Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1958.
Yüksek Öğrenim:

1974–1978: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde Klasik Diller, Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi bölümlerinde eğitim gördü  ve Eylül 1978´de mezun oldu.

1983/84: Kış sömestrinde Köln Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi bölümünde doktora öncesi araştırma çalışması yaptı. 1984–1989: Viyana Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümünde doktora öğrenimi. Aynı Üniversitenin, Klasik Filoloji, Klasik Arkeoloji, Nümismatik ve Bizans tarihi Bölümlerinden yardımcı sertifikalar aldı. 4. 7. 1989: Viyana Üniversitesinden, Perinthos, Herakleia (= Marmara Ereğlisi, Tekirdağ) ve çevresi eskiçağ ve geç antik dönem yazıtları ve tarihi- coğrafyası konulu doktora tezi ile mezun oldu  ve Dr. phil. Unvanını aldı. 26. 10. 1993: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Çağ Tarihi Bölümünde Doçentlik sınavını kazandı ve Doçent unvanını aldı. Mesleki Faaliyet: 1979–1986: İstanbul Arkeoloji Müzelerinde araştırma asistanı oldu. Bu görev kapsamında Müzenin İstanbul ve komsu illerdeki çeşitli arkeolojik kazı, araştırma gezisi, sergileme çalışmaları ile diğer kültürel etkinliklerine katıldı. 1989–1997: Viyana Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümünde, asistan olarak öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 1988’den beri: Adana, İçel, Hatay, Osmaniye ve Antalya illerinde eskiçağ dönemi yerleşim arkeolojisini ve tarihi-coğrafyasını saptamaya yönelik araştırma ve yayın projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 1990’dan beri: İstanbul; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale illerinde eskiçağ dönemi yerleşim arkeolojisini ve tarihi-coğrafyasını saptamaya yönelik araştırma ve yayın projelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 1988’den beri: Türkiye, Avusturya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Belçika ve Fransa´da, Trakya ve Çukurova bölgelerinin yerleşim arkeolojisi ve tarihi-coğrafyası üzerine konferanslar verdi. 1.1.1998-30.6.1999: Alexander von Humboldt vakfının bursu ile Köln Üniversitesi, Eski Çağ Tarihi Bölümünde Çukurova eskiçağ yazıtları ile ilgili yayın çalışmalarını yürüttü. 1999 ile 2002 yılları arasında Bonn Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümünde Çukurova Eskiçağ Dönemi dini inanışları ve adakları aracılığıyla bölgenin komşu bölgelerle olan sosyo kültürel etkileşimlerini inceleyen araştırma projelerine katıldı. 25.5.2003: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı. 2004 yılından beri ICOMOS = Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi üyesidir. 2005 yılından beri ‘Uluslararası Trakya Çalışmaları Grubunun üyesidir’ 2006 Yılından beri Güneydoğu Avrupa  Araştırmaları Merkez Müdürlüğü’nü yürütmektedir. 2009 Yılından beri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde Edebiyat Fakültesi temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 2010 Yılında İstanbul’da XI. Uluslararası Trakoloji Kongresini düzenlemiş ve Uluslararası Trakya Kültür ve Tarihi Çalışma Grubu tarafından bu uluslararası kuruluşun başkanlığına seçilmiştir. Yayınlar: Kitaplar: 1) Perinthos-Herakleia und Umgebung, Geschichte, Testimonien, Griechische und Lateinische Inschriften; Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 269. Veröffentlichungen der Kleinasiatischen Kommission 9. Wien 1998. 2) Die Inschriften von Anazarbos und Umgebung. Teil I.: Inschriften aus dem Stadtgebiet und der nächsten Umgebung der Stadt. Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien. Band 56. Bonn 2000. 3) Kulturbegegnung in einem Brückenland. Asia Minor Studien. Band 53. Bonn 2004. (Soyadlarının basharflerine göre; Kai Ehling ve Daniela Pohl ile birlikte). 4) Byzas 14. Kilikia. İstanbul 2011 (A. Hoffmann ve R. Posamentir ile birlikte) Makaleler: 1) Fünf Inschriften aus dem Gebiet des Golfes von Nikomedeia, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 47, 1982, 43–50. 2) Beschriftete Grabstelen aus der Gegend von Byzantion, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 48, 1982, 291–295. 