“Osmanlıca Metin ve Gramer I” ve “Osmanlıca Metin ve Gramer II” Derslerinde Uygulanacak Olan Yeni Düzenlemeler Hakkında

 A. Tarih Bölümü Örgün ve İkinci Öğretim 1. Sınıfların I. ve II. dönemlerindeki Osmanlıca derslerinin Müfredat, İçerik, Ders İşleme, Kaynaklar, Ölçme ve Değerlendirmeye dair hususlarda yeni düzenleme ve düzeltmelere gidilmiştir. 1. maddede belirtilen dersler için yeni düzenlemeler ve bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

     1. Osmanlıca derslerin isimleri I. Dönem Osmanlıca Metin ve   Gramer I ve II. Dönem Osmanlıca Metin ve Gramer II şeklindedir.

     2.  a) 1. Maddede adı geçen derslerin öğrenci listeleri 3 Grup altında oluşur.

          b) Gruplardaki listelerin oluşumu:

               (I) Grup sayıları eşit bir şekilde tanzim edilmelidir.

              (II) Grupların oluşumunda aşağıdaki sayı düzeni, sırası dikkate alınmalıdır:

                      1. Grup: 1, 4, 7, 10, 13 vd.

                     2. Grup: 2, 5, 8, 11, 14 vd.

                    3. Grup: 3, 6, 9, 12, 15 vd.

             (III) Değişik sebeplerle ders listesine eklenen öğrenciler 2. Maddede belirlenen  kurallar çerçevesinde Gruplara dağıtılır.

             (IV) Dersten kalan öğrenciler gelecek yıllarda kendi gruplarında devam ederler. 2015-2016 döneminden itibaren Grup sayısının 3’e indirilmesi sebebiyle 2014-2015 ve öncesi dönemde 1. Maddede belirtilen derslerin 4. Grubundan kalan öğrenciler diğer gruplara eşit olarak dağıtılırlar.

   3. Osmanlıca Dersinin Notunun toplamı 100 tam puandır.

  4. Bu puan Vize Sınavının %40’ı ve

  5. Final Sınavının %60’ı ile belirlenir.

       a)I. Dönemdeki Osmanlıca Metin ve Gramer I dersinin final sınavı, tüm grupları içerecek şekilde Ders Öğretim Üyelerinin bir araya gelerek oluşturacakları ortak sınav materyali ile aynı anda ve yazılı sınavı olarak yapılır.

         (I) Yazılı sınavlarda öğrencinin becerilerini ve başarılarını ölçecek konular ve okuma parçaları ders müfredatı içinden belirlenir.

      b) II. Dönemdeki Osmanlıca Metin ve Gramer II dersinin Final sınav puanı, %60’i yazılı ve %40’ı sözlü sınavla oluşur.

          (I) Final sınavının yazılı kısmı Ders Öğretim Üyeleri tarafından birlikte ve aynı materyalle yapılır

          (II) Final sınavının sözlü kısmı 3 Öğretim Üyesinden oluşan bir komisyon tarafından birlikte yapılır ve 3 Öğretim Üyesince sözlü puanı belirlenir.

         (III) Sözlü sınavı, ders müfredatında belirlenen konular ve okuma parçaları üzerinden yapılır.

         (IV)Sözlü sınavda Komisyon ve Osmanlıca dersini veren öğretim üyesi öğrencilerin;

                (a)Osmanlıca metni okuma becerisini, (Sözlü sınavın %40’ını etkiler)

                (b) Osmanlıca metni anlama kabiliyetini, (Sözlü sınavın %20’sini etkiler)

                (c) Osmanlıca metindeki kelimelerin anlamını bilme yeteneğini, (Sözlü sınavın %20’sini etkiler)

               (d) Osmanlıca metindeki teknik kelimeleri bilme yeteneğini (Sözlü sınavın %20’sini etkiler) ölçer.

         (V) Sözlü sınavlarda konular ve okuma parçaları ders müfredatı içinden Dersin Öğretim Üyesi ve komisyonca birlikte belirlenir. Sözlü sınavlarda Sözlük kullanımı da ölçülür.

         (VI) Final Yazılı Sınavı, sınav döneminin ilk gününde; Final Sözlü Sınavı, sınav döneminin ikinci haftası içinde yapılır. Sözlü sınavlar her bir öğrenci için en az 5 dakika sürer.

        (VII) Sözlü sınav komisyonunun uygun göreceği sözlü sınav puanı ortak veya her bir Öğretim Üyesince ayrı ayrı veriler. Komisyonun ortak puanı, sözlü puan olarak Final Yazılı ve Sözlü Puan Listesine eklenir ve nihai Final Puanı belirlenir.

  6. Bütünleme Sınavında Final Sınavları için belirlenen kriterler geçerlidir.

05/08/2015
4010 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00