Merkez Kütüphane

http://kutuphane.istanbul.edu.tr Bilim tarihçileri İstanbul Üniversitesi’nin başlangıcını Fatih Sultan Mehmet’in 15. yüzyılın ikinci yarısında kurdurttuğu medreseye dayandırır. İ.Ü. Merkez Kütüphanesinin dermesi de 15. yüzyıldan kalma Türkçe ve yabancı dilli yazmaları da içerir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, ağırlıklı olarak yazma ve eski harfli Türkçe basma eserlerden oluşan dermesi, 1928 harf devriminden sonra, yeni Türk alfabesiyle basılmış eserlerle zenginleşmeyi sürdürmüş, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu (1934) kapsamına alınınca da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde basılan eserleri toplamaya başlamıştır. Dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi beceren en eski ve en büyük üniversite kütüphanemizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kuruluşu (23 Nisan 1920) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanını (29 Ekim 1923) izleyen yıllarda Darülfünun Kütüphanesi adını taşıyan bu kütüphane, 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi adını almıştır. İlk yöneticisi Hasan Fehmi Ethem Karatay, yurt dışında kütüphanecilik yüksek lisans öğrenimi görmüş bir mimardır. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla, İstanbul Üniversitesi’nin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır. Teknolojinin son olanaklarından yararlanarak, aranılan bilgi-belgeye erişimi kolaylaştıran, verdiği hizmetlerle Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edebilecek bir kütüphaneler sistemine sahip olan İstanbul Üniversitesi, Merkez kütüphanesi yanında Nadir Eserler Kütüphanesi ve yaklaşık 5400 eser barındıran bölüm kitaplıklarıyla da kullanıcılara hizmet vermektedir.