Araş. Gör. Armağan TAN

 

Araş. Gör. Armağan TAN

EĞİTİM BİLGİLERİ
  • DOKTORA İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (devam etmekte)
  • YÜKSEK LİSANS Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Tez Konusu: "Urartu Krallığı'nın Kuruluşu" (2010)
  • LİSANS İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ( 2007) İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (Yandal) ( 2007)
YAYINLAR
  • MAKALELER:

5) " Urartu Krallığı'nın Kuruluşu", Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık : Urartular, Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi (Baskıda) 4) “Van Kalesi / Tuşpa Horhor Çeşmesi”, Colloquium Anatolicum XIV (2015), s. 73-81. (E. Konyar, B. Genç, C. Avcı, R. G. Akgün ile birlikte) 3) “Excavations at the Van Fortress, the Mound and the Old City of Van in 2012”, Colloquium Anatolicum XII (2013), s. 193-210. (E. Konyar, C. Avcı, B. Genç, R. G. Akgün ile birlikte) 2) “Van Kalesi Höyügü 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (2013), s. 358-370. (E. Konyar, C. Avcı, B. Genç, R. G. Akgün ile birlikte). 1) “Doğu Anadolu ve Urartu Bibliyografyası Veri Tabanı”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi 28, (2009), s. 19, İstanbul

  • BİLDİRİLER:

1) " Urartu Krallığı'nın Kuruluşu", Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık : Urartular Sempozyumu, 13 – 15 Ekim 2014, Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi

  • POSTER, HARİTA, ÇİZİM

- “ Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları 2014 Poster Sunumu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu 12, İstanbul 2014. (Erkan Konyar ile birlikte.) - “ Doğu Anadolu ve Urartu Topografik Harita Projesi”, Aktüel Arkeoloji Urartu Özel Sayısı, Kasım-Aralık, İstanbul 2012. ( Kemalettin Köroğlu ile birlikte) - “ Urartu Krallığı Haritası”, Doğu'da Değişim/Transformation in the East, İstanbul 2011, Yapı Kredi Yayınları. s.14-15. - Can Avcı, 2015, "Van Gölü Havzasında Urartu İskan Politikası", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi Çizimler Sayfa: 384, 389, 391, 393, 396, 407, 408. - Kenan Işık, "Urartu Yazılı Kaynaklarında Geçen Yer Adları ve Lokalizasyonları", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi Harita 1, Harita 2, Harita 3, Harita 4. - Oğuz Tekin, "Ege Dünyasında Terazi Ağırlıkları", Türk Eskiçağ BilimleriEnstitüsü, 2015, Ağırlık Çizimleri Sayfa: 175, 177.

  • BİLİMSEL ATIFLAR

- Can Avcı, 2015, "Van Gölü Havzasında Urartu İskan Politikası", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sayfa: - Bülent Genç, 2015, "Urartu ve Assur Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Urartu’nun Dönüşümünde Assur Etkisi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sayfa: 38,53.

KATILDIĞI PROJELER
  • ARKEOLOJİK KAZILAR

- 2010 – 2016 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi, Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları: Ekip Üyesi. - 2008 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Akron (ABD), Münih (Almanya), Helsinki (Finlandiya), Cambridge (İngiltere) ve Marmara Üniversitesi Diyarbakır / Bismil Ziyarettepe Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi. - 2007 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Chicago Üniversitesi Hatay – Tell Atchana (Alalakh) Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi. - 2006-2007 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi Eskişehir / Seyitgazi Küllüoba Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi. - 2006 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi Eskişehir / Seyitgazi Keçiçayırı Höyüğü Kazısı: Ekip Üyesi. - 2005 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi Van-Yoncatepe Sarayı ve Nekropolü Kazısı: Ekip Üyesi.

  • YÜZEY ARAŞTIRMALARI

- 2010-2014 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kars ve Çevresi Ortaçağ Ermeni Kiliseleri (Ani Hariç) Yüzey Araştırması: Ekip Üyesi. - 2007-2012 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi Kahramanmaraş İli ve Çevresi Yüzey Araştırması: Ekip Üyesi. - 2010 : TÜBİTAK – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Havzası Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Arazi ve Etüt Çalışması: Proje Katılımcısı. - 2010 : Marmara Üniversitesi “Urartu Krallığı’nın Sınırları Sorunu” Bilimsel Araştırma Projesi: Ekip Üyesi. - 2009 : Marmara Üniversitesi “Arkeolojik ve Yazılı Belgeler Işığında Urartu Krallığı’nın Kuruluş Süreci ” Bilimsel Araştırma Projesi: Proje Yürütücüsü. - 2008 : Marmara Üniversitesi “Yazılı ve Arkeolojik Belgeler Işığında Urartu Krallığı’nın Yıkılış Süreci” Bilimsel Araştırma Projesi: Ekip Üyesi. - 2005 : TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı – İstanbul Üniversitesi “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarının Araştırılması Projesi”: Ekip Üyesi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Vezneciler-Fatih-İstanbul. Tel: 0212 455 57 00 – 15896 E-mail: armagantan@gmail.com / armagantan@istanbul.edu.tr http://istanbul.academia.edu/armagantan

01/01/2014
4676 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00