Fakülte Genel Kitaplığı

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=6071 Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı’nın bugünkü şekli ile kuruluşu 1962 yılındadır. Kitap sayısı 57000 olup 82 tane yazma kitap ve 11 adet yazma defter vardır. 11000 süreli yayının bulunduğu kitaplıkta izlenen 150 süreli yayın sayısı ödenek azlığı yüzünden düşürülmüş, ödeme ile izlenen süreli yayınlar 60 dolayına inmiştir. Değişim ve bağışlar bu sayının dışındadır. Genel kitaplıkta ayrıca 172 Doçentlik tezi ve 1964’ten bu yana 654 Doktora tezi, 774 Yüksek lisans tezi ile 15291 Lisans tezi örneği vardır. Geniş okuma salonu dışında, bir deposu bulunmaktadır. Kitaplıkta yer kataloğu, seri kataloğu, süreli yayın kataloğu, tez kataloğu, toplu katalog, başvurma kataloğu bulunmaktadır. Fakülte’nin öğretim üyeleri, öğrencileri ve personeli ile, dışarıdan gelen araştırmacılara hizmet vermektedir. Kütüphane Edebiyat Fakültesinin 3. katında bir okuma salonu ve açık raflardan oluşmuş dermesi, nadir eserler bölümü, doktora ve doçentlik tezlerinin bulunduğu bölümler ile hizmet vermektedir. Bununla beraber kütüphaneye ait iki büyük depo, ayrıca lisans tezlerinin yerleştirildiği 2 tez odası bulunmaktadır. Yararlandırma hizmeti kütüphane içi ve dışı olmak üzere iki türlüdür. Kütüphane içi hizmet fotokopi ve salonda faydalanma olarak sunulmaktadır. Kütüphane dışı hizmet ise üniversite akademik personeline 15 gün süreyle, en fazla 5 eser olmak üzere ödünç verilebilir. Nadir eserlerin kullanım koşulu Dekanlık iznine bağlıdır. Bu eserler, 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla Değişik 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/9/1986 tarihinde kararlaştırıldığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük” uyarınca hizmete sunulmaktadır.