Yrd. Doç. Dr. Gürkan ERGİN

Doğum Tarihi: 16.06.1976- İstanbul

ÖĞRENİM


Lise: Tarhan  Koleji (1987-1994)

Lisans:  İ.Ü. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Bölümü Mezunu (1998) 

Yükseklisans: İ.Ü. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans  Mezunu (2002) 

Yükseklisans Tezi: "Linear B Tabletleri ve Arkeolojik Veriler Işında Mikenlerde Ekonomi ve Ticaret"

Doktora: İ.Ü. Edebiyat Fak. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktora Mezunu (2009)

Doktora Tezi:

Anadolu'da Roma Hakimiyeti: İsyanlar, Tepkiler ve Huzursuzluklar, Asia Eyaleti'nin Kuruluşundan (MÖ 129) Iustinianus Döneminin Sonuna Kadar (MS 565)

  Bildiği Yabancı Diller:

English (akıcı), German (orta derece)

  YAYINLAR

Kitaplar:


Anadolu’da Roma Hâkimiyeti. Direniş ve Düzen, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013

Makaleler:
“Geç Tunç Çağı’nda Akdeniz’de Denizcilik”, Toplumsal Tarih 2, 2002, 12-20. “Grekçe ve Latince Kelimelerin Transkripsiyonu Hakkında Bazı Notlar”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Bülteni 18, 2004, 16-18. “Antikçağ Donanmalarının Destroyeri: Trireme”, Toplumsal Tarih 127, 2004, 54-58. “Antikçağda Deniz Ticareti ve Savaşları” Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Semineri - Bildiriler, Globus-Dünya Basımevi, İstanbul, 2005, 7-19. “Anatolian Women in the Linear B Tablets: A General Review of the Evidence”, Festschrift in Honour of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Ege Yayınları, İstanbul,  2007, 269-285 “Eskiçağın Savaş Makineleri”, Eskiçağdan Modern Çağa Ordular: Oluşum Teşkilat ve İşlev – Bildiriler, Kitabevi, 2008, İstanbul, 1-21. “Geography-Human Relationships in Ancient Sources: Some Remarks on Environmental Determinism”, Euergetes. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı/Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburstag, Ege Yayınları, İstanbul, 2008, 449-462. “Orbis Romanum and the Isaurians”, Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World Studies in memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in honour of Nezahat Baydur, ed. O. Tekin, Ege Yayınları, İstanbul, 2009, 143-146. “Eskiçağ’da İstanbul’da bir Taraftar İsyanı: MS 532 Nika Ayaklanması”, İmparatorluklar Başkentinde Kültür Başkentine: İstanbul, ed. F. M. Emecen, Kitabevi, İstanbul 2010, s. 61-77. “How to Turn an Isaurian into a Subject? The Roman Army as a Foucaultian Technology of Power”, Adalya, 14, 2011, 207-223. “Roma Toplumunda Kölelik Eleştirisi ve Kölelere Empati”, Cedrus 2, 2014, 355-376.   Bildiriler:
“Antikçağda Deniz Ticareti ve Savaşları”, Tarih Boyunca Türklerde ve Dünyada Denizcilik, 17-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. “Anadolu’nun Antik Sarayları”, Tarih Boyunca Saray, Hayatı ve Teşkilâtı Semineri, 3 Mayıs 2005, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. “Eskiçağın Savaş Makineleri”, Eskiçağdan Modern Çağa Ordu: Oluşum Teşkilat ve İşlev, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Rebellion and Unrest in Anatolia during the Roman Imperial Period”, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin, 26 Mayıs 2008. “Resistance and Unrest in Anatolia under the Roman Rule (129 BC-AD 565): The Facts and Their Implications”, Connections in Past and Present Graduate Symposium, Hollanda Araştırma Enstitüsü, 14 Aralık 2009. “Anadolu’da Roma Hakimiyeti: İsyanlar, Tepkiler, Huzursuzluklar (MÖ 129-MS 565)”, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı 10, Edebiyat Fakültesi (29 Nisan 2010).   Çeviriler:
C. Starr, Antik Çağ’da Deniz Gücü, Homer Kitabevi, İstanbul, 2000. L. Casson, Antik Çağ’da Denizcilik ve Gemiler, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002. J. Boardman, Kırmızı Figürlü Atina Vazoları. Arkaik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002. J. Boardman, Siyah Figürlü Atina Vazoları, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003 F. Berti, Iasos. Karia’da Bir Liman Kenti, Homer Kitabevi, 2004. J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem, Homer Kitabevi, İstanbul 2005. F. Meijer, İmparatorlar Yataklarında Ölmez, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006 Friglerin Gizemli Uygarlığı/The Mysterious Civilization of the Phrygians, ed. H & T. T. Sivas, YKY, İstanbul, 2007 Aphrodisias’tan Roma Portreleri, ed. R.R.R. Smith – J. L. Lenaghan, YKY, İstanbul, 2008. Lidyalılar ve Dünyaları, ed. N. D. Cahill, YKY, İstanbul, 2010 T. Dawson, Bizans Piyadesi. Doğu Roma İmparatorluğu 900-1024, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011. D. Nicolle, Dördüncü Haçlı Seferi 1202-1204, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013. A. Mayor, Mithradates, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013 R. Drews, Tunç Çağı’nın Sonu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014.   EDİTÖRLÜK Süreli Yayınlar:
Anadolu Araştırmaları/ Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 17/1, 18/2. Colloquium Anatolicum IV, V, VII, VIII    Kitaplar:
Özsait Armağanı. Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait / Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler, ed. H. Şahin – E. Konyar –G. Ergin, Ege Yayınları, İstanbul, 2011.   ARAZİ ÇALIŞMALARI Arkeolojik Kazılar:
Perge-Antalya (1995) Assos-Çanakkale (1996) Yoncatepe-Van (2000, 2001) Ainos-Edirne (2001, 2004, 2005)   Arkeolojik  Yüzey Araştırmaları:
Kilikia Tarihi Coğrafya ve Epigrafi Araştırmaları 2005, 2006, 2007 Trakya Tarihi Coğrafya ve Epigrafi Araştırmaları 2007  

İletişim:

E-Mail: gurkanergin@superonline.com  - gur.ergin@gmail.com 

Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 3.kat, 34134 Laleli-İstanbul.

20/12/2014
10042 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00