Eserlerin Korunması için Ortak Standartlar Belirleme seminerine katılım

 
16-20 Eylül 2013
TÜBİTAK, Tüsside ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Girişimcilik” konulu uygulamalı çalışma programına katılım

 
8-9, 15-16 Mart 2014
T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi’nde

Arkeometalurjist Dr. Nicolas Gailhard tarafından verilen “Eski Anadolu’da Metal Bilimi ve Sanatı” programına katılım

 
31 Mart-15 Nisan 2014
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarları Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen,

Tekstil Konservatörleri Barbara Diane Mott ve Beth Marie Szuhay tarafından verilen Tekstil Eser Konservasyonu eğitimine katılım

8. BİLİMSEL ve İDARİ GÖREVLER
 
2012-1013
Anabilim Dalı başkanlığı

 
2012 kazı sezonu
Enez Kazısı Başkan Yardımcılığı

10. KAZANILAN BURSLAR

 
1997 Nisan
Mc Crone Research Institute, Chicago  “Applied Polarized Light Microscopy” Eğitim Bursu

 
1997 (3 ay)
University of Berkeley tarafından scholarship
Eylül 2012
Viyana’da IIC tarafında yapılan Kongre için Getty Foundation tarafından verilen katılım bursu

26-28 Haziran 2012
The Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey tarafından gerçekleştirilen

“International Training on Risk Management in Museums” eğitim bursu

  
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
2009, Sevim Akyuz, …. ÇAKAN Banu
FT-IR and EDXRF analysis of wall paintings of Ancient Ainos Hagia Sophia Church, Journal of Molecular Structure, , 924-926, (2009) pp. 400-403
2010, Gülnur Kurap, v.d.
FT-IR spectroscopic study of Terra-Cotta sarcophagi recently excavated in Ainos (Enez) Turkey [Quick Edit] Journal of Molecular Structure, 976 (2010) pp.161-167
2011, Sevim Akyüz, v.d.
Archaeometric Investigations of Terra-Cotta Sarcophages from the Excavations at Ainos (Enez) Turkey: An EDXRF Study, Asian Journal of Chemistry, Vol. 23 No. 7 (2011) pp. 3235-3239
2012, Sevim Akyüz, v.d.
Characterization of ancient glass excavated in Enez (Ancient Ainos) Turkey by combined Instrumental Neutron Activation Analysis and Fourier Transform Infrared spectrometry techniques, Spectrochimica Acta Part B 71-72 (2012) pp.75-79
2013, Sevim Akyüz, v.d.
EDXRF and FTIR Analysis of some glass fragments belong to Ottoman period, excavated in Ancient Ainos (Enez) Turkey Asian Journal of Chemistry, 25 (18) pp 10397-10400.
2014, Sevim Akyüz, v.d.
Investigations of the historic textiles excavated from Ancient Ainos (Enez-Turkey) by multiple analytical techniques, Journal of Molecular Structure, Article in Press
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler
2005 Uçar, F. B.,
“Suggestion for Terminology Used in Paper Conservation and Restoration in Turkey”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Kağıt ve Kağıt Hamuru Teknolojisinde Yeni Gelişmeler Çalıştayı-1, (Poster Presentation)
2007 Çakan, F.B.,
“Documentation on Paper Conservation”, Studies on Historical Heritage, Organized by TA-MIR, Antalya, s.: 319-324,
2009, Sait Başaran, F.Banu Çakan v.d.
Enez (Ainos) 2008 yılı Kazısı, Onarım–Koruma Çalışmaları, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, sayfa 117-144.
2010, Gülnur Kurap, v.d.
Ftır Spectroscopıc And X-Ray Fluorescence Analysıs Of Terra-Cotta Sarcophages Excavated In Ainos (Enez) Turkey, 2nd Balkan Symposium on Archaeometry
2012, Banu Çakan, v.d.
“EDXRF,SEM EDX and FTIR analyses of textile specimens excavated in Ancient Ainos (Enez-Turkey) 3rd Symposium of the Balkan Archaeometry Network, Bucharest, Romania
2012, Banu Çakan, Betül Oral
“A restoration methodology of Antique Maps” Chemistry for Cultural Heritage, 2nd International Congress, s.77
 
