Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet veren Sosyoloji Araştırma Merkezi, 12 Şubat 2015 tarihinde açılmıştır. Merkez, toplumsal değişimi ve dönüşümü bilimsel yöntemlerle izleyerek, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaların Türkiye’deki sosyolojik araştırmalara nicelik ve nitelik olarak artmasına katkı sağlayacağı gibi uluslararası platforma taşınmasını da mümkün kılacaktır.

Alanında uzman kişi ve kurumlardan alınan eğitimlerle, Merkez bünyesinde çalışacak akademisyenlerin niteliklerinin artırılması hedeflenmektedir.