Doktora Tezleri

Bölümümüzde yürütülen doktora programı kapsamındaki tez çalışmalarının listesi aşağıda yer almaktadır.
SIRA NO YAZARIN SOYADI YAZARIN ADI TEZ ADI
1 ASLANYÜREK ŞÜKRÜ 16.-19. YÜZYILLARDA İSTANBUL KENTİ, TÜRK TOPLUMUVE BOŞ ZAMAN 1983
2 GÖKÇE SÜLEYMAN EROL ASKERİ DENİZ OKULLARIMIZIN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DENEME 1984
3 DÖKÜMCÜ FATMA GÜLİZ BEŞİKTAŞ SEMT PAZARI VE PZARCI ESNAFI GELİŞEN ÜLKE KENTLERİNDE ÖRGÜTLENMİŞ ÖRGÜTLENMEMİŞ KESİMLERİN EKLEMLENMESİNE BİR ÖRNEK 1984
4 AKTAR AYHAN TURHAN TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE KÜÇÜK İMALAT SANAYİİ BURSA DOKUMA SANAYİİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ 1989
5 EĞRİBEL İBRAHİM ERTAN RESİM SANATI VE TÜRK RESMİNDE BATILILAŞMA EĞİLİMLERİ 1990
6 KAÇMAZOĞLU HACI BAYRAM 1960-1971 DÖNEMİ TÜRKİYE SOSYOLOJİSİ 1990
7 COŞKUN İSMAİL MODERN DEVLETİN DOĞUŞU 1991
8 AYCAN NİHAT SUÇUN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DENEME 1991
9 ARSLAN HÜSAMETTİN EPİSTEMİK CEMAAT BİR BİLİM SOSYOLOJİSİ DENEMESİ 1991
10 TURAN KADİR F. ALMANYA'DAKİ II. KUŞAK TÜRKLERİN SOSYALİZASYONU VE KÜLTÜR DEĞİŞMESİ 1991
11 ERTÜRK RECEP CUMHURİYET DÖNEMİNDE VE TÜRK SOSYOLOJİSİNDE KÖY TARTIŞMALARI 1993
12 CİHAN AHMET REFORM ÇAĞINDA OSMANLI ULEMASI (1789-1876) 1994
13 OKAN OYA BATI DÜŞÜNCESİNDE LİBERALİZM VE TARİHİ KOŞULLAR 1994
14 TÜFEKÇİOĞLU HAYATİ SOSYOLOJİK AÇIDAN GAZETE VE OSMANLI GAZETECİLİĞİNİN TEMELLENDİRİLMESİ 1994
15 DİKBIYIK COŞKUN TÜRK TOPLUMUNDA KİMLİK BUNALIMI VE DİN OLAYI 1994
16 DEMİRCİ MUSTAFA GLOBAL SİSTEM İÇİNDE TELEVİZYONUN YERİ VE TÜRKİYE'DE POLİTİK KULLANIMI 1996
17 ÖZCAN M. UFUK İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE KİMLİK DEĞİŞİMİ 1996
18 KARAKAŞ MEHMET YUSUF AKÇURA VE ZİYA GÖKALP'İN TÜRKÇÜLÜK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1996
19 MERMUTLU MEHMET BEDRİ SOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE ŞİNASİ 1996
20 ŞATIROĞLU AYŞEN İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE İŞSİZLİK 1997
21 YILDIRIM ERGÜN DEĞİŞEN DİN ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK YORUMU VE DİN DERSİ KİTAPLARI 1997
22 KURTOĞLU AYŞENUR TANZİMAT DÖNEMİ KADIN DERGİLERİNİN KURUMLAR SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1998
23 KAYA FERDA ŞULE İSTANBUL YAHUDİLERİNİN KİMLİK TANIMLAMALARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 1999
24 BULUT YÜCEL 1945 SONRASI ORYANTALİZM ELEŞTİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2000
25 BAĞLAMA CEMİL BİR GEÇİŞ DÖNEMİ AYDINO OLARAK CELAL NURİ (İLERİ) VE GÖRÜŞLERİ 2000
26 ALVER KÖKSAL TÜRK SOSYOLOJİSİNDE AMERİKAN SOSYOLOJİSİ ETKİLERİ:BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 2001
27 NURUAN MUSTAFA NURİ SOSYOLOJİNİN YÖNTEMİNE VE SOSYAL GELİŞME/MODERNLEŞME KONUSUNUN ELE ALINIŞINA ETKİSİ AÇISINDAN POZİTİVİST YAKLAŞIM 2001
28 ÖZPOLAT ABDULVAHAP SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ YERİ (ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ALGILARINA GÖRE ZONGULDAK ÖRNEĞİ) 2002
29 AYSOY MEHMET KÜRESEL SOSYOLOJİ, SOSYOLOJİDE KÜRESELLEŞME ÇALIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 2002
30 ÖZYURT CEVAT KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KİMLİK VE FARKLILAŞMA 2002
31 AKCA ÜMİT KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ: DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI 2003
32 SÜLEYMANOV ABULFEZ AZERBAYCANIN YAKIN TARİHİNDE MİLLİ KİMLİK ARAYIŞLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME 2003
33 DOLGUN UĞUR SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ YERİ (ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ ALGILARINA GÖRE ZONGULDAK ÖRNEĞİ) 2003
34 VELIYEV AFGAN AZARBEYCAN'DA YENİLEŞME VE MİLLİYETÇİLİK HAREKETİ 2004
35 ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA BİR SOSYAL SORUN OLARAK KENTSEL DOKU DEĞİŞİMİ VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİ: GEDİKPAŞA ÖRNEĞİ 2005
36 GENÇ ELİF SÜREYYA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA YENİLEŞME VE BUHAR MAKİNALARI 2005
37 ALPTEKİN MUSA KÜRESELLEŞME VE ŞEHİR: KÜRESELLEŞMENİN BİR BOYUTU OLARAK HABİTAT TOPLANTILARI 2006
38 ŞEN BÜLENT TÜRKİYE'DE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI VE SONUÇLARI 2008
39 TEPE FATMA FULYA İSTANBULDAKİ ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLER ALANINDA ÇALIŞAN KADIN AKADEMİSYENLERİN EV HAYATI 2008
40 PARİN SUVAT KENTSEL ORTAMDA BİR GETTO: FATİH KADINLAR PAZARI ÖRNEĞİ 2008
41 ÖZBAY FATİH KENT YOKSULLUĞU VE SOSYAL DIŞLANMA 2009
42 ARLI ALİM SOSYAL MEKANDA FARKLILAŞMA: DENİZLİ'DE KIRSAL/KENTSEL DÖNÜŞÜM (1990-2000