“İstanbul’da Yaşlanmak” kitabı çıktı

İstanbul’da Yaşlanmak

Editörler: Murat Şentürk ve Harun Ceylan

Açılım Kitap, Mayıs 2015, 360 Sayfa

Bu kitap, günümüzde modern kentlerde insanın nasıl bir yaşlılık ve yaşlanma deneyimi yaşadığı ve yarınlarda mekândaki gelişmelere bağlı olarak nasıl bir hâl alacağı merakıyla ortaya çıktı.

İstanbul’daki yaşlıların mevcut durumunu ortaya koyarak kentteki yaşlanma deneyimine ilişkin temel verileri sunmak amacıyla hazırlanan İstanbul’da Yaşlanmak kitabı için, kapsamlı bir literatür çalışması ile birlikte nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir saha çalışması yapıldı. Kitaba dayanak oluşturan veriler, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen “İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması”nın sonuçlarına dayanıyor. 1044 kişi ile nicel ve 24 kişi ile yapılan nitel araştırmada, İstanbul’daki yaşlıların demografik özellikleri, ekonomik ve sosyal durumları, yaşlılık algıları, kentten ve kentsel hizmetlerden memnuniyetleri ve beklentileri analiz edildi.

Yaşlılık konusuyla ilgilenen akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların istifadesine sunulan kitap toplam yedi bölümden oluşuyor. Yaşlılara ve yaşlıların mevcut durumlarına dair yaklaşımlardan bahsedilen giriş bölümünün ardından ikinci bölümde Türkiye’deki yaşlıların yaşam durumlarını ortaya koyan literatürdeki çalışmalar incelenmekte ve yaşlı bireylerin sağlık, ekonomi ve sosyal ilişkileri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde küresel ve yerel perspektiften yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve uygulamalar ortaya koyularak Almanya başta olmak üzere İngiltere, İtalya, Amerika, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerdeki yaşlılara yönelik uygulamalar anlatıldı. Türkiye genelinde yaşlılara yönelik politikalar ve hizmetler de aynı şekilde araştırılmış, aynı zamanda İstanbul ili ve ilçelerinin de yaşlı hizmetleri ortaya konuldu. Dördüncü ve beşinci bölümde nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan saha araştırmasının bulgularına yer verildi. Kitabın son bölümünde ise İstanbul gibi bir metropolde yaş alan bireylerin durumları tartışılarak yaşlı bireylerin daha sağlıklı ve mutlu yaşlanabilmeleri için geliştirilen önerilere yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk tarafından yürütülen ve kitabın altyapısını oluşturan araştırmada farklı üniversitelerden birçok akademisyen ve bilim adamı görev aldı. Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Didem Danış,  İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Marmara Üniversitesi’nden  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Hamza Kurtkapan ve Yalova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan’ın bu isimlerden bazıları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Reyyan Beyza Altan, Büşra Turan, Merve Ayar ve Zelal Günel araştırmada görev alan isimler arasında yer alıyor.

İletişim

SAMAdres: Ordu Cad. No:196, 34459 Beyazıt – İstanbul

Tel: 0212 455 57 00 / 15773

E-posta: sosyolojimerkezi@istanbul.edu.tr

01/07/2015
912 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00