Araştırma Deneyimleri – 7
12 Nisan 2017, 17:00

Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi, Oyun Kültürü ve Oyuncular-Etnografik Çalışma: Bir Tübitak Sobag Projesinin Hikaye(si)lendirilmesi 

Bireysel Merakla Kurumsal Destek Arasında Araştırma(k)

arastirmadeneyimleri_007

 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde düzenlenecek olan Araştırma Deneyimleri – 7 etkinliği ile devam ediyor.

Araştırma Deneyimleri’nin yedincisine Prof. Dr. Mutlu Binark “Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi, Oyun Kültürü ve Oyuncular-Etnografik Çalışma: Bir Tübitak Sobag Projesinin Hikaye(si)lendirilmesi” başlıklı konuşması ve Doç. Dr. Günseli Bayraktutan “Bireysel Merakla Kurumsal Destek Arasında Araştırma(k)” başlıklı konuşması ile konuk olacaktır.

Seminer, 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 17:00’da Edebiyat Fakültesi Amfi 4’de gerçekleştirilecektir.

 

Davetlisiniz…

 

Prof. Dr. Mutlu Binark

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de gerçekleştirdi. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi’nde doktora saha çalışması için Japon Hükümeti bursuyla, Aarhus Üniversitesi ve Odense Üniversitesi’nde ise Danimarka Hükümeti ve TUBA bursuyla doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2012-2016 yılları arasında TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Çalışma alanlarını iletişim sosyolojisi, eleştirel medya okuryazarlığı ile yeni iletişim teknolojileri/yeni medya oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi:Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte derleme) (2009); Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! (2009, A.Toprak, A.Yıldırım, E.Aygül, S.Börekçi ve T.Çomu ile birlikte) Yeni Medyada Nefret Söylemi (2010); STÖ’ler için Bilişim Rehberi (2011) (K.Löker ile birlikte); Türkiye’de Dijital Gözetim (2012) (ortak kitap); Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (G.Bayraktutan ile) (2013); Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya (Doğu, Özçetin, Bayraktutan, Binak, Çomu, İslamoğlu, Telli-Aydemir) (2014); Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Der.) (2014, 2015) sayılabilir. Folklor/Edebiyat Dergisinin Yeni Medya Çalışmaları özel sayısının tema editörüdür (Sayı 83, 2015).

Veri etiği, yeni medyada etik ilkeler ve yeni medya okuryazarlığı üzerine çalışmalarına devam etmektedir. www.yenimedya.wordpress.com ve www.dijitaloyunkulturu.wordpress.com

bloglarının yazarıdır.

 

 

Doç.Dr. Günseli Bayraktutan

Günseli Bayraktutan, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise “Bilgi Endüstrisi ve İletişim Ağları: Türkiye’de Kullanılan Akademik Veri Tabanları Örnek Olayı” isimli tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında tamamlamıştır. 2010 Temmuz’unda aynı enstitüden “Blog Ortamı ve Türkiye’de Blogosferdeki Akademik Entelektüeller Örneği” başlıklı tez çalışmasıyla doktora derecesi almıştır. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014-2015 akademik döneminde ITU Kopenhagen’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Akademik ilgi alanları, yoğunluklu olarak yeni medya bağlamında siyasal iletişim, etik, araştırma yöntemleri ile dijital oyun çalışmalarıdır. Bayraktutan, yukarıdaki konularla ilgili olarak TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenmiş projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak da görev almıştır.

03/04/2017
354 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00