Süleymaniye Kütüphanesi

Üniversitemizin yanı başında bulunan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Kütüphane 1927'de "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ve "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun" ile İstanbul'daki Yazma Eser Kütüphaneleri Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde toplanması ile oluşturulmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın kurmuş olduğu kütüphane bu kütüphanenin nüvesini oluşturmuştur. Kütüphanedeki 106 koleksiyonda toplam 72.839 cilt kadar yazma ve 120.000 basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12.000 cilt kitap Türkçe; 50.000 cilt Arapça; 3.680 cilt ise Farsçadır. Haftanın yedi günü saat 9-19 arasında açık olup giriş serbesttir. UNESCO tarafından oluşturulan "Dünya Belleğine giren ve Türkiye'de bulunan 3 dökümandan biri olan İbni Sina'nın elyazmaları da bu kütüphanede bulunmaktadır.  Kütüphanedeki koleksiyonlardan en değerlileri Ayasofya, Bağdadlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisülküttap, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami koleksiyonlarıdır.