Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yaşlılık ve Yaşlanma Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı adına yürütülen İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması projesinin temel faaliyetlerinden biri olan çalıştay, 14 Mayıs 2015’te İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Coşkun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Yaşlılık konusunu çalışan akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Çalıştay’ın ilk oturumunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, projeye ve proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı. Sonrasında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan, yaşlılara yönelik yapılan sosyal hizmetleri ulusal ve uluslararası modeller ekseninde ele aldı. Bu oturumda son olarak Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul’da yürütülen niceliksel araştırmanın özet bulgularını katılımcılara aktardı.

Çalıştay öncesinde katılımcılara, araştırma kapsamında ulaşılan verilerin bir bölümünün taslağı matbu hâlde sunuldu. İlk oturumun ardından, katılımcılar daha önceden belirlenmiş iki ayrı çalışma grubuna ayrıldı ve farklı salonlarda yuvarlak masa tartışmaları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda öğleden önce Türkiye ve Dünya’da yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar/hizmetler analiz edildi. Bir tam gün süren Çalıştay’ın öğleden sonraki grup çalışmasında ise İstanbul’da yaşayan yaşlıların mevcut durumları değerlendirilerek kentte yaşlılıkla ilgili yapılması gerekli olan yeni çalışmalar, uygulanması gereken sosyal politikalar ve öncelikli alanlar ele alındı. Yaşlılık konusunun tüm paydaşlarıyla birlikte masaya yatırıldığı Çalıştay’ın kapanış oturumunda, ilk grubun moderasyonunu üstlenen Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Didem Danış, grup çalışmasında üzerinde durulan noktaları tüm katılımcılarla paylaştı. İkinci grup çalışmasında üzerinde durulan noktaları ise, bu grubun moderatörü olan Yrd. Doç. Dr. Harun Ceylan aktardı. Grup çalışmalarının değerlendirildiği bu oturumda son katkıların da alınmasıyla Çalıştay sonlandırıldı.

Proje Hakkında

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı adına yürütülen İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması projesi kapsamında, İstanbul’da yaşlılara yönelik hizmetler tespit edilmekte, ulusal/uluslararası modeller incelenmekte, nitel ve nicel araştırma gerçekleştirilmektedir. Yaşlıların sağlık durumları, sosyal ilişkileri, yaşam memnuniyeti ve beklentileri, kentten ve kentsel hizmetlerden memnuniyetleri ve beklentileri ve yaşlıların yaşlılık algısı temalarının yer aldığı araştırmada,  nitel araştırma kapsamında 24 kişiyle derinlemesine mülakat, nicel araştırma kapsamında ise 1044 kişi yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir çalıştay ve tanıtım toplantısın yer aldığı projede ulaşılan sonuçlar bir kitap olarak yayımlanacaktır.  Projenin tanıtım toplantısı 26 Mayıs 2015 tarihinde saat: 14.00’te İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/sosyolojimerkezi

Tel: 0212 455 57 00 / 15773

E-posta: sosyolojimerkezi@istanbul.edu.tr

15/05/2015
1899 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00