3) Six Inscriptions from Lydia, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49, 1982, 191–193. 4) Drei Inschriften aus Antiphellos, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 52, 1983, 219–223 5) Ein Gladiatorenmonument aus Bizye in Thrakien, Epigraphica Anatolica, 2, 1983, 144–146. 6) Ein Epigramm aus Perinthos, Epigraphica Anatolica, 4, 1984, 51–52. 7) Inschriften aus Hierapolis – Kastabala: 547. Sitzungsbericht der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1989. 8 ) Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı Antalya 18–23 Mayıs 1989 (Ankara 1990) 211–216. 9) Ergebnisse eines epigraphischen Forschungsaufenthaltes in Hierapolis – Kastabala: VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Antalya 18–23 Mayıs 1989 (Ankara 1990) 203–210. 10) Ergebnisse eines epigraphischen Forschungsaufenthaltes in Ostkilikien, VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 28 Mayıs – 1 Haziran 1990 (Ankara 1991), 241–245. 11) Equites Singulares Augusti in neuen Inschriften aus Anazarbos, Epigraphica Anatolica, 17, 1991, 19–40. 12) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1990 IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale 27 – 31 Mayıs 1991 (Ankara 1992) 171 – 181. 13) Doğu Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1990 IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı Çanakkale 27 – 31 Mayıs 1991 (Ankara 1992) 203–221. 14) Der thrakische König Mostis, Tyche 7, 1992, 187–195. 15) Zum Straßennetz in der Umgebung von Perinthos – Herakleia in der Spätantike, Die Schwarzmeerküste in der Spätantike und im frühen Mittelalter, Schriften der Balkankommission der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Antiquarische Abteilung: Nr. 18. Wien 1992, 155–156. 16) Straßenbau in Kilikien unter den Flaviern nach einem neugefundenen Meilenstein, Epigraphica Anatolica, 20, 1992, 57–62. 17) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1991 X. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 25–29 Mayıs 1992 (Ankara 1993) 153–173. 18) Doğu Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1991 X. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 25–29 Mayıs 1992 (Ankara 1993) 175–197. 19) Epigraphische Forschungen in Ostkilikien 1990. Ein Reisebericht; Hundert Jahre Kleinasiatische Kommission der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Akten Symposiums vom 23. bis 25. Oktober 1990, Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris. Nr. 14 Wien 1993, 319–327. 20) Weihung an den Flußgott Kalykadnos, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi. İzmir. Cilt II. 1994, 121–122. 21) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1992 XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı,Ankara 24–28 Mayıs 1993 (Ankara 1994) 129–136. 22) Doğu Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1992 XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24–28 Mayıs 1993  (Ankara 1994) 137–160. 23) s. v. Rhegion, İstanbul Ansiklopedisi Cilt 6 (1994) 312 vdd. 24) s. v. Selymbria, İstanbul Ansiklopedisi Cilt 6 (1994) 555 vdd. 25) Asylie-Erklärungen des Sulla und des Lucullus für das Isis – und Sarapisheiligtum von Mopsuhestia (Ostkilikien), Tyche 9, 1994, 113–130. (P. Siewert ve H. Taeuber ile birlikte). 26) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1993 XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 30 Mayıs – 3 Haziran 1994 (Ankara 1995) 61–66. 27) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1993 XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 30 Mayıs – 3 Haziran 1994 (Ankara 1995) 39–60. 28) Cornelius Dexter, Statthalter von Kilikien, Epigraphica Anatolica 24, 1995, 127–129. 29) Seleukidische Bergfestung im ostkilikischen Taurus entdeckt. Antike Welt 26, 1995, 4, 279–282. 30) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1994 XIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 29 Mayıs – 2 Haziran 1995 (Ankara 1996) 49–53. 31) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1994 XIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 29 Mayıs – 2 Haziran 1995 (Ankara 1996) 55–75. 