İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tarih/?p=7343
Export date: Mon Feb 19 6:00:59 2018 / +0000 GMT

Doç. Dr. Erkan KONYARDoç. Dr. Erkan KONYAR


 

Lisans Arkeoloji ve Sanat TarihiMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1994
Y. Lisans Eskiçağ Tarihiİstanbul Üniversitesi1998
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eskiçağ Tarihiİstanbul Üniversitesi2004


 

Yüksek Lisans Tez Başlığı :

İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, İmikuşağı 10. Yapı Katı Seramikleri

 

Doktora Tez Tez Başlığı:

İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Anadolu Erken Demir Çağı Kültürü: Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Bulgularının Değerlendirilmesi.

Görevler:

Görev Unvanı Görev YeriYıl
Okutman Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi1997-2002
Ar.Gör. Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi2002-2004
Dr.Ar.Gör. Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2004-2007
Yrd.Doç. Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2007-


 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Cüneyt Ancın: Urartu Dini'nin Mimari Üzerindeki Etkileri

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-)Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2007 (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No: 354,Yürütücü)

2-)Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2008 (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:2240, Yürütücü)

3-)Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2009 (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No: 3662, Yürütücü)

4-)Van (Tuşpa) Projesi  (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:6721, Yürütücü)

5-)Tuşpa-Van Kalesi ve Aşağı Kent Projesi (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:13003, Yürütücü)

6-)Urartu Dönemi'nde Van Kalesi ve Aşağı Yerleşmesinin Kültürel Yapısı ve Kronolojisi 2011 (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:24872, Yürütücü)

7-)Eski Van Şehri ve Höyüğü Arkeolojik Verilerinin Belgelenmesi 2011 (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:27966, Yürütücü)

8-)Urartu Başkenti ve Krali Yapılarında Sitadel ve Aşağı Yerleşme İlişkilerini Belgeleme Projesi (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:14225, Yürütücü)

9-)Van Kalesi Urartu Krali Mezarları'nın Belgelenmesi (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No: 24874,Yürütücü)

10-)Van Sitadeli Ve Urartu Anıt Yapılarını Belgeleme Çalışmaları (İ.Ü. BAP Birimi, Proje No:33181,Yürütücü)

 

Katıldığı Kazı Ve Yüzey Araştırmaları:

 


Yıl Çalışma Görevi
1993–1999 Van-Karagündüz Höyüğü ve Nekropolü Kazıları Öğrenci
1993–1994 Mersin-Yumuktepe Höyüğü Kazıları Öğrenci
1993–1995 Kuzeydoğu Anadolu'da  II. Binyıl  Kültürlerinin  Araştırılması Öğrenci
1994–1995 Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) Kazıları Çizimci
1996–2003 Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı Çizimci
1997–1998 Van-Altıntepe Nekropolü Kazıları Arazi Çizimi
1997 Nahçıvan (Azerbaycan) Yüzey Araştırması Üye
1998 Hakkâri Kazısı Üye
1998–2003 Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazıları Alan Sorumlusu
1999 Nahçıvan (Azerbaycan)Yüzey Araştırması Üye
2000 Avrasya Arkeoloji Projesi: Kazakistan ve Kırgızistan Yüzey Araştırması Üye
2001 Avrasya Arkeoloji Projesi: Kırgızistan Yüzey Araştırması Üye
2004 Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) Kazıları Üye
2004 Isparta-Harmanören Kazısı Üye
2005 Isparta-Harmanören Kazısı Üye
2005 Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin Yüzey Araştırması Üye
2006 Van-Ayanis Kazıları Üye
2006-2009 Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin Yüzey Araştırması Üye
2006–2010 Kahramanmaraş Yüzey Araştırması Başkan
2007 Tel Açana-Alalah Kazıları Üye
2010-2012 Van Kalesi Höyüğü Kazısı Başkan
2012- Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı Başkan

 

İdari Görevler :

