Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Hakkında: Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Tarih Bölümü içinde yer alan yedi anabilim dalından biridir. Lisans eğitim-öğretimi Tarih lisans programı içerisinde ortak olarak yürütülmekte olup öğrenciler sekiz yarıyıllık programda bulunan zorunlu ve seçmeli Eskiçağ tarihi derslerini alarak kredilerini tamamlamakta ve lisans diplomasını Tarih Bölümü mezunu olarak almaktadırlar. Tarih Bölümü içerisinde yer alan ve tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ'ın başlangıcına değin uzanan dönemi kapsayan ve bir kısmının “Powerpoint / Barkovizyon” destekli yapıldığı Eskiçağ Tarihi'ne ilişkin dersler arasında; Eskiçağ Tarihi'ne Giriş, Eski Anadolu Tarihi, Eski Mezopotamya Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Eski İran Tarihi, Hellen ve Hellenizm Tarihi, Roma Tarihi ve Eski Anadolu Sikkeleri dersleri bulunmaktadır; adı geçen derslerin bir kısmı seminerlerle de desteklenmektedir. Öğrenciler dilerlerse, Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yaz aylarında sürdürülen arkeolojik nitelikli müze, yüzey araştırması ve kazılara katılarak, teorik bilgilerini uygulamalı veya gözleme dayalı olarak da zenginleştirebilmektedirler.   Akademik Kadro: Prof. Dr. Hamdi ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR Doç. Dr. Erkan KONYAR Yrd. Doç. Dr.  Gürkan ERGİN Yrd. Doç. Dr. Aliye EROL-ÖZDİZBAY Uzm. Dr. Can AVCI Araş. Gör. İsmail AYMAN Araş. Gör. Selin Önder Araş. Gör. Armağan Tan İletişim: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 34459 Beyazıt-İSTANBUL Tel: 0212 514 03 82  
14/09/2013
16944 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00