TARİH BOYUNCA GÜMRÜKLER SEMİNERİ [23 Mayıs 2016]

   23 MAYIS 2016 YER: İ.Ü AVRASYA ENSTİTÜSÜ – Kimyager Derviş Paşa Sokak No:16 34134 Beyazıt-İstanbul 10.00-10.40 AÇILIŞ KONUŞMALARI Dr. Mehmet Genç BİRİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel 10.40-10.55 Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar: Anadolu’da Eskiçağ Dönemi Gümrük Düzenlemeleri 10.55-11.10 Dr. Burcu Kutlu Dilbaz: Osmanlı Devleti’nde Arkeolojik Eserlerin Gümrük Uygulamaları 11.10-11.25 Doç. Dr. Emine Uyumaz: Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Döneminde Ticaret ve Gümrük 11.25-11.40 Yrd. Doç. Dr. Kürşat Yıldırım: Yeşim Taşı Kapısı Geçidi: Kadim İpek Yolunda Çin’in Batıdaki Gümrük Kapısı  11.50-13.00 Öğle Arası  İKİNCİ OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu Terzi 13.00–13.15 Prof. Dr. Mahir Aydın: Vidin Gümrüğü (18. Yüzyıl) 13.15-13.30 Yrd. Doç. Dr. Gökçen Coşkun Albayrak: Bir Ticaret Tarihi Kaynağı Olarak Osmanlı Gümrük Kayıtları: 19. Yüzyılda Tuna Sevahili Gümrükleri 13.30-13.45 Öğr. Gör. Haluk Kayıcı: 19. Yüzyıl Sonlarında Edirne Gümrük İdaresi 13.45-14.00 Dr. M. Sait Türkhan: İngiliz Levant Kumpanyası Sigorta Kayıtlarına Göre Avrupa Devletlerine Ait Ticaret Gemilerinin İskenderun Gümrüğü Merkezli Faaliyetler (1706-1710)   ÜÇÜNCÜ OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan 14.10-14.25 Doç. Dr. Hayri Çapraz: 19. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kafkasya’da Gümrük Yapılandırma Politikası 14.25-14.40 Sadık Müfit Bilge: Osmanlı Topraklarından Kafkasya’ya Yönelik Ticarette Gümrükler ve Vergilendirme 14.40-14.55 Yrd. Doç. Dr. Şamil Mutlu: Gümrük Muafiyetleri ve Ruhbanlar 14.55-15.10 Doç. Dr. Dinçer Koç: Hokand Hanlığı’nda Gümrük Uygulamaları Kahve Arası: 15.20-15.40 DÖRDÜNCÜ OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru Altan  15.45-16.00 Prof. Dr. Ali Fuat Örenç: Modern İstanbul Limanı’nın İlk Gümrük Tarifesi 16.00-16.15 Arş. Gör. Özgür Oral: Osmanlı Ticaret Tarihi Kaynağı Olarak Venedik Gümrük Defterleri 16.15-16.30 Doç. Dr. İbrahim Şirin: Seyahatnamelerde Gümrük Geçişi 16.30-16.45 Dr. Saim Çağrı Kocakaplan: Malî ve Ekonomik Örgütlenmenin Gümrük Sistemi ve Kayıtlarına Yansımaları: Osmanlı Dönemi İstanbul Gümrükleri Üzerinden Bir Değerlendirme  16.45- 17.15 Kapanış Konuşmaları
20/05/2016
1526 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00