Sosyoloji Araştırma Merkezi Projesi’ne
TÜBİTAK’tan Destek

Sosyoloji Araştırma Merkezi Projesi’ne TÜBİTAK’tan Destek

tubitak_logo

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde hazırlanan ve TÜBİTAK 1001 Projesi olarak başvurulan “Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği” başlıklı araştırmamız TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir. Araştırmada Prof. Dr. İsmail Coşkun yürütücü, Doç. Dr. Betül Duman, Yrd. Doç. Dr. Zuhal Güler, Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk araştırmacı ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar danışman olarak görev yapmaktadır.

 

 

Kentsel dönüşüm uygulamaları kentsel yerleşim düzeninde, iktisadi yapılanmasında ve sosyokültürel ilişkilerde önemli değişimler yaratmaktadır. Bu nedenle kentsel çevreleri etkileyen hızlı dönüşümlerin farkında olmak “kentsel dönüşüm yaşlıların ihtiyaç ve beklentilerine nasıl cevap verir?” sorusunu önemli kılmaktadır. Bu araştırm
anın amacı, kentsel dönüşümün yaşlılar üzerindeki etkilerini ve yaşlıların yaşadıkları kentsel dönüşüm tecrübesine bağlı olarak ne türden tepkiler geliştirdiklerini analiz etmek ve yaşlıların taleplerini ve ihtiyaçlarını merkeze alan kamu politika ve imar düzenlemeleri için bir rehber oluşturabilmektir.

 

 

araştırma merkezi logo küçük

 

 

25/07/2017
250 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00