Yrd.Doç.Dr. Gülder Emre (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Gülder Emre (Anabilim Dalı Başkanı)                                                                                
Posta Adresi: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Ordu Cad. No:196, 34459 Beyazıt – İstanbul
E-mail gulder.emre@gmail.com
 
Öğrenim Durumu:
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü.
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.
Y.Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı.
Tez Konusu: Yağlıboya Tabloların Restorasyonu ve Konservasyonu, Sorunlarına ÇözümÖnerileri, 2003-2005
 Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı.
Tez Konusu: Yağlıboya Tablolarda Bozulmalar ve Laboratuar Ortamında Araştırılması2005- 2010
Akademik Ünvanlar:
Araştırma Görevlisi, Taşınabilir Kültür varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Genel Koruma ve Onarım Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi,  2005–2011
Yardımcı Doçent ,  Taşınabilir Kültür varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Genel Koruma ve Onarım Anabilim Dalı,  İstanbul Üniversitesi,  2011-
 
 Biten Projeler
Yağlıboya Tablolarda Bozulmalar ve Laboratuar Ortamında Araştırılması, İ.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri (2008-2010).
Enez (Ainos) Ayasofyası Harç ve Sıva Analizleri, İ.Ü. Bilimsel Araştırma projeleri (2005-2008).
Araştırma, İnceleme, Arkeolojik Kazı.. vs
Enez (Ainos) Kazısı 2007, 2008 ve 2009 yılı Arkeolojik Kazı Çalışmaları. Prof. Dr. Sait BAŞARAN Başkanlığında.
 
Kongre Sempozyum.. vs
Güleç A., Emre G., “The Mortar Analysis of Byzantium and 0ttoman Period Ruins at Sultanahmet,İstanbul” İnternatioanal Congress on Spestroscopic Methods for Conservation of Cultural Heritage İstanbul Kültür Üniversity,  5-7  nisan 2007
 
.Emre G., “İmzasız "Natürmort" Yağlıboya Tablonun Restorasyon ve Konservasyon Aşamaları” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı -6,  8-10 Mayıs 2006
 
Emre G., “Yangından Kurtarılan Feyhaman Duran’a ait “Yavuz Sultan Selim portresi’nin” Konservasyon Aşamaları” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı -7,  30 Nisan-2 Mayıs 2007
Emre G.,“İÜ. Edebiyat Fakültesi Dış Cephe Temizlik Önerileri “ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı -8, 20-22 Mayıs 2008
 
Emre G., Akyüz T., Başaran S., Güleç A., “Pigment Analysis of Atatürk Portrait of Painter Feyhaman Duran by Energy Dspersive X-ray Fluorescence Spectrometry” İ.T.Ü Chemical Physics Conference VIII, 24-25 Nisan 2008.
 
Akyüz, S., T.Akyüz, G.Emre, A.Güleç, S.Başaran, “Pigment Analysis of Portrait by Turkish Artist Feyhaman Duran (1886-1970): FTIR, Micro Raman and EDXRF Studies” 5th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, Melborune, Australia 12-17 July 2009.
 
Emre G., S. Akyüz, T. Akyüz, A.Güleç, “ The Examination of Yavuz Sultan Selim’s Portrait by a Turkish Artist Feyhaman Duran by Visible (VIS), Infrared (IR) Radiations and Energy Dispersive X-Ray Fluorescense Spectrometer” Technology and Technique in Research on the Works of Art international Conference, Nicolaus Copernicus University, Torun-Poland, 25-26 November 2010.
 
Emre G., T. Akyüz, S. Akyüz, S.Başaran, “Pigment Analysis of a Portrait Dated 1883, of an Unknown Painter, by Polarizing Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry” 2th Balkan Symposium on Archaeometry, 15-17 September 2010, İstanbul Kültür Üniversity, İstanbul-Turkey.
 
