Araş. Gör. Dr. İsmail AYMAN

Doğum Tarihi: 20.01.1973 Öğrenim: İlköğretim-Lise: Digor ilköğretim Okulu-Lisesi(1981-89). Lisans: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1999 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi- Urartu Bronz Kemerleri ve Adak Levhaları Üzerinde Yer Alan Ölü Ziyafeti Sahneleri, Doktora: İstanbul Üniversitesi- Urartu Krallığı'nın Yayılım Alanı İçerisinde Bulunan Yerleşim Tiplerinin Araştırılması (Tez Aşamasında). Konferans-Bildiri:

Urartu Metal Eserleri Üzerinde Bulunan Ölü Ziyafeti Sahneleri (1-11 Nisan 2004), Mersin.

Urartu Bronz Kemerleri ve Adak Levhaları Üzerinde Bulunan Ölü Ziyafeti Sahneleri (1-21 Nisan 2004), İstanbul.

Poster Sunumları:

Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri: Urartu Mimarisinin Erken Evreleri (1-21 Nisan 2004).

Arazi Çalışmaları: Arkeolojik Kazılar 1- Van-Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı (1996-1999) 2- Van-Yocatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı (1998-2007) 3-Van-Karagündüz Höyüğü Kazısı (1998) 4- Hakkari Mezar Kurtarma Kazısı (1998) 5- Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazısı (2010-2012) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: Doğu Anadolu Urartu Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarının Araştırılması (1996-2007) İletişim: E-Mail: mem2855@hotmail.com Adres: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Vezneciler-İstanbul. Tel: +90 212 440 00 00 / 15874
14/12/2014
6986 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00