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asli Üyeliği

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:Dersin Adı Haftalık Saati
Eski Mezopotamya Tarihine Giriş (L)      2
Eski Anadolu Tarihine Giriş (L)      2
Eski Anadolu Tarihi Semineri (L)      2
Frig Semineri (L)      2
Anadolu Tarihi I (İ.Ü. AUZEF)      2
Mezopotamya Tarihi (İ.Ü. AUZEF)      2
Kafkasya, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Kültürleri I  (YL)      3
M.Ö. II.-I. Binyılda Anadolu I (YL)      3
Urartu-Asur: Siyasal ve Kültürel İlişkiler I (D)      3
Eski Mısır Tarihi (L)      2
Eski İran Tarihi (L)      2
Urartu Semineri (L)      2
Anadolu Tarihi II (İ.Ü. AUZEF)      2
Balkan Tarihi I (İ.Ü. AUZEF)      2
Kafkasya, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Kültürleri I  (YL)      3
M.Ö. II.-I. Binyılda Anadolu I (YL)      3
Urartu-Asur: Siyasal ve Kültürel İlişkiler I (D)      3
Eski Mezopotamya Tarihine Giriş (L)      2
Eski Anadolu Tarihine Giriş (L)      2
Eski Anadolu Tarihi Semineri (L)      2
Frig Semineri (L)      2
Anadolu Tarihi I (İ.Ü. AUZEF)      2
Mezopotamya Tarihi (İ.Ü. AUZEF)      2
Kafkasya, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Kültürleri I  (YL)      3
M.Ö. II.-I. Binyılda Anadolu I (YL)      3
Urartu-Asur: Siyasal ve Kültürel İlişkiler I (D)      3
Eski Mısır Tarihi (L)      2
Eski İran Tarihi (L)      2
Urartu Semineri (L)      2
Anadolu Tarihi II (İ.Ü. AUZEF)      2
Balkan Tarihi I (İ.Ü. AUZEF)      2
Kafkasya, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Tunç Çağı Kültürleri I  (YL)      3
M.Ö. II.-I. Binyılda Anadolu I (YL)      3
Urartu-Asur: Siyasal ve Kültürel İlişkiler I (D)      3

 


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
ESERLER:

A1. V.Onar, A. Armutak, O. Belli, E. Konyar, "Skeletal Remains of Dogs Unearthed from the Van-Yoncatepe Necropolises", International Journal of Osteoarchaeology , "12, 317-234 pp., Kasım-2002, DOI: 10.1002/oa.627.

A2. N.Y.Toker, V. Onar, O. Belli, S.Ak, H. Alpak, E.Konyar, "Preliminary Results of the Analysis of Coprolite Material of a Dog Unearthed from the Van-Yoncatepe Necropolis in Eastern Anatolia", Türk J. Wet. Anim. Sci. , "29, 759-765 pp., Haziran-2005.

A3. O. Belli, E. Konyar, "Excavations of Van-Yoncatepe Fortress and Necropolis ", Tel Aviv , "28, 169-212 pp., Mayıs-2001.

A4. O.Belli, E. Konyar, "The Largest Early Iron Age Necropolis In Eastern Anatolia:Ernis-Evditepe", Tel Aviv , "30, 167-203 pp., Mayıs-2003.

A5. K. Köroğlu, E. Konyar, "Comments on the Early/Middle Iron Age Chronology of Lake Van Basin", Ancient Near Eastern , "XLV, 123-146 pp., Haziran-2008,DOI: 10.2143/ARAM.16.1.504668.

A6.H. Özdemir H., E. Konyar, İ. Ayman, C. Avcı, "Holosen'deki Van Gölü Seviye Değişimleri ile Arkeolojik Bulgularun Karşılaştırılması", İnternational Journal of Human Sciences , "10/1, 959-992 pp., Temmuz-2013,DOI:10.14687/ijhs.v11i1.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. E. Konyar, Structuring and Dating in Hittite Archaeology - İnernational Workshop konferansı dahilinde , "Structuring and Dating in Hittite Archaeology, BYZAS 4", "Old Hittite Presence in the East of the Euphrates in the Light of the Stratigraphical Data from İmikuşağı (Elazığ)", 333-348 pp.,Alman Arkeoloji Enstitüsü, 2006.

 

C. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1 - Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar


C1.1. O. Belli, E. Konyar, Doğu Anadolu'da Erken Demir Çağı Kale ve Nekropolleri-Early Iron Age Fortresses  and Necropolies in Eastern Anatolia, Arkeoloji ve Sanat  Yayınları, 2003, İstanbul.

 

C2 - Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C2.1. E. Konyar, “Urartu Mezar Tipleri ve Gömü Adetleri-Tomb Types and Burial Traditions in Urartu”, URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the East (Ed. K. Köroğlu, E. Konyar), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011: 206-231.