Emre G., “Feyhaman Duran İmzalı Atatürk Portesindeki Bozulmaların İncelenmesi” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı -10,  27-29 Nisan 2010.
 
Emre G., S. Akyüz, T. Akyüz, A.Güleç, “ The Examination of Yavuz Sultan Selim’s Portrait by a Turkish Artist Feyhaman Duran by Visible (VIS), Infrared (IR) Radiations and Energy Dispersive X-Ray Fluorescense Spectrometer” Special Wednesday Seminar, Fine Arts Faculty, Conservation Center, New York University, New York, Usa., 16 November 2011.
 
Yayınlar:
Güleç A., Emre G., 2009:  “ Sultanahmet Büyük Saray Kazıları Kalıntıları Harç Sıva Analizleri” Restorasyon, Konservasyon Çalışmaları, sayı: 2,Temmuz-Ağustos-Eylül, s:50-60.
 
Başaran,S.,F.B.Uçar, G.Emre, G,Kurap, S, Karwiese, R.Yılmaz:” Enez (Ainos) 2008 Yılı Kazısı, Onarım- Koruma Çalışmaları,” 25-29 Mayıs 2009 ,  31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt,  Kültür  ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü,  Denizli.
 
Emre G., 2009: “Yağlıboya Tabloda Koruma: Genel Bir Bakış” Restorasyon, Konservasyon Çalışmaları, sayı: 3,Ekim-Kasım-Aralık, s:74-77.
 
Emre G., S. Akyüz, T. Akyüz, 2011:  “Un portrait de Femme de Feyhaman Duran”Synergies Turquie, Numero 4, Anée 2011, p:79-83.
 
Emre G., S. Akyüz, T. Akyüz, A.Güleç, 2012, “ The Examination of Yavuz Sultan Selim’s Portrait by a Turkish Artist Feyhaman Duran by Visible (VIS), Infrared (IR) Radiations and Energy Dispersive X-Ray Fluorescense Spectrometer”, Interdisciplinary research on the works of art/Interdyscyplinarne badania dziel sztuki, pp:79-89, Poland.
 
Akyüz S.,T. Akyüz, G.Emre, A.Güleç,S. Başaran, 2011:  “Pigment analyses of a portrait and paint box of Turkish artist Feyhaman Duran (1886-1970): The EDXRF, FT-IR and micro Raman spectroscopic studies.”  Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, December 30:89C, pp:74-81
 
Diğer Deneyimler
 - 2011, New York Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservasyon Enstitüsü, Davetli Misafir Öğretim Üyesi.
- 2012 –Cambridge Üniversitesi ve National Gallery Koruma –Onarım Laboratuarları, Davetli Misafir Öğretim Üyesi.
 
 Verdiği Dersler
 
Tunç Hastalıklarının Tedavisi (Lisans)
Tunç Eserlerde Koruma ve Onarım (Lisans)
Tunç Eserlerde Korozyon Sorunu  (Lisans)
Çeşitli Metal Eserlerin Konservasyonu (Lisans)
Organik Eserlerde Koruma (Lisans)
Proje 1 (Lisans)
Duvar Resimlerinde Koruma ve Onarım 1 (Lisans)
Duvar Resimlerinde Koruma ve Onarım 2 (Lisans)
Yağlı Boya Tablolarda Koruma –Onarım 1 (Lisans)
Yağlı Boya Tablolarda Koruma –Onarım 1 (Lisans)
Yağlıboya Tablolarda Konservasyon Yöntemleri 1 (Yüksek Lisans)
Yağlıboya Tablolarda Konservasyon Yöntemleri 1 (Yüksek Lisans)
*Yağlıboya Tablolarda Koruma-Onarım Yöntemlerinin Araştırılması 1 (Doktora)
*Yağlıboya Tablolarda Koruma-Onarım Yöntemlerinin Araştırılması 2 (Doktora) *(Dersler yönetim kurullarınca kabul edilmiştir ancak  2012-2013 eğitim-öğretim yılında
08/10/2013
3840 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00