“Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi 2: Tekno&Tarih | International Congress “In The Frame Of Informatics 2″: Techno&History”

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, İ. Ü. Tarih Bölümü ve İ. Ü. Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 13-14 Ekim 2014 tarihlerinde “Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi 2: Tokno&Tarih” başlıklı bir kongre düzenlenecektir. Kongrenin yeri ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası olarak planlanmaktadır.

Tarih Bilişim Gözü ile Mercek Altında… İnsanların ihtiyaçlarına uygun alet ve araçların yapılması, kullanılmasına imkân sunan bir bilgi bütünü olarak tanımlanan teknoloji tarih disiplinine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Teknolojinin tarihi kaynakların arşivlenmesi, erişilebilirliği ve değerlendirilmesi süreçlerinde sağladığı kolaylık bu yeni boyutlardan sadece bir tanesidir. Günümüzde teknoloji, veri paylaşımının en etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak tarihsel çalışmaların vazgeçilmez bir parçası olmuştur.  Teknolojinin yüksek performanslı akıllı elektronik cihazlar olarak tanınmaya başladığı çağımızda doğru olarak yeniden tanımlanması önem taşımaktadır. Teknoloji barınmadan beslenmeye, sosyal yapıdan kültüre insanların ihtiyaçları karşılayan araç ve bilgilerin tümü olarak değerlendirilmelidir. Böylece teknoloji insanoğlunun binlerce yıllık geçmişine şekil veren en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkenin tarihsel gelişimine, günümüzde bize sağladığı araçlarla ışık tutmak tarihsel bir zorunluktur. Teknoloji ile tarihin yukarıda söz edilen ilişkileri değerlendirildiğinde bu yıl enformatik çerçevesinde incelenmek üzere “Tekno&Tarih” başlığı seçilmiştir.  Kongre kamu ve özel sektörden Tekno&Tarih konusu ile ilgilenen tüm araştırmacılara iki gün boyunca tanışma ve tartışma platformu sunacaktır. Yurt-dışından da katılımın gerçekleşmesi beklenen organizasyonda; alanında uzman araştırmacılar önemli konulara değinen konuşmalar yapacaklardır. Kongrede sunulan bildirilerden seçilecek olanlar, ulusal saygınlığı bulunan dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

  ARAŞTIRMA KONULARI
 •  Teknoloji ile Tarih Eğitimi
 • Tarihi Arşivlerken Bilişim Teknolojilerini Kullanmak
 • Tarih Ders Kitaplarında Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
 • Yüksek Öğretim Tarih Bölümlerinde Bilgi ve Teknoloji Dersleri
 • Tarih ve İletişim 
 • Tarihi Belgeseller Oluşturmak ve Korumak
 • Gelecek Tasarımında Tarih
 •  Yeni Medya Araçlarında Tarih 
 • Tarih Eserlerinde Telif Hakları ve Koruma
 • Müze ve Sanal Müzeler
 • Arkeolojik Buluntularda Üçüncü Boyut
 • Restorasyon Çalışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanmak
    HEDEF KİTLE Üniversitelerin aşağıda adı geçen bölümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan ve aşağıdaki alanlarda görev yapan öğretmenler:
 • Enformatik
 • Tarih
 • Tarih Öğretmenliği
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Sanat Tarihi
 • Bilim Tarihi
 • Güzel Sanatlar
 • Müzecilik
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Arkeoloji
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri
 • Belediyeler
Neden Katılmalı? 
 •  Enformatik çerçevesinde tarih konusunda alanda uzman kişilerin konuşmalarını dinlemek,
 • Bildiri sunumlarına görüş ve öneriler ile katkı sağlamak, 
 •  Yeni akademisyenler ve sektör çalışanları ile tanışmak ve gelecekte ortak çalışmalara imza atabilmek,
 •  Tarihin ve tarihi eserlerin korunmasında bilişim teknolojilerinin rolünden ve bu alandaki yeniliklerden haberdar olmak,
 • Teknoloji ile tarih uygulamalarının sahip olduğumuz kültürel eserler için uyarlanabilmesi konusunda çalışmak,
 • Teknoloji ve tarih konusunda Türkiye’deki çalışmaları kongre katılımcıları ile paylaşmak, 
 •  Yeni akademisyenler ve sektör çalışanları ile tanışmak ve gelecekte ortak çalışmalara imza atabilmek
Facebook:https://www.facebook.com/IU.ICFI  
09/04/2014
2929 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00