32) s. v. Adana, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Band I (1996) 103–104. 33) s. v. Anazarbos, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Band I (1996) 675–676. 34) s. v. Augusta, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Band II (1997) 291. 35) s. v. Epiphaneia, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Band III (1997) 1149 36) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1995 XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27–31 Mayıs 1996 (Ankara 1997). 107–113. 37) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1995 XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27–31 Mayıs 1996 (Ankara 1997). 115–122. 38) Epigrafi. s. v. Eczacıbaşı Ansiklopedisi. İstanbul 1997. 528–529. 39) Papirüs. s. v. Eczacıbaşı Ansiklopedisi İstanbul 1997. 1428. 40) s. v. Flaviopolis, Der Neue Pauly. Band IV (1998) 544. 41) Weihung für Apollon Torontenos; Stephanos Nomismatikos. Edith Schnönert-Geiss zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Ulrike Peter. Berlin 1998, 585–590. 42) Mauererneuerungsinschriften von Anazarbos. Epigraphica Anatolica 29, 1997 [1998] 111–115. 43) Der Pferdearzt Memmius Hippokrates. Epigraphica Anatolica 29, 1997 [1998] 107–110. 44) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1996. XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27–31 Mayıs 1996 Ankara 1998, 323–330. 45) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1996 XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27–31 Mayıs 1996  Ankara 1998, 331–360. 46) Weihung für Zeus Antigonaios. Epigraphica Anatolica 30, 1998 [1999], 143–144. 47) Kilikien und die Seleukiden. Ein Beitrag zur Geschichte Kilikiens unter der Seleukidenherrschaft anhand einer neuentdeckten Festung und einer neugefundenen Inschrift. Studien zum antiken Kleinasien IV; Asia Minor Studien 34, 1999, 125–136. 48) Pergamon und Thrakien. Ein Beitrag zur Geschichte Thrakiens in der hellenistischen Zeit anhand von Ehreninschriften aus Bisanthe für Eumenes II, Attalos II und Stratonike. Steine und Wege. Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag. Herasugegeben von Peter Scherrer – Hans Taeuber – Hilke Thür. Österreichisches Archäologisches Institut. Sonderschriften Band 32. Wien 1999, 245–251. 49) Antik Kilikyada Şehirleşme. Türk Tarih Kurumu Kongresi. Ankara 12–16 September 1994. Kongreye Sunulan Bildiriler. I. Cilt. Ankara 1999, 193–216. 50) Mallos, s.v. Der Neue Pauly 7 (1999) 780. 51) Magarsa, s.v. Der Neue Pauly 7 (1999) 654. 52) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Cografya Arahtırmaları 1997. XVI. Arahtırma Sonuçları Toplantısı, Tarsus 25–29 Mayıs 1998 (Ankara 1999) 423–431. 53) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1997. XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Tarsus 25–29 Mayıs 1998  (Ankara 1999) 409–421. 54) Kilikya´da Tanrılar ve Kültler. Mersin 1–4 Juni 1998. Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları. I. Uluslararası Kilikia Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri. Mersin 1999, 131–154. 55) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1998. XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24–28 Mayıs 1999 (Ankara 2000) 245–250. 56) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1998. XVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24–28 Mayıs 1999  (Ankara 2000) 237–244. 57) Grabgedicht aus Prokonnesos für Alexandros. Epigraphica Anatolica 32, 2000, 209–212. 58) Sadberk Hanım Müzesinde bulunan yazıtlı mezar stelleri. Palmet 3, 2000, 25–42. 59) Kastabala. Çukurovanın kutsal kenti. Arkeoloji ve Sanat Dergisi. 99, 2000, 2–14. 60) Tarkondimotos und sein Reich; in: La Cilicie: Espace et pouvoirs Locaux (2e millénaire av. J.-C. –4e siècle ap. J.-C.). Actes de la Table ronde internationale d’Istanbul, 2–5 novembre 1999. Kilikia: Mekânlar ve Yerel Güçler (M. Ö. 2. Binyıl – M. S. 4. yüzyıl) Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı Bildirileri. İstanbul, 2–5 Kasım 1999. Varia Anatolica XIII. Paris 2001, 373–380. 61) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1999. XVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İzmir 22–26 Mayıs 2000 (Ankara 2001), 289–300. 62) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 1999. XVIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İzmir 22–26 Mayıs 2000 (Ankara 2001), 275–288. 63) Rhossos s. v. Der Neue Pauly 10, 2001, 1005. 64) Weihung an Dionysos aus Rhosos, Epigraphica Anatolica 33, 2001, 89–93. 65) Von Kilikien bis Thrakien: Neue Erkenntnisse zur Politik Antiochos´III. zwischen 197–195 v. Chr. Anhand von zwei neugefundenen Inschriften, in: Les cités d´Asie Mineure occidentale au II siecle a. C. (Ed. A. Bresson – R. Descat) Bordeaux 2001, 227–234. 66) Antike Straßenverbindungen Kilikiens in der römischen Kaiserzeit. Stuttgart. Stuttgarter Kolloquium zur historischen geographie des Altertums 7, 1999. Stuttgart 2002, 452–473. 67) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2000. XIX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 28 Mayıs – 1 Haziran 2001 (Ankara 2002). 2. Band 99–110. 68) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2000. XIX Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara  28 Mayıs – 1 Haziran 2001 (Ankara 2002). 2. Band 111–126. 69) Die öffentliche Bautätigkeit privater Stifter in der frühkaiserzetlichen Kilikia Pedias im Spiegel einiger neuer epigrafischer Zeugnisse, in: Patris und Imperium. kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit. Kolloquium Köln November 1998. Peeters. Leuven-Paris-Dudley 2002, 89–92. 70) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2001. XX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27-31 Mayıs 2002 (Ankara 2003) 2. Band 51–58. 71) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2001. XX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 27-31 Mayıs 2002 (Ankara 2003) 2. Band 59–70. 72) Doğu Trakya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2002. XXI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs 2003 (Ankara 2004) 1. Cilt 169-172. 73) Kilikya´da Epigrafi ve Tarihi – Coğrafya Araştırmaları 2002. XXI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 24-28 Mayıs 2003 (Ankara 2004) 1. Band 155-168. 74) Athena Oreia. Gerhard Dobesch Armağan kitabı. Ad Fontes. Viyana 2004, 455–465. 75) Sadberk Hanım Müzesinde bulunan on iki tanrıya adanmış iki stel. Palmet V, 2004. 76) Tarsos ve Mallos. Colloquium Anatolicum 3, 2004, 215-222. 77) A New Confession to Zeus „from Twin Oaks“; Epigraphica Anatolica 37, 2004, 183–184. (H. Malay ile birlikte). 78) Doğu Trakya Yüzey Araştırmaları 2003, XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Konya 24-28 Mayıs 2004 (Ankara 2005) 2. Cilt. 229-234. 79) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2003. XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Konya 24-28 Mayıs 2004 (Ankara 2005) 2. Cilt. 219-228. 80) Grabstele des Soldaten Aurelius Diophanes, Angehöriger der cohors Mattiacorum. Festschrift für Ekkehard Weber. Wien 2005, 343-345. 81) Anazarbos – ein Zwischenbericht aus der Metropole des Ebenen Kilikien, Istanbuler Mitteilungen 56, 2006, 317 – 357. (R. Posamentir ile birlikte). 82) Historical Development of urbanization in Cilicia in Hellenistic and Roman periods; su yayında Tra oriente e occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale Cividale delö friuli, 28 – 30 settembre 2006, 247 – 257. A cura di Gianpaolo Urso. 83) Doğu Trakya Yüzey Araştırmaları 2004, XXIII Araştırma Sonuçları Toplantısı, Antalya 30 Mayıs – 3 Haziran 2005 (Ankara 2006) . Cilt 1, 1-12. 84) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2004. XXIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Antalya 30 Mayıs – 3 Haziran 2005 (Ankara 2006) . Cilt 1, 13-18. 85) Doğu Trakya, TÜBA -AR 10, 2007, 113-115. 86) Kilikya, TÜBA -AR 10, 2007, 115-123. 87) Vorbericht zu den in Jahren 2003 bis 2005 auf dem Berg Karasis (bei Kozan/ adana) und in seiner Umgebung durchgeführten Untersuchungen. Istanbuler Mitteilungen 57, 2007, 365 – 468. (A. Hoffmann ile birlikte). 88) Eskiçağda Çukurova´da Hilal ve Yıldız´ın kullanımı, şu yayında: The Achaemenid impact; on local populations and cultures in Anatolia. İstanbul 2007, 97-99. 