İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması

 • İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje;
  • Yaşlıların mevcut durumlarını,
  • Yaşlıların sosyo-ekonomik profillerini
  • Kentsel hizmetlerden ve kentten beklenti ve memnuniyetlerini
  • Yaşlılara yönelik kamu kurum ve kuruluşları, STKlar ve özel sektör tarafından yapılan çalışmaları analiz etme amacı taşıyan bir araştırmadır.
 • İSTKA ile beraber düzenlenen “Yaşlılık ve Yaşlanma Çalıştayı” 14 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • İSTKA tarafından desteklenen bu projenin sonucu “İstanbul’da Yaşlanmak” adıyla 2015 yılında kitaplaştırılmıştır.

istanbulda_yaslanmak_onkapak