C2.2. E. Konyar, “Urartu Çanak Çömleği-Urartian Pottery ”, URARTU: Doğuda Değişim - Transformation in the East (Ed. K. Köroğlu, E. Konyar), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011: 268-285.

C2.3. E. Konyar, “İlk Tunç Çağı'ndan Orta Demir Çağı'na Kahramanmaraş”, Dağların Gazeli Maraş (F.Özdem), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010:125-155.

C2.4. E. Konyar, “Demir Çağı'nda Anadolu'da Kadın: Urartu, Frig ve Lidya”, Anadolu'da Kadın (Ed. M. Darga), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2013:241-267.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. E.Konyar, "Babil'in Asma Bahçeleri", Toplumsal Tarih, 96: 46-53, 2001.

D2. E. Konyar, "İmikuşağı 10. Yapı Katı (Eski Hitit Dönemi) Çanak-Çömlekleri", Anadolu Araştırmaları , 16: 381-424, 2002.

D3. K. Köroğlu, E. Konyar, "Van Havzasında Erken Demir Çağ Problemi: Yeni Yaklaşımlar", Arkeoloji ve Sanat Dergisi , 119: 25-38, 2005.

D4. M. Y. İşcan, E. Konyar, "Adli Arkeoloji: Olay Yerine Arkeolojik Yaklaşım", Arkeoloji ve Sanat Dergisi , 120: 89-100, 2005.

D5. E. Konyar, "Grooved Pottery of the Van Lake Basin: A Stratigrahipcal and Chronological Assessment", Colloquium Anatolicum , IV: 105-127, 2005.

D6.E. Konyar, "An Ethno-Archaeological Approach to the “Monumental Rock Signs” in Eastern Anatolia", Colloquium Anatolicum ,V: 113-126, 2006.

D7. E. Konyar, M.Y. İşcan, "Adli Gömüler: Ayrım ve Belirleme-Burial Patterns: Differenttiation Identification", Adli Bilimler Dergisi-Turkish Journal of Forensic Sciences, C:6, S.1: 53-65, 2007.

D8. E. Konyar, "M.Ö. I. Binyılda Maraş: Gurgum Krallığı", Toplumsal Tarih ,180: 74-79, 2008.

D9. E. Konyar, "Türkiye'de Definecilik: Eski Eser Yağması", Toplumsal Tarih , 185: 84-89, 2009.

D10. E. Konyar, "Excavations at the Mound of Van Fortress/Tuspa", Colloquium Anatolicum X: 147-166, 2011.

D11. E. Konyar, İ.Ayman, C.Avcı, D. Yiğitpaşa, B. Genç, R.G.Akgün , "Excavations at the Mound of Van Fortress 2011", Colloquium Anatolicum , XI: 219-245, 2012.

D12. E. Konyar, C.Avcı, B.Genç, R.G. Akgün, A. Tan , "Excavations at the Van Fortress, the Mound and the Old City of Van in 2012", Colloquium Anatolicum , XII:193-210, 2013.

D13. E. Konyar, C. Avcı, “Van-Tušpa Excavations 2013”,  Colloquium Anatolicum , XIII:205-228, 2014.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.E.Konyar, "Kahramanmaraş 2006 Yılı Yüzey Araştırması, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2 (Kocaeli 28 Mayıs-1 Haziran 2007), 2008, Ankara: 403-410.

E2.E. Konyar, "Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2007, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, 2009, Ankara: 175-186.

E3.E. Konyar, E., “Kahramanmaraş 2009 Yılı Yüzey Araştırması”, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, 2011, Ankara: 263-271.

E4.E.Konyar, "Van-Tuşpa Aşağı Yerleşmesi, Van Kalesi Höyüğü Kazıları", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 2012, Ankara: 409-428.

E5. E. Konyar, M. Doğan-Alparslan, M. Alparslan "Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2010", 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, 2012, Ankara: 35-50.

E6. E. Konyar, İ. Ayman, C. Avcı, D. Yiğitpaşa, B. Genç, R.G.Akgün, "Van Kalesi Höyüğü 2011 Yılı Çalışmaları", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 2013, Ankara: 127-136.

