Araş. Gör. Selin ÖNDER

selinonder Doğum Tarihi ve Yeri: 02.09.1985, İstanbul   Eğitim: 1992-1997: Özel Doğuş İlköğretim Okulu 1997-2003: Saint Michel Fransız Lisesi 2003-2004: Saint Mary’s Universitesi, İngilizce Hazırlık Programı 2004-2005 : Saint Mary’s Universitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, Klasik Medeniyetler Bölümü 2005-2009 : Toronto Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Klasik Diller, Klasik Medeniyetler Bölümleri Çift Anadal 2009- 2013 : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı, “Karia’da Zeus Kültü ve Epithetleri” (Danışman: Prof. Dr. Mustafa H. Sayar) 2014- : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Doktora Programı   Yabancı Diller:
İngilizce, Fransızca, Eski Yunanca, Latince, İspanyolca (Başlangıç Seviyesi).   Akademik Yükseltilme ve Atanmalar:
Araştırma Görevlisi: 27.06.2014   Bildiriler:
Önder S., Letoon’da Bulunmuş Olan Üç Dilli Yazıtın Anadolu Yerel Dilleri Çalışmalarına ve Likya Bölgesi Eskiçağ Tarihine Katkıları, 25. Yıl Patara Sempozyumu, Antalya 2013. (Yayına Hazır) Önder S., Yazıtlar Işığında Eskiçağda Bolu ve Çevresinde Dinsel İnanışlar, 5. Uluslararası Bolu Tarihi Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu, Bolu 2014. (Yayına Hazır) Sayar M.H.& S. Önder, Ammianus Marcellinus ve Libanius'un Anlatımlarında M.S. 4. yy.'da Antiocheia Hakkında Bazı Notlar, Uluslararası Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri, Hatay, 2012. (Yayına Hazır) Önder, S., Epithets of Zeus in Caria, II. Greek Turkish Epigraphy Symposium, Antalya, 2012.   Makaleler:
Önder, S. & M.H. Sayar, “Foreign Judges in Caria”, şurada: Daniela Baldoni, Fede Berti, Marco Giuman (ed.), Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione archeologica italiana (Istanbul, 26-28 febbraio 2011). Archeologica, 170; Missione archeologica italiana di Iasos, 5. Roma: Giorgio Bretschneider editore, 2013.
08/12/2014
6251 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00