Konuşmalar X
23 Kasım 2016, 17:30

Eski Köye Yeni Âdet: Metaforik Söylem Çözümlemesi Yaklaşımı
iusam_konusmalar_010_afis

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Konuşmalar’ın 10. oturumunun konuğu Eski Köye Yeni Âdet: Metaforik Söylem Çözümlemesi Yaklaşımı başlıklı konuşması ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ olacak.

Konferans 23 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 17:30’da Edebiyat Fakültesi Ziya Gökalp Amfisinde (Amfi-4)  gerçekleştirilecek.

Davetlisiniz…

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş

Dokuz Eylül Üniversitesinde 2005 yılında lisans, 2007 yılında yüksek lisans derecelerini aldı. 2013 yılında, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünde doktorasını tamamladı. Temel olarak sözdizimsel yapıların beyinde işlemlenmesi konusunda çalışan araştırmacı, 2013 yılından beri, İstanbul Üniversitesi, Dilbilimi Bölümünde görev yapmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

 Kitap Bölümleri

Aydın, Ö., Aygüneş, M., & Demiralp, T. (2016). Non-native syntactic processing of Case and Agreement: Evidence from event-related potentials, In. (Ed.) A. Gürel, Second Language Acquisition of Turkish (pp. 281-311). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Aygüneş, M. (2011). Assessing the process of referent formation and referent management within the framework of creative writing. Leylâ Uzun ve Ümit bozkurt (yay.), Theorical and Applied Researches on Turkish Language Teaching, (ss.279-295) içinde. Almanya: Die Blaue Eule Yayınevi.

Makaleler

Aygüneş, M. (2013). Türkçede üçüncü kişide kişi ve sayı özelliklerinin onarım tabanlı incelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8:4, 255-268.

Aygüneş, M. (2012). Türkçede uyum özelliklerinin onarım tabanlı incelenmesi. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 9:1, 1-19.

Bildiriler

Aygüneş, M., Aydın, Ö., Demiralp, T. (2015, Temmuz).Oscillatory dynamics of agreement features in Turkish.The 12th International Symposium of Psycholinguistics. Valencia Üniversitesi. Valencia-İspanya.

Aygüneş, M., Aydın, Ö., Demiralp, T. (2014, Haziran).Processing of the Affixes and the Clitics in Turkish: An ERP Study. 20th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping. Hamburg-Almanya.

Projeler

Sözdizimsel işlemleme ve sözel işler bellek ayrımının multimodal görüntüleme ile incelenmesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje kodu: 111E581, Yürütücü; Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş.

Türkçede Üçüncü Kişide Özellik Hiyerarşisi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi,TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje kodu: 111K607, Yürütücü; Yard. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş.

İkinci Dil Olarak Türkçenin Ediniminde Uyum ve Özne Konumu Yetkilendirmesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje kodu: 111K230, Pozisyon: Araştırmacı, Yürütücü; Prof. Dr. Özgür Aydın.

 

16/11/2016
615 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00