E7. E. Konyar, C. Avcı, B. Genç, R.G. Akgün, A. Tan, “Van Kalesi Höyüğü 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 2014, Ankara: 358-370.

G. Diğer yayınlar :

Editörlük:

G1. M.T. Tarhan, A. Tibet, E.Konyar, (Editör), Muhibbe Darga Armağanı, 2008, İstanbul.

G2. K. Köroğlu, E. Konyar, (Editör) URARTU: Doğuda Değişim – Transformation in the East, Yapı Kredi Yayınları, 2011, İstanbul.

G3. H. Şahin, E. Konyar, G. Ergin, (Editör), Özsait Armağanı: Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, Ege Yayınları, 2011, İstanbul.

G4. O. Tekin, M. H. Sayar, E. Konyar (Editör), Tarhan Armağanı, M. Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler; Essays in Honour of M. Taner Tarhan, Ege Yayınları, 2013, İstanbul.

 

 

Kazı ve Yüzey Araştırması Başkanlıkları:

G5.E. Konyar, Kahramanmaraş 2006 Yılı Yüzey Araştırması (MÖ 2.Binyılın İlk Yarısı), Başkan.

G6. E. Konyar, Kahramanmaraş 2007 Yılı Yüzey Araştırması (MÖ 2.Binyılın İlk Yarısı), Başkan.

G7. E. Konyar, Kahramanmaraş 2008 Yılı Yüzey Araştırması (MÖ 3.-1.Binyılın İlk Yarısı), Başkan.

G8. E. Konyar, Kahramanmaraş 2009 Yılı Yüzey Araştırması (MÖ 3.-1.Binyılın İlk Yarısı), Başkan.

G9. E. Konyar, Kahramanmaraş 2010 Yılı Yüzey Araştırması (MÖ 3.-1.Binyılın İlk Yarısı), Başkan.

G10. E. Konyar,  2010 Van Kalesi Höyüğü Kazısı, Başkan.

G11. E. Konyar,  2011 Van Kalesi Höyüğü Kazısı, Başkan.

G12. E. Konyar,  2012 Yılı Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı, Başkan.

G13. E. Konyar,  2013 Yılı Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı, Başkan.

 

Makaleler:

G14. Belli, O. - E. Konyar, “Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazıları” Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932–1999 (ed. Oktay Belli), Ankara, 2000:181-190.

G15. Belli, O. - E. Konyar, “Kuzeydoğu Anadolu'da Erken Demir Çağı'na Ait Kale ve Nekropollerin Araştırılması”,  Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-1999 (ed. Oktay Belli), Ankara, 2000:  363-368.

G16. Belli, O. - E. Konyar, “Excavations of Van-Yoncatepe  Fortress and Necropolis (1997-1999)”, İstanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey 1932-2000 (ed. Oktay Belli), İstanbul, 2001:150-156.

G17. Belli, O. - E. Konyar, “Archaeological Survey on Early Iron Age Fortresses and Necropoleis in Northeast Anatolia, İstanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey 1932-2000 (ed. Oktay Belli), İstanbul, 2001: 332-335.

G18. Konyar, E., “Demir Çağı'nda Doğubayazıt ve Çevresi”, Güneşin doğduğu yer: Doğubayazıt sempozyumu,  Çekül Vakfı, 2004: 51-72.

G19. Konyar, E., “Urartuda Mezar Tipleri ve Gömü Adetleri”, TURİNG, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni 89, 2005: 36-40.

G20. Konyar, E., “Adana Höyük Araştırmaları: Kozan ve Yumurtalık İlçeleri”, ANMED Anadolu Akdenizi, Arkeoloji Haberleri 4, 2006: 61-64.

G21. Konyar, E., “Adana Höyükleri-2005”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, HABERLER, 22 (Mayıs 2006): 20-21.

G22. Konyar, E., “Elazığ-İmikuşağı Höyüğü'nde Eski Hitit Dönemi: Stratigrafi ve Çanak Çömlek”, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol'a Armağan- VITA-Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol (Ed. Metin Alparslan, Meltem Alparslan, Hasan Peker), 2007,İstanbul: 405-415.

G23. Konyar, E., “Anıtsal Kaya İşaretleri? Atlı Araba Yapım Teknikleri Üzerine Yeni Görüşler",Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, HABERLER, 23 (Ocak 2007): 1-5.

