Uluslararası 9.Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

9-turk-deniz-ticareti-tarihi-sempozyumu   Osmanlı tarihçiliğinin son dönemlerde hak ettiği ilgiyi görmeye başlayan bir alanı olan denizcilik tarihinin önemli bir veçhesini de deniz ticareti tarihi oluşturmaktadır. Deniz ticareti tarihi çalışmaları iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel tarih ile hukuk tarihi gibi tarihin alt alanları ile çok yakından alakalıdır. Bu özelliği itibariyle deniz ticaret tarihi, tarihin dinamik bir alt alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yüzdendir ki son yıllarda deniz ticaret tarihini temel alan çalışmaların sayısı hatırı sayılır derecede artmıştır. 2009 yılından beri her yıl ulusal olarak düzenlenmekte olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu da, pek çok yeni çalışmanın sunulması ve oldukça verimli bir tartışma ortamının sağlanması dolayısıyla bu artışta önemli bir yere sahiptir. Dokuzuncusu İstanbul Üniversitesi’nce 4-5 Mayıs 2017’de düzenlenecek olan Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun bu kez uluslararası katılımlı olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu’nun amacı, deniz ticareti tarihi çalışmaları için uluslararası akademik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Sempozyum, tarihsel süreçte Türklerin bulunduğu coğrafyanın farklı bölgelerinde deniz ticaretinin nasıl bir gelişme gösterdiği ve bölgeler arası ve uluslararası ticaret faaliyetleri, güzergâhları ve emtianın mübadelesinin tarihteki rolünü akademik tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ayrıca deniz ticareti tarihi araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu üzerine yapılacak tartışmalarla bu alana metodolojik bir katkı sağlamayı da hedeflemektedir. Sempozyumun ana teması Bir Deniz Ticaret Merkezi Olarak İstanbul olacaktır. Tarih boyunca Akdeniz’in en önemli limanlarından birisi ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’un deniz ticareti tarihindeki yerini değerlendiren tarih, iktisat, arkeoloji, hukuk ve sosyoloji gibi alanlardan da bildirilerin bir araya getirilmesiyle disiplinlerarası bir bakış açısı ile daha zengin bilgi paylaşımı ve akademik sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için: http://tdtt2017.istanbul.edu.tr/
02/05/2017
704 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00