Konuşmalar IV

KONUŞMALAR IV: Mahmut EVKURAN, Münir TİRELİ ve Mustafa TURĞUTKonuşmalar 4 afiş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi’nin düzenlediği  Konuşmalar dizisinin dördüncü toplantısı Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar: Kurumlar, Yeni Stratejiler ve Araştırma Politikaları konusunda olacak.

29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 17.00’de Edebiyat Fakültesi Amfi 4’de gerçekleştirilecek olan konferans, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran’ın “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilatı ve Politikaları Çerçevesi” başlıklı konuşmasıyla başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanı Münir TİRELİ’nin “Sosyal Politikalar ve Türkiye’de Sosyal Yardımlar” başlıklı konuşması ile devam edecek olan konferans, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma ve Politika Daire Başkanı Mustafa TURĞUT’un “Bakanlığın Araştırma Politikası ve Projeleri” konuşması ile son bulacak.

Konuşmacılar Hakkında

Mahmut EVKURAN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu uzman yardımcısı olarak kamuda göreve başladı. 1994 yılında hazırladığı cinsiyet rolü tutumları konulu uzmanlık teziyle uzmanlığa atandı. 1997 yılında Turizm Bakanlığı bakanlık müşavirliğine atandı. 2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü görevine atandı. Kültür araştırmaları, somut olmayan kültür mirası alanında derleme, arşiv ve yayın çalışmalarında proje koordinatörlükleri ile yaşayan insan hazineleri envanter çalışmalarını yürüttü. Kültür mirasımızla ilgili çeşitli editoryal yayınların hazırlanmasında proje yöneticiliği yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel miras envanterinin tanıtımı ile UNESCO nezdinde ülke temsili kapsamında çalışmalar yürüttü. Avrupa Parlamentosu kültür politikalarının gözden geçirilmesi raporunun hazırlanması ile Türkiye’yi temsilen raporun sunumu görevini yürüttü. 2011 yılında strateji Geliştirme Başkanı görevine atandı. 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı görevini üstlendi. Halen bu görevi yürütmektedir. Stratejik planlama, performans programı, bütçe planlaması ve mali kontrolü, kalite yönetim sistemi, Bakanlık politikaları ve hizmetleriyle ilgili raporların hazırlanması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Münir TİRELİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve Politika Geliştirme Daire Başkanı

1975 yılında Ankara’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006  yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını, 2013 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi. Mezuniyetinden bu yana Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumunda Uzman olarak çalıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Politika Çalışmaları dergisinde editör, TYB Akademi, Mekteb-i Mülkiye ve Aile Dergilerinde de Yayın Kurulu üyesi olarak yer aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mustafa TURĞUT, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma ve Politika Daire Başkanı

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını, Fırat Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde modernleşme ve milliyetçilik konusunda “Türk Ulusal Basınında Milliyetçi ve Modernist İmge İnşası: Yurtdışında Yaşayan Türklere Dair Başarı Haberleri” başlıklı teziyle, 2007 yılında tamamladı. 2008 yılından bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Türkiye’de aile yapısı üzerine doktora çalışması devam etmektedir. 2006-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak ve 2010-2011 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda uzman olarak toplam 9 araştırma ve 3 eğitim projesinde koordinatör ve proje izleme ve değerlendirme grubu üyesi olarak görev aldı. 2009 yılında Aile Eğitim Programı’na kaynaklık eden Türkiye’de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Araştırması ve Aile Eğitimi Müfredat Geliştirme Projesi’nde koordinatör, 2010 yılında Aile Eğitimi Materyal Geliştirme Projesi’nde proje izleme ve değerlendirme grubu üyesi ve 2012 yılında Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi’nde koordinatör olarak görev yapmıştır.

22/04/2015
1163 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00