G24. Konyar, E. “Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2006”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, HABERLER, 23 (Ocak 2007): 24-25.

G25 Konyar, E., “Kizzuwatna'nın Doğu Sınırları: Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş Höyükleri'nde 2006 Yılı Çalışmaları-The Eastern Borders of Kizzuwatna: Mound Surveys in the Provinces of Adana, Osmaniye end Kahramanmaraş in 2006, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas, 2007-5: 86-92.

G26. Köroğlu, K. - E. Konyar, “Anadolu Uygarlıklarından Yansımalar-Reflections of the Anatolian Civilization”, Anadolu'da Pişen Toprak-Earth Fired in Anatolia, 2007, İstanbul: 20-31.

G27. Darga, M. – E. Konyar, “Boncuklar Dizilir Zamana-Beads Are Threaded in Time”, Gönül Paksoy, Koleksiyondan Kreasyona Boncuk/Koleksiyon-Beads From Collection to Creation/Collection, 2007, İstanbul: 28-31.

G28. Konyar, E. – M. H. Sayar, “Yumurtalık (Adana) Arkeolojik Kültür Varlıkları Envanteri 2005”,TÜBA-KED 5 (2006), 2007.

G29. Tibet, A.– E. Konyar “Prof. Dr. A. Muhibbe Darga'nın mesleki, akademik özgeçmişi ve yayınları Muhibbe Darga'nm albümünden” içinde (Yay. Haz.)Tarhan. T-A. Tibet- E.Konyar, Muhibbe Darga Armağanı, 2008, İstanbul.

G30. Konyar, E. “Urartu Coğrafyasında "Anıtsal Kaya İşaretleri": İşlevleri Üzerine Etno-Arkeolojik Bir Yaklaşım”, içinde (Yay. Haz.)Tarhan. T-A. Tibet- E.Konyar, Muhibbe Darga Armağanı, 2008, İstanbul.

G31. Konyar, E. “Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2007/Surveys in Kahramanmaraş in 2007, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas, 2008-6: 130-136.

G32. Konyar, E. "Arkeolojik Veriler Işığı'nda M.Ö. II. Binyılda Çukurova Bölgesi", Ceyhun'dan Ceyhan'a Bildiriler, Ceyhan Belediyesi Kültür Yayınları:8, 2008, Adana: 241-244.

G33. Konyar, E. "Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2008", ANMED, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009–7: 138-142.

G34 Konyar, E.,  Kahramanmaraş 2009 Yılı Yüzey Araştırması, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas, 2010-8: 136-142.

G35. Konyar, E. Kahramanmaraş Yüzey Araştırması - 2009, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü-HABERLER, 30 (Mayıs 2010): 26-28.

G36. Konyar, E. ,Tuşpa/Van Kalesi Höyüğü - Aşağı Kent Kazısı -2010, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü-HABERLER, , 31(Ocak 2011): 30-33.

G37. Konyar, E. ,Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2010, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2011-9: 174-179.

G38. Van Kalesi-Tuşpa Aşağı Kent, Aktüel Arkeoloji Dergisi , Kasım-Aralık 2011, 24: 30-31.

G39. E. Konyar, Van Kalesi Höyüğü, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan 2012, 26:76

G40. Konyar, E. , Tuşpa/Aşağı Kent, Aktüel Arkeoloji Dergisi , Mayıs-Haziran 2012, 21: 76-89.

G41. Konyar, E. “Urartu Mezarları” Aktüel Arkeoloji Dergisi – Kasım/Aralık 2012, 30: 96-103.

G42. Konyar, E., “Urartian Tombs”, Actuel Archaeology Magazine, Kasım 2013, 8: 48-57.

G43. Konyar, E. “Eski Van Şehri”, Aktüel Arkeoloji Dergisi, Ocak-Şubat 2014, 37: 18-19.

 

İletişim:

E-Mail: ekonyar@gmail.com - konyar@istanbul.edu.tr


Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Vezneciler-İstanbul.


Tel: +90 212 440 00 00 / 15874


Post date: 2014-12-23 00:16:29
Post date GMT: 2014-12-22 22:16:29

Post modified date: 2016-12-14 15:46:02
Post modified date GMT: 2016-12-14 12:46:02

Export date: Mon Feb 19 6:00:59 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi [ http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tarih ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com