Staj

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM) aracılığıyla, “öğrenci, mensup ve mezunlarının kariyer planlama becerilerinin geliştirilmesi” genel amacı doğrultusunda, Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, Ölçme ve Değerlendirme, Kariyer Danışmanlığı, Eğitim Programları, Kariyer Bilgi Sistemi, İş Hayatıyla İlişkiler, Araştırma ve Yayın ile Öğrenci Kulüpleri ve Staj alanlarında hizmet verilmektedir.

KAGEM staj evrakları ile ilgili duyuru için tıklayınız. KAGEM web sitesi için tıklayınız. İşkur Staj Başvurularıyla ilgili duyuru için tıklayınız.