İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tarih/?p=8706
Export date: Mon Feb 19 6:03:11 2018 / +0000 GMT

Araş. Gör. Armağan TAN


 


Araş. Gör. Armağan TAN


EĞİTİM BİLGİLERİ

 • DOKTORA
  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (devam etmekte)

 • YÜKSEK LİSANS
  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Tez Konusu: "Urartu Krallığı'nın Kuruluşu" (2010)

 • LİSANS
  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ( 2007)
  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Yandal) ( 2007)


YAYINLAR

 • MAKALELER:


5) " Urartu Krallığı'nın Kuruluşu", Doğu Anadolu'da Bir Uygarlık : Urartular, Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi (Baskıda)
4) “Van Kalesi / Tuşpa Horhor Çeşmesi”, Colloquium Anatolicum XIV (2015), s. 73-81. (E. Konyar, B. Genç, C. Avcı, R. G. Akgün ile birlikte)
3) “Excavations at the Van Fortress, the Mound and the Old City of Van in 2012”, Colloquium Anatolicum XII (2013), s. 193-210. (E. Konyar, C. Avcı, B. Genç, R. G. Akgün ile birlikte)
2) “Van Kalesi Höyügü 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (2013), s. 358-370. (E. Konyar, C. Avcı, B. Genç, R. G. Akgün ile birlikte).
1) “Doğu Anadolu ve Urartu Bibliyografyası Veri Tabanı”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi 28, (2009), s. 19, İstanbul
 • BİLDİRİLER:


1) " Urartu Krallığı'nın Kuruluşu", Doğu Anadolu'da Bir Uygarlık : Urartular Sempozyumu, 13 – 15 Ekim 2014, Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi 1
 • POSTER, HARİTA, ÇİZİM


- “ Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları 2014 Poster Sunumu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu 12, İstanbul 2014. (Erkan Konyar ile birlikte.)
- “ Doğu Anadolu ve Urartu Topografik Harita Projesi”, Aktüel Arkeoloji Urartu Özel Sayısı, Kasım-Aralık, İstanbul 2012. ( Kemalettin Köroğlu ile birlikte)
- “ Urartu Krallığı Haritası”, Doğu'da Değişim/Transformation in the East, İstanbul 2011, Yapı Kredi Yayınları. s.14-15.
- Can Avcı, 2015, "Van Gölü Havzasında Urartu İskan Politikası", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi Çizimler Sayfa: 384, 389, 391, 393, 396, 407, 408.
- Kenan Işık, "Urartu Yazılı Kaynaklarında Geçen Yer Adları ve Lokalizasyonları", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi Harita 1, Harita 2, Harita 3, Harita 4.
- Oğuz Tekin, "Ege Dünyasında Terazi Ağırlıkları", Türk Eskiçağ BilimleriEnstitüsü, 2015, Ağırlık Çizimleri Sayfa: 175, 177.
 • BİLİMSEL ATIFLAR


- Can Avcı, 2015, "Van Gölü Havzasında Urartu İskan Politikası", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sayfa:
- Bülent Genç, 2015, "Urartu ve Assur Arasındaki Kültürel İlişkiler ve
Urartu'nun Dönüşümünde Assur Etkisi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sayfa: 38,53.


KATILDIĞI PROJELER

 • ARKEOLOJİK KAZILAR


- 2010 – 2016 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi,
Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları: Ekip Üyesi.
- 2008 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Akron (ABD), Münih (Almanya), Helsinki (Finlandiya), Cambridge (İngiltere) ve Marmara Üniversitesi Diyarbakır / Bismil Ziyarettepe Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi.
- 2007 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Chicago Üniversitesi
Hatay – Tell Atchana (Alalakh) Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi.
- 2006-2007 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi
Eskişehir / Seyitgazi Küllüoba Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi.
- 2006 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi
Eskişehir / Seyitgazi Keçiçayırı Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi.
- 2005 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi
Van-Yoncatepe Sarayı ve Nekropolü Kazısı: Ekip Üyesi.
 • YÜZEY ARAŞTIRMALARI


- 2010-2014 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani Hariç) Yüzey Araştırması: Ekip Üyesi.
- 2007-2012 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi
Kahramanmaraş İli ve Çevresi Yüzey Araştırması: Ekip Üyesi.
- 2010 : TÜBİTAK – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van Gölü Havzası Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Arazi ve Etüt Çalışması: Proje Katılımcısı.
- 2010 : Marmara Üniversitesi
“Urartu Krallığı'nın Sınırları Sorunu” Bilimsel Araştırma Projesi: Ekip Üyesi.
- 2009 : Marmara Üniversitesi
“Arkeolojik ve Yazılı Belgeler Işığında Urartu Krallığı'nın Kuruluş Süreci ” Bilimsel Araştırma Projesi: Proje Yürütücüsü.
- 2008 : Marmara Üniversitesi
“Yazılı ve Arkeolojik Belgeler Işığında Urartu Krallığı'nın Yıkılış Süreci” Bilimsel Araştırma Projesi: Ekip Üyesi.
- 2005 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi
“Doğu Anadolu Bölgesi'nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarının Araştırılması Projesi”: Ekip Üyesi.


İLETİŞİM BİLGİLERİAdres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Vezneciler-Fatih-İstanbul. Tel: 0212 455 57 00 – 15896
E-mail: armagantan@gmail.com / armagantan@istanbul.edu.tr
http://istanbul.academia.edu/armagantan

Links:
 1. http://www.rhm.org.tr/event/dogu-anadoluda-bir-uyg arlik-urartular/
Post date: 2014-01-01 15:43:36
Post date GMT: 2014-01-01 13:43:36

Post modified date: 2017-11-01 15:14:06
Post modified date GMT: 2017-11-01 12:14:06

Export date: Mon Feb 19 6:03:11 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi [ http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tarih ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com