89) Ovalık Kilikya´nın Roma imparatorluk devri onomastiginde Kilikya yerli halkından bazı izler; su yayında: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol´a Armağan. İstanbul 2007, 683. 90) Doğu Trakya Yüzey Araştırmaları 2005, XXIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006 Çanakkale  (Ankara 2007) . Cilt 2, 197 – 200. 91) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2005. XXIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006 Çanakkale (Ankara 2007) . Cilt 2, 201 – 212. 92) Zur Lage von Lysimakheia; X. Trakoloji Kongresi Bildirileri. Komotini – Alexandropolis. 2005, Atina 2007, 514 – 517. 93) Pyramos kıyısındaki Antiokheia, Mallos mu, Magarsos mu ? Muhibbe Darga Armağanı. İstanbul 2008, 401 – 404. 94) Perinthos-Herakleia; Avrupanın ilk başkenti;  Tarihi ve Anıtları; şu yayında Işın Demirkent Armağanı. İstanbul 2008, 109 – 120. 95) Doğu Trakya Yüzey Araştırmaları 2006, XXV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs – 1 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara 2008) 2. Cilt 269 – 276. 96) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2006. XXV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs – 1 Haziran 2007 Kocaeli (Ankara 2008) 2. Cilt 277 – 292. 97) Zeus Kodopaios, Epigraphica Anatolica 41, 2008, 113 -124. (H. Şahin ile birlikte). 98) Die Tarkondimotiden – ein späthellenistisches Kleinkönigreich im Ebenen Kilikien. Austausch &Inspiration. Kulturkontakt als Impuls architektonischer Innovation. Kolloquium vom 28. -30. 4. 2006 in Berlin anlässlich des 65. Geburtstages von Adolf Hoffmann. Mainz 2008, 82 – 88. 99) Karasis Kalesi´nin (Kozan, Adana) Tarihlenmesi ve işlevi üzerine düşünceler. Euergetes. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu´na 65. Yaş Armağanı, Antalya 2008, 1097 – 1104. 100) Roma imparatorluğunun yükseliş ve çöküş süreçlerinde ordunun yapısı ile imparatorluğun mali kaynakları arasındaki dengenin oynadığı rol hakkında bazı düşünceler. Eskiçağdan Modern Çağa Ordular Sempozyumu Bildirileri: Mayıs 2008, 95 – 98. 101) Marcus Annius Verus; şu yayında; Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World; Studies in memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in honour of Nezahat Baydur. İstanbul 2009 ,321 – 324. 102) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2007. XXVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 26 – 30 Mayıs 2008 Ankara (Ankara 2009) 1. Cilt 75 – 84. (Pelin Ercan ile birlikte). 103) Landschaft und Religion im kaiserzeitlichen Kilikien, şu yayında; Die Landschaft und die Religion; Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 9, 2005; Geographica Historica Band 26, 2009, 301 – 335. 104) Geç Antik Devir, Doğu Batı Dergisi, 49, 2009, 235 – 261. 105) Kilikya Yüzey Araştırmaları 2008. XXVII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25 – 29 Mayıs 2009 Denizli (Ankara 2010) 453-458. (Gürkan Öztürk ile birlikte) 106) Hellenistik ve Roma devirlerinde  gymnasion. Gezgin Taşlar . İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki İasos Mermerleri. İstanbul 2010, 105 – 107. 107) İtalya’da köleleri ayaklandıran bir Trakya’lı. Spartacus. Toplumsal Tarih. 211. Temmuz 2011, 74-79 108) Eskiçağ Anadolusunda Aşık Kemiği ve Alfabe Kehanetleri Aracılığıyla Fal Bakma, Toplumsal Tarih Ağustos 2011, 92-95. 109) Dekret von Stratonike in Myndos. Epigraphica Anatolica 44, 2011, 115-120. (W. Blümel ile Birlikte). 110) Constantinopolis’in Farklı bir şehirleşme anlayışıyla kurulmasına ilişkin düşünceler. Toplumsal Tarih Mayıs 2012, 68-72. 111) Ovalık Kilikya’da Bin Yıl. Atlas 236. Kasım 2012, 106-120. 112) Trakya Kavşaktaki Durak. Arkeo Atlas/2012/01, 166-173. 113) Savaşçı Traklar. National Geographic. Aralık 2011, 74-93. 114) Hadrianopolis Savaşı ve Roma imparatorluğu için Yarattığı Sonuçlar. Toplumsal Tarih Ağustos 2013, 28-33.  

İletişim:

E-Mail: mhsayar@gmail.com

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL

Telefon: +90 212 455 57 00 / 15928

24/12/2014
13197 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00