Çarşamba Toplantıları

Çarşamba Toplantıları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından her ayın ilk çarşambası düzenlenmektedir. Sosyoloji Bölümü İhtisas Kitaplığı’nda gerçekleştirilen toplantıların bu yılki teması “Bilimde Yolculuk Deneyimleri” olarak belirlenmiştir.

Çarşamba Toplantıları’na, kendi alanında başarısıyla kendini kanıtlamış, mesleki kariyerinde belli bir noktaya gelmiş Hocalarımız konuşmacı olarak katılmaktadır. Toplantılarda, konuşmacıların, doktora ve doktora sonrası akademik çalışmaları ekseninde, bilimsel yolculukları sırasında edindikleri deneyimleri genç akademisyenlerle paylaşmaları; bu suretle kuşaklararası ilişkilerin gelişmesi ve genç kuşak akademisyenlerin bilim kültür ve nosyonunu kazanmaları amaçlanmaktadır.

Çarşamba Toplantıları’nın diğer katılımcıları ise, Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Edebiyat Fakültesi’ndeki farklı disiplinlerden genç akademisyenlerdir. Farklı alanlardan katılımcıların bir araya geldiği bu toplantıların, Bölüm ve Fakülte ölçeğinde meslektaşlar arasında ilişki ve işbirliğinin artırılmasına, öğretim üyeleri arasında mesleki deneyimlerin paylaşılmasına uygun bir zemin teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

Çarşamba Toplantıları XXXI Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY 27 Nisan 2017 Perşembe “Türkiye’de Siyasal Düşünce Tarihçiliği ve ‘Kendine Ait Bir Tarih’” Çarşamba Toplantıları XXX Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN 15 Şubat 2017 Çarşamba “Pomadalı Saçlar, Salon Filozofları, Aşk ve İsteri: İzzeddin Şadan’ın Dünyasında Bilim ve Psikanaliz” Çarşamba Toplantıları XXIX Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK 19 Ekim 2016 Çarşamba Felsefenin Yaramaz Çocukları Sophistler: Hakikat ve Günümüz Çarşamba Toplantıları XXVIII Prof. Dr. Ahmet ÜNAL 4 Mayıs 2016 Çarşamba Tarihi Araştırmak, Özümsemek, Yaşamak ve Geçmiş Aynasına Bakarak Tarihten Ders Almak: Hititler Örneği   Çarşamba Toplantıları XXVII Prof. Dr. Alan DUBEN 6 Nisan 2016 Çarşamba İstanbul Haneleri’nin Arka Planı   Çarşamba Toplantıları XXVI Yrd. Doç. Dr. Ekin ÖYKEN 3 Mart Perşembe Klasik Filoloji ve Metodolojisi Üzerine   Çarşamba Toplantıları XXV Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR 10 Şubat 2016 Çarşamba

Eskiçağ Araştırmalarında Zaman ve Mekan

  Çarşamba Toplantıları XXIV Prof. Dr. Ali ERGUR 2 Aralık 2015 Çarşamba Zıt Seçeneklerden Bütünleşik Zorunluluğa Toplumbilimde Kuram-Saha İlişkisi   Çarşamba Toplantıları XXIII Arş. Gör. İsmail Hamdi KÖSEOĞLU 11 Kasım 2015 Çarşamba Çin’de Sosyoloji ve Gündelik Hayat   Çarşamba Toplantıları XXII Prof. Dr. Cemil OKTAY 2 Kasım 2015 Pazartesi Akademia Üzerine   Çarşamba Toplantıları XXI Prof. Dr. Sibel A. ARKONAÇ 6 Mayıs 2015 Çarşamba İnsanı Tasavvur Etmedeki Sıkıntılar ve Arayışlar: Bireyin Psikolojisi mi, Mikro Analiz mi?   Çarşamba Toplantıları XX Prof. Dr. Çiğden DÜRÜŞKEN 1 Nisan 2015 Çarşamba Spinoza’yı Okumak   Çarşamba Toplantıları XIX Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK 4 Mart 2015 Çarşamba Ricoeur ve Gadamer’de Sosyal Bilimler ve Yöntem   Çarşamba Toplantıları XVIII Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YALÇIN 4 Şubat 2015 Çarşamba Kaos Kuramı ve Yeni İstatistiksel Yöntemler  

Çarşamba Toplantıları XVI

Prof. Dr. K. Gediz Akdeniz, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

3 Aralık 2014

Basit Sarkacın Ölümü

Çarşamba Toplantıları XV

Dr. Metin Arslan, Hacettepe Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu Kurul Üyesi

5 Kasım 2014

İktisadî Yöntemin Yapı-Sökümü Mümkün mü?

Çarşamba Toplantıları XIV

Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

8 Ekim 2014

Felsefî Bir Problem Olarak Yöntem

Çarşamba Toplantıları XIII

Doç. Dr. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

11 Haziran 2014

Tanzimat’tan Erken Cumhuriyet’e Türkiye’de Değişim ve Müzik

Çarşamba Toplantıları XII

Prof. Dr. Süha Göney, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

14 Mayıs 2014

Türkiye’de Üniversite ve Coğrafya Bilimi

Çarşamba Toplantıları XI

Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

9 Nisan 2014

Siyaset Bilimi ve Metodoloji: Modern Devleti Anlama Araçlarından Biri, Haritalar

Çarşamba Toplantıları X

Prof. Dr. Şafak Ural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

5 Mart 2014

Bilim ve Yöntem

Çarşamba Toplantıları IX

Prof. Dr. Nilgün Çelebi, Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

5 Şubat 2014

Sosyolojide Yöntem Meselesi

Çarşamba Toplantıları VIII

Doç. Dr. Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü

8 Ocak 2014

Tarih Çeşitli Mümkün Durumlar Arasında Yapılan Bir Seçmedir…

Çarşamba Toplantıları VII

Yrd. Doç. Dr. Tülay Kaya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; Yrd. Doç. Dr. Ekin Öyken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili Anabilimdalı

4 Aralık 2013

Yurt Dışı Tecrübesi Önemli

Çarşamba Toplantıları VI

Prof. Dr. İlhan Tekeli, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

5 Haziran 2013

Yazamadan Öğrenemiyorum…

Çarşamba Toplantıları V

Prof. Dr. Sabri Orman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi

8 Mayıs 2013

İnsanın Macerası, Çevresiyle Giriştiği Hesaplaşmanın Hikâyesidir…

Çarşamba Toplantıları IV

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölümü Kurucusu ve Şeref Başkanı

5 Nisan 2013

Bir Dili Bilmek, Zihniyetini Bilerek Olur

Çarşamba Toplantıları III

Prof. Dr. Tayfun M. Amman, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

6 Mart 2013

Daha Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Sosyal Bilim Anlayışına İhtiyaç Var

Çarşamba Toplantıları II

Prof. Dr. Aydın Gülan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

6 Şubat 2013

Emek Olmadan Gerçek Başarı Gelmez

Çarşamba Toplantıları I

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

2 Ocak 2013

Akademik Yaşamın Doğası Trajiktir