Çanakkale 1915

UZAK ÜLKELERİN UZAYAN SAVAŞI: ÇANAKKALE - 1915

Uluslararası Sempozyumu

26-27 Mayıs 2015

 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi’nin her yıl düzenlemekte olduğu tarih seminerlerinin 2015 yılı etkinliğinde, Birinci Dünya Savaşı Çanakkale ölçeğinde incelenecektir. Sempozyumda devletlerin stratejik planları ve savaş meydanlarında uygulanan taktikler kadar, hiç tanımadığı bir ülke ya da bölgeye gönderilen rütbeli-rütbesiz askerlerin insani yaşanmışlıkları da ele alınacaktır. Sempozyumda sunulacak bildiriler için belirlenmiş konu başlıkları ve etkinlik takvimi aşağıda sunulmuştur.

                                                                                                              Prof. Dr. Mahir AYDIN

                                                                                                                       Merkez Müdürü

 Sempozyum Takvimi:

Bildiri özeti son gönderme tarihi: 01 Mart 2015

Bildiri önerisi değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi: 31 Mart 2015

Seminer programının ilanı: 06 Nisan 2015

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası

E-mail: tam@istanbul.edu.tr

 

 

 

1) Strateji ve Askeri Kuvvet

Bu başlık altında; Çanakkale’de kesişen ve çatışan politikalar, Çanakkale Boğazı’nın stratejik önemi, burada bir cephe açma düşüncesinin siyasi nedenleri, Çanakkale’de çarpışan devletlerin genel ölçekte ve cepheye gönderdikleri askeri güçleri, harekat planları ve beklentiler, savaşın sürpriz sonucunun başlangıçtaki plan ve beklentilerde yarattığı değişiklikler ile birlikte savaşın siyasi sonuçları da ele alınacaktır.

2) Muharebeler

Bu başlık altında, Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşen kara ve deniz muharebeleri, çatışan ordu ve donanmaların komuta yapıları, taktik manevraları, lojistik hizmetleri ve techizatları açısından incelenecektir.

  1. a) Çanakkale’de Deniz Savaşı: 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen donanmanın, ön hazırlığı, stratejisi, ileri harekatı ile tabyalarda konuşlanan topçu savunması.
  2. b) Çanakkale’de Çıkarma Savaşı: 24 Nisan 1915’te Gelibolu’ya yapılan amfibik çıkarma, bunun öncesindeki yalancı çıkarma ve karada köprü başı tutulması.
  3. c) Çanakkale’de Savunma Savaşı: Birbirine üstünlük sağlayamayan tarafların, siper ölçeğinde, aylar süren sıcak çatışması.

 

3) İnsan ve Savaş:

Bu başlık altında; burun buruna siperlerde iç içe geçmiş silahlı çatışma, insani ihtiyaçların giderilmesi, ölü gömme molası vs. gibi olayların asker anılarına yansımaları karşılaştırmalı olarak  ele alınacaktır.

4) Milli Hafızalar ve Resmi Harp Tarihlerinde Savaş:

Bu başlık altında; Çanakkale Cephesi’ndeki muharebelerin, başta Türk, İngiliz ve Avustralya/Yeni Zelanda olmak üzere, savaş sonrasında üretilen resmi harp tarihleri ile popülerleşmiş milli tarih anlatılarındaki ele alınışı ve izleri, modern ulus kimliklerinin oluşumundaki etkileri açısından incelenecektir.

27/01/2015
1085 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00