Olkas (AB Projesi)

OLKAS “ From the Aegean to the Black Sea-Medieval Ports Maritime Routes of the East”
Avrupa Birliği, ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde uygulanmakta olan OLKAS “ From the Aegean to the Black Sea-Medieval Ports Maritime Routes of the East” başlıklı proje Ocak 2012’de başlayarak Türkiye, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan’dan çeşitli kurumların yer aldığı geniş katılımlı bir platform tarafından sürdürülmektedir. Projenin ülkemizdeki faaliyetleri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı ve Kültür Bilincini geliştirme Vakfı ortaklığında yürütülmektedir.
Projenin temel amacı Karadeniz Bölgesi komşu ülkeleri arasındaki potansiyel kültür turizminin teşvik edilmesi ve bu konuda uluslararası bir işbirliği ağı geliştirilmesidir. Bu bağlamda faaliyetlerin odak noktasını Ege’den Karadeniz’e uzanan deniz yolu üzerinde bulunan Ortaçağ dönemi limanları teşkil etmektedir. Bölgede belirlenen 45 Ortaçağ dönemi limanına ilişkin tarihi bilgi ve belgeler taranmakta, envanter ve dokümantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Elde edilen tüm bilgiler proje web sitesinde yer alacak online veri tabanında toplanarak kamuoyuna sunulmaktadır. Araştırma sonuçları; Selanik, İstanbul ve Odessa’da düzenlenen fotoğraf sergileri, özellikle çocuklara yönelik eğitici faaliyetler, halen prodüksiyonu devam etmekte olan bir belgesel ve Selanik’te düzenlenecek uluslararası bir sempozyum ile geniş kitlelere ulaştırılacaktır. Özelikle yerel yönetimler ve turizm sektöründeki kuruluşların bilgilendirilerek işbirliği ağına katılmasının bölgede yer alan liman kentleri arasında bir kültür turizmi rotası oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Proje faaliyetlerinin kültür turizminin bölge ekonomisine olan katma değerinin artırılması ve kültür mirasının korunması bilincinin geliştirilmesine olanak sağlaması beklenmektedir.
http://www.olkas.net/  
OLKAS Ege’den Karadeniz’e Ortaçağ Limanları Fotoğraf Sergisi Açılışı
12/11/2013
1164 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00