Önleyici Koruma Sempozyumu

02.
“Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumu” 9-10 Haziran 2014 Tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi
Namık Kılıç
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumu 9-10 Haziran 2014 Tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun Genel Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Ufuk Kocabaş yaptı. İki gün süren ve toplam 6 oturumdan oluşan sempozyumun bilim danışma kurulu İÜ Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, MSGSÜ Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü, YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO,  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, KVMGM İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, TYEK Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi, TBMM Milli Saraylar Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı ve RIJK Museum Conservation & Research’den uzmanlardan oluştu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumuna bildiri sunmak üzere yerli ve yabancı alanında uzman pek çok bilim insanı davetli olarak katılmıştır. Sempozyum, 9 Haziran Pazartesi günü, “Önleyici Koruma” konusu altında başlayan ilk oturumda önleyici koruma tanımlanarak, müzelerimizde olması gereken ideal koşullar üzerinden konunun önemi vurgulanmıştır. Kazı alanlarında olması gereken koruma uygulamalarının anlatıldığı “Kazı Alanında Koruma” başlığı altında incelenen ikinci oturum ile sempozyumun ilk günü tamamlanmıştır. 10 Haziran Salı günü “Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar” başlığı ile başlayan 3. oturumda, Uluslararası kurumların koruma ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bildiriler sunulmuştur. “Risk Yönetimi, Güvenlik, Zararlılarla Mücadele” başlıklı 4. oturumda sunulan bildirilerde,  bu konular ile ilgili yapılan çalışmalar örnek vakalar üzerinden değerlendirilmiştir. 5. oturum “Belgeleme ve Kayıt” konusu ile başlayarak belgeleme ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirici sunumlar ile son bulmuştur. Sempozyumun ve günün son oturumu olan 6. Oturum “Paketleme, Taşıma ve Depolama konusu altında örnek uygulamaları içeren bildiriler ile tamamlanmıştır. Sempozyum, Doç. Dr. Ufuk Kocabaş’ın yaptığı kapanış konuşması son bulmuştur.
 01.03.
 
YouTube Preview Image
 
 
 
21/11/2014
1275 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00