Bölüm Laboratuvarları

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Laboratuvar ve Derslikler
Genel Koruma ve Onarım Laboratuvarı
Program kapsamında verilen uygulama derslerinin gerçekleştirildiği bir laboratuvardır. Seramik, Cam ve Metal Eserler Laboratuvarı olmak üzere üç temel birimden oluşmaktadır. Öğrencilerin temel uygulamaları yapabilecekleri donanımların dışında, teori konularının işlenebilmesi ve bilgisayar ile sunum yapma imkânı her üç birimde mevcuttur.
Seramik biriminde gerçekleştirilen uygulamalar ve verilen dersler:
Keramik I ve Keramikte Tümleme Yöntemleri dersleri (teorik\uygulama): Güz ve Bahar dönemlerinde işlenen bu dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu derslerde teorik olarak seramik eserlerin tarihsel ve kültürel gelişim süreçleri, yapım ve kullanım yöntemleri, hammadde özellikleri, konservasyona yönelik yapılan uygulamalar ve acil müdahaleler, restorasyona yönelik uygulamalar ve acil müdahale yöntemleri anlatılmaktadır. Uygulamalı derslerde ise konservasyon ve restorasyona yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
Kalıp alma Yöntemleri dersi (uygulama): Güz döneminde yürütülen bu ders uygulamalı olarak işlenmektedir. Yürütülen derslerde kültür varlıklarının kalıplarının alınmasına yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan uygulamalı çalışmaların yanında kalıp alma yöntemleri ve bunun kültür varlıklarının korunmasındaki önemi teorik olarak işlenmektedir.
Kerpiç Yapıların gelişimi ve Koruma Yöntemleri dersleri (teorik): Güz ve bahar aylarında yürütülen bu dersler teorik olarak işlenmektedir. Yürütülen derslerde kerpiç yapıların tarihsel ve kültürel gelişim süreçleri, tarihten günümüze yapım ve kullanım biçimleri, korumaya yönelik öncelikler işlenmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel ve bilimsel koruma yöntemleri anlatılmaktadır.
Konservasyona Giriş Dersi (teorik):  Bu derste genel olarak koruma kavramıyla ilgi genel etik kurallar, korumanın kapsamları, yöntemleri ve aşamaları konuları işlenmektedir.
Seramik Tümleme Sorunları Dersi ( teorik\uygulama): Bu derste genel olarak seramik eserlerin restorasyonu ve konservasyonunda ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik konular işlenmektedir. Bu derste amaçlanan öğrencilerin karşılaşa bilecekleri farklı sorunlara çözüm üretme pratiğini geliştirmektir.
Kazılarda Koruma dersi (teorik): Bu derste kazı alanlarında korumanın önemi, korumaya yönelik alına bilecek önlemler ve bunların önemi işlenmektedir. Bunun yanı sıra kazı alanlarında yapılacak acil konservasyon ve restorasyon müdahaleleri anlatılmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cam Restorasyon Biriminde çeşitli kazılardan getirilmiş cam eserlerin restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Cam Onarımı I-II derslerinin işlendiği laboratuvarda, bölüm öğrencilerimiz cam eserlerin gruplandırılması, envanterlerinin hazırlaması, temizlenmesi, parçaların bir araya getirilmesi, yapıştırma ve tümleme teknikleri hakkında teorik dersler almakta ve uygulamalar yapmaktadır.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Metal Koruma-Onarım Birimi
Bölümümüz bünyesinde bulunan metal laboratuvarında her türlü bronz, demir ve çeşitli metal eserlerin (altın, gümüş, kalay, pirinç, tombak, kurşun vs) koruma ve onarımını yapabilecek alt yapı mevcuttur. Laboratuvar yaklaşık 15 kişi oturma kapasitelidir. Laboratuvar içinde öğrencilerin uygulama malzemeleri için özel dolapları bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
Gemi Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Laboratuvarı
Fakültemiz Ordu Caddesi Giriş Kapısının karşısında bulunan Gemi Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Laboratuvarı 2008 yılında hizmete alınmış, 2012 yılında renove edilerek Sayın Rektörümüz Yunus Söylet tarafından açılışı yapılmıştır. Isıtma sistemli paslanmaz çelik PEG emdirme tankı, emiş sistemi, çeker ocaklar, etüv, mikroskoplar, gemi model aletleri vd. laboratuvar ekipmanı ile donatılmıştır. Laboratuvar içinde bulunan derslik yaklaşık 30 kişi otuma kapasitelidir. Bilgisayarla sunum yapabilecek projektör, ses sistemi ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca modüler yapısı sayesinde çeşitli toplantılar düzenlenebilmektedir. Laboratuvar girişinde öğrencilerin uygulamam malzemeleri için özel dolapları bulunmaktadır.
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
Tablo Restorasyon Laboratuvarı
Fakültemiz Z-01 numaralı mekânda bulunan Tablo Restorasyon Laboratuvarı 2013 yılında kurulmuştur. Laboratuvarda tablo koruma- onarımında kullanılan;  tabloların alt katmanlarının incelenmesi, bozulmaların teşhisi, sanatçının resim yapım tekniklerinin tespiti, geçmişte tablo üzerinde yapılan onarımların saptanması, okunmayan yazı ve imzaların okunması için kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır. Ayrıca tabloların sergilendiği ve depolandığı ortam koşullarının uygunluğunun tespiti için kullanılan ışık şiddeti, sıcaklık, nem ve zararlı gazların ölçümünü yapan cihazlarda mevcuttur. Laboratuvar yaklaşık 10 kişi oturma kapasitelidir.  İnternet bağlantısı mevcuttur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabloda Alt Katmanların ve sanatçının resim yapım tekniğinin Tespiti
Feyhaman Duran’a ait yeniden kullanmak üzere hazırlanmış tuval
(İÜ Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Koleksiyonu)
 