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
2012, Ed. Roxana Radvan, Sevim Akyüz, Monica Simileanu
The Unknown Face of the Artwork, “EDXRF, FTIR and Chemometric Analyses of Pottery and Glass Fragments Excavated in Ancient Ainos (Enez- Turkey), Istanbul Kultur University, 
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 
2008 F. Banu Uçar
“Enez (Ainos) Kazı ve Onarım Çalışmaları-2007”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler,  Mayıs Sayı: 26 sayfa: 19
2009, F. Banu Uçar, Sait Başaran
“Enez Kazı ve Onarım Çalışmaları – 2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler,  Mayıs Sayı: 29 sayfa: 22-24
2010, Sait Başaran, F. Banu Uçar
“Enez Kazı ve Onarım Çalışmaları – 2008”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler, Mayıs Sayı: 30 sayfa: 23-24
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
2004, Uçar, F. B.,
“Enez (Ainos) Mimarisinde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Yöntemlerle Tespiti”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-3 (Oral Presentation)
2005, Uçar, F. B.,
“Tarihi Tekstillerin Sergileme Yöntemlerindeki Gelişmeler”, Yedinci Müzecilik Semineri, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, s. 213-216,
2009, Uçar Çakan F. B, Sait Başaran
“Enez Kazıları”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı- 9, (Oral Presentation)
 
7. PROJELER
1992-1994
Trakya Araştırma Projesi (İstanbul Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi desteği ile Prof.Dr. Mehmet Özdoğan yürütücülüğünde)

1995
Enez Arkeoloji Kazısı Projelerinde Kazı Üyesi (İstanbul Üniversitesi,

2000-2007

Araştırma Projeleri Birimi desteği ile Prof. Dr. Sait Başaran yürütücülüğünde)
2006-2007
“19. Yüzyıl Endüstriyel Kağıt Belgelerde Ayrışma ve Koruma Önerileri” başlıklı tez projesi (İstanbul Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi desteği ile yürütücü olarak)
2008
‘2569’ nolu ‘Enez Arkeoloji Kazısı’ başlıklı proje (İstanbul Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi desteği ile yürütücü olarak)
2008-9
TUBİTAK projesi Bilim ve Toplum Projelerini destekleme Programı Ağustos

İTÜ Bilim Okulları Programı (108B021) (Eğitmen olarak)
2009
‘3565’ nolu ‘Enez Arkeoloji Kazısı’ başlıklı proje (İstanbul Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi desteği ile yürütücü olarak)
2010
‘6864’ nolu ‘Enez Antik Kentinin, Kuzey Ege Kültür Tarihindeki Öneminin Arkeolojik Veriler Işığında Araştırılması’ başlıklı proje (İstanbul Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi desteği ile yürütücü olarak)
2011, Yayın?
‘16400’ Ainos Antik Kentindeki Arkeoloji Araştırmaların Trakya Kültür Tarihine Katkıları

 
2012
‘26405’ EDXRF, SEM, EDX and FTIR Analyses of Textile Specimens Excavated in Ancient Ainos (Enez-Turkey)
 

ATIF YAPILAN YAYINLAR

–  Atıf alan yayın: Akyuz,Sevim; Akyuz Tani; Mukhamedshina, Nuranya M., ÇAKAN Banu: Characterization of ancient glass excavated in Enez (Ancient Ainos) Turkey by combined Instrumental Neutron Activation Analysis and Fourier Transform Infrared spectrometry techniques, SPECTROCHİMİCA ACTA PART B ATOMİC SPECTROSCOPY Volume 71-72 Pages 75-79 Published: MAY-JUN 2012

Atıf Yapan Yayın(lar):

1.      Hasdemir, I.; Striepe, S.; Deuberner J.; et al. Micromechanical properties of banded alterations of archaeological glass fragments, JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS volume: 376 Pages: 126-132 Published: SEP 15 2013

2.      Romero-Pastor, Julia; Vİcente Navarro, Jose; del Egido, Marian; et al. A nondestructive Methodology fort he Study of Colored Enamels: Insights into Manufacturing and Weathering Processes. JOURNAL OF THE AMERİCAN CERAMİC SOCIETY Volume: 96 Issue: 7 Pages: 2132- 2140 Published: JUL 2013

–  Atıf alan yayın: Kurap, Gülnur, Akyuz Sevim; Akyuz, Tanil; et al. FT_IR spectroscopic study of terra-cotta sarcophagi recently excavated in Aİnos (Enez) Turkey. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Volume:976 Issue: 1-3 Special Issue: SI Pages: 161-167 Published: JUL 15 2010

Atıf Yapan Yayın(lar):

3.      Ravisankar, R.; Annamalai G. Raja; Naseerutheen, A.; et al. Analytical characterization of recently excavated magalithic sarcophagi potsherds in Veeranam village, Tiruvannamalai dist., Tamilnadu, India. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR Volume: 115 Pages: 845-853 Published: NOV 2013

4.      Dlapa, Pavel; Bodi , Merche B.; Mataix-Solera Jorge; at al. FT-IR spectroscopy reveals that ash water repellency is highly dependent on ash chemical compostion. CENETA Volume: 108 Special Issue; SI Pages: 35-43 Published: SEP 2013

5.     Gao, X.X.; Autef, A.; Prud’homme, E.; et al. Synthesis of consolidated materials from alkaline solutions and metakaolin: existence of domains in the Al-Si-K/O ternary diagram. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 65 Issue: 2 Pages: 220-229 Published: FEB 2013

 

14/07/2016
636 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00