Yrd. Doç. Dr. Aliye EROL-ÖZDİZBAY

Doğum Tarihi ve Yeri: 26.02.1981, Eskişehir

Eğitim:

Doktora:

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Tez konusu: “Roma İmparatorluk Dönemi’nde Pontus-Bithynia Eyaleti’nde Agon’lar ve Agonistik Sikkeler” (Prof. Dr. Oğuz Tekin danışmanlığında) (2005-2011)

Yüksek Lisans:

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı

Tez konusu: “Perge Kazı Sikkeleri: 1989-1998″ (Prof. Dr. Oğuz Tekin danışmanlığında) (2003-2005)

Lisans:

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1999-2003)

Akademik Atama

Araş. Gör.: 2006-2011

Araş. Gör. Dr. : 2011-2013

Yrd Doç. Dr. : 22.10.2013 -

Yayınlar:

Kitap:

Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 8. Muğla Museum Volume 1 Caria. Istanbul, 2012 (O. Tekin ile birlikte)

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı Sikke, Sence ve Ağırlık Koleksiyonu / The Coins, Glass Stamps and Weights from the Collection of the Prehistory Department in Istanbul University, İstanbul, 2011. (O. Tekin ile birlikte)

Sylloge Nummorum Graecorum. Turkey 4, Ancient Coins from Mysia, Troad and Aeolis in the Collection of Selçuk Tanrıkulu. Turkish Institute of Archaelogy, İstanbul, 2010. (O. Tekin ile birlikte)

Makale:

“Coins from Allianoi Excavations: Campaign of 2000” Colloquium Anatolicum XIII (2014) (O. Tekin ile birlikte)

“Edirne (Hadrianopolis) Kalesi Zindanaltı Kurtarma Kazılarında Bulunan Sikkeler” Paper presented in the First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics, 25-28 February 2013, Antalya

“Kalkhedon’da Agon’lar” Tarhan Armağanı. Prof. Dr. M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler (2013).

“Coins from Allianoi Excavations: Campaign of 1999” Colloquium Anatolicum XII (2013) (O. Tekin ile birlikte)

 “Coins from Allianoi Excavations: Campaign of 1998” Colloquium Anatolicum XI (2012) (O. Tekin ile birlikte).

“Perge Sikkelerinde Agonistik Ödül Taçları” Adalya XV/2012, 203-221.

“Two Numismatic Examples for a certain Agathoclea / Agathopolis” Özsait Armağanı. Mehmet ve Nesrin Özsait Onuruna Sunulan Makaleler / Studies Presented to Mehmet and Nesrin Özsait, Ed. Hamdi Şahin – Erkan Konyar – Gürkan Ergin, AKMED Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2011, s. 393-296. (O. Tekin ile birlikte).

“Burdur Arkeoloji Müzesi’ndeki Bronz Amyntas Sikkeleri” Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World. Studies in memory of Clemens E. Bosch and Sabahat Atlan and in honour of Nezahat Baydur, Edited by, Oğuz Tekin, in collaboration with Aliye Erol, Ege Yayınları, İstanbul, 2009, s. 147-155.

“Galatia Krallığı. Kral Amyntas ve Sikkeleri” Toplumsal Tarih 185 Mayıs 2009, İstanbul, s. 81-83.

“Trakya Kentleri Sikkelerinde Agonlar” Toplumsal Tarih 173 Mayıs 2008, İstanbul, s. 82-85.

“Antikçağın Festivalleri: Anadolu Kentlerinde Agonlar” Toplumsal Tarih 164 Ağustos 2007, İstanbul, s. 52-55.

“Demirci Tanrı Hephaistos’un Kutsandığı Kent Olympos” Toplumsal Tarih 118 Ekim 2003, İstanbul, s. 34-37.

Kitap Tanıtımı:

“Ian Carradice-Martin Price, Hellen Dünyasında Sikke (çeviren: Oğuz Tekin), Homer Kitabevi, İstanbul, 2001.” Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haber Bülteni sayı 12, Mayıs, 2001.

Poster Sunumu:

“İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı Sikke, Sence ve Ağırlık Koleksiyonu” Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-11, 2-4 Mayıs 2011, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul.

“Sikkelerin Işığında Eskiçağ’da Anadolu’da Agonlar” Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-8, 20-22 Mayıs 2008, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul.

“Perge Kazı Sikkeleri: 1989-2004″ Poster Sunumu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-5, 18-20 Nisan 2005, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul.

Konferans-Bildiri:

“Edirne (Hadrianopolis) Kalesi Zindanaltı Kurtarma Kazılarında Bulunan Sikkeler” The First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics, 25-28 February 2013, Antalya.

“Roma İmparatorluğu Devrinde Pontus-Bithynia Eyaleti’nde Agonlar ve Agonistik Sikkeler” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-11, 2-4 Mayıs 2011, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul.

“İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Doğu Trakya Bölgesi Çalışmaları” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-11, 20-22 Mayıs 2008, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, İstanbul.

 

Kazı ve Yüzey Araştırmaları:

Allianoi-Yortanlı Barajı Kurtarma Kazısı / Bergama (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaraş başkanlığında), 2000-2002.

Kilikia Tarihi Coğrafya ve Epigrafi Araştırması / Mersin, Adana, Hatay (Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar başkanlığında), 2005.

Görev Aldığı Projeler:

Ainos Kazı Sikkeleri /Edirne Müzesi (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında)

Allianoi Kazı Sikkeleri /Bergama Müzesi (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında)

Muğla Müzesi Sikkeleri (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında)

Perge Kazı Sikkeleri (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında)

Soloi Kazı Sikkeleri (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında)

Silifke Müzesi Sikkeleri (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında).

Hacı Bektaş Müzesi Sikkeleri (Prof. Dr. Oğuz Tekin başkanlığında).

Edirne Müzesi, Sur Hattı Kazılarında Bulunan Sikkeler

Ödüller/Burslar:

AKMED (Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü) Yüksek Lisans Bursu, 2005.

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Alman Akademik Değişim Servisi) Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Bursu, Goethe Enstitüsü, Berlin – Almanya, Eylül-Kasım 2007.

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Alman Akademik Değişim Servisi) Doktora Araştırma Bursu, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, Münih – Almanya, Ekim 2009-Mart 2010.

ARIT (American Research Institute in Turkey / Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği) Hanfmann Bursu 2010-2011:

- Bibliothèque nationale de France, Cabinet des medailles, Paris – Fransa (1 ay).

- Oxford University Ashmolean Museum, Oxford ve British Museum, London – İngiltere (2 ay).

- Dumboarton Oaks Research Library, Washington D.C. ve American Numismatic Society, New York – Amerika Birleşik Devletleri (1 ay)

- Deutsches Archaeologisches Institut in Athen, Atina – Yunanistan (2 ay)

İletişim:

E-Mail: aliyerol@istanbul.edu.tr  - aliyeerol@gmail.com

Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Oda No: 406 Vezneciler-İstanbul

Tel: +90 212 440 00 00 / 15896

19/12/2014
9912 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00