 
 
 
 
 
Koruma-Onarım Öncesi                                           Koruma-Onarım Sonrası
                                                                        Tabloda Alt Katmanların Tespiti
                                                                Feyhaman Duran “Genç Adam” portesi
                                                   (İÜ Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Koleksiyonu)
                                                                               Önceki onarımların tespiti
                                                     Feyhaman Duran’a ait “Yavuz Sultan Selim” Portresi
                                                                     (İÜ Edebiyat Fakültesi Koleksiyonu)
Kâğıt ve Tekstil Laboratuvarı
Fakültemizin Z-02 numaralı mekanı 2013 yılında Kağıt Restorasyon Laboratuarı’na dönüştürülmüştür. Kağıt konservasyonu dersinin yapıldığı mekanda öğrenciler; kağıt malzemeli eserlerin nitelikleri, temizlik, tümleme, güçlendirme, kullanılan malzemeler ve restorasyon teknikleri konularında uygulamalı ve teorik eğitim almaktadırlar. Fakülte kitaplığı içerisinde bulunan Kağıt Restorasyon-Konservasyon Atölyesi’nde Fakültemize ait nadir eserlerin (Matbu ve el yazması kitap koleksiyonu) restorasyonları gerçekleştirilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahşap Restorasyon Laboratuvarı
Fakültemiz Arkeoloji Müzesi koridoru A2 numaralı mekanda bulunan Ahşap restorasyon Laboratuvarı 2012 yılında tahsis edilmiştir. Ahşap Restorasyon Laboratuvarı yaklaşık 12 kişilik olup, burada Ahşap İşleme Teknikleri 1 ve 2 dersleri ayrıca Ahşap Koruma 1 ve 2 dersleri yapılmaktadır.
Ahşap işleme teknikleri dersi kapsamında öğrenci; ahşabın yapısı hakkında bilgi edinir ve eski dönem ahşap işçiliği hakkında bilgi alır. Ahşap malzeme üzerinde tasarım, ölçme, biçme, kakma, boya ve cila uygulamaları yapar.
Ahşap koruma dersi kapsamında öğrenci; ahşabın yapısını, bozulmaya neden olan faktörleri, koruma çalışmaları için ve restorasyonu için gerekli bilgileri edinir. Dersin büyük bir kısmı uygulama çalışması olarak gerçekleşir. Temizlik, fumigasyon, yapıştırma, bütünleme ve geleneksel cila uygulamaları yapılmakta. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan birçok ahşap eser üzerinde öğrencilerimiz uygulama çalışması yapmışlardır.
                          Rektörlük binası Ahşap korkulukların hatalı boya ve macun uygulamasının temizlenmesi
 
 
 
 
 
 
Korkulukların temizlik sonrası fumigasyonu                   Gomalak cila sonrası
 
 
 
 
 
 
Nadir eserler kütüphanesinde bulunan Kubbetüs Sahra ahşap modelinin onarımı
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nadir eserler kütüphanesinde bulunan Kubbetüs Sahra ahşap modelinin onarım sonrası
 
 
 
 
 
Edebiyat Fakültesi Dekanlık toplantı masası onarım öncesi ve detay
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toplantı masası onarım sonrası gomalak cila son katı
 
 
 
 
 
 
Organizma faaliyetlerine karşı enjeksiyon çalışması
  
 
 
 
 
 
 
Edebiyat Fakültesinden restorasyonu yapılan bir dolap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edebiyat Fakültesinden restorasyonu tamamlanan bir masa 
 
 
 
 
 
 
 Ahşap büfe restorasyon önce ve sonrası 
 
 
 
  
 
Ahşap bavul restorasyon önce ve sonrası
 
 
 
 
 
 
Ahşap sandalye restorasyon önce ve sonrası
Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı
Bölümümüz Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı tarafından sürdürülen Yenikapı Batıkları Projesi kapsamında Yenikapı Semtinde kurulan merkez 2.000 + 1.000 m2 olmak üzere toplam 3.000 m2 alana sahiptir. Batık gemilerin 1:1 ölçekli çizim, temizlik ve konservasyon işlemlerinin yapılabileceği sistemlerle donatılmıştır. Ülkemizde ilk defa kullanılan 3D digitizer cihazı, İÜ Bilimsel Araştırma Projelerinin desteği ile temin edilerek, 2009 yılından beri projede kullanılmaktadır. Ahşap eserlerin mekanik ve kimyasal temizlenmesinde kullanılan paslanmaz çelik tezgâhlar, paraflaş sistemli fotoğraf düzeneği, saf su cihazı, suya doymuş ahşap konservasyonunda kullanılan büyük ölçekli bir fırın ve dondurarak kurutma cihazı laboratuvar envanterinde bulunmaktadır.      
 
16/11/2013
5316 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00