BEYLİKDÜZÜ: Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırması Projesi

5 ana bileşenden oluşan bir araştırma projesi yürütülecektir:

 1. Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, basın taramaları ve kurum araştırmaları ile Beylikdüzü’nün tarihi araştırılacak
 2. Beylikdüzü’nün mevcut durumunu ve geçmişi 12 ana başlık altında araştırılacak, raporlanacak ve analiz edilecektir. Bu başlıklar:Coğrafya, İklim ve Nüfus yapısı, İktisadi Yapı, Kentin Mekânsal Gelişimi, Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Belediyecilik, Eğitim, Kültür ve Sanat, Sağlık, Sivil Toplum, Turizm, Kamusal Mekânlar
 3. Beylikdüzü’nde kent kimliği ve hafızasının ortaya çıkarılması için, video ve ses kayıtları alınarak ilçede yaşayan 50 kişiyle sözlü tarih araştırması yapılacak. Bu görüntü ve bilgilerle belgesel, albüm, katalog vb. yayınlar hazırlanabilecektir.
 4. Beylikdüzü’nün sosyal yapısı araştırılacak. Bu kapsamda,
  1. 100 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat yapılacak
  2. 12 odak grupta (kamu görevlileri, esnaflar, iş adamları, ev kadınları, gençler, muhtarlar,
  3. eğitimciler, entelektüeller, sanatçılar, STK’lar, din adamları, turizmciler) 120 kişi ile çalışılacak
  4. 10 mahallede 2.000 kişiye 80/90 soruluk yüz yüze anket uygulanacak
 5. Yukarda 4 maddede özetlemiş olduğumuz arşiv, literatür, nitel ve nicel araştırma verileri ile toplanan veriler ışığında analizler yapılacak, raporlar ve yayınlar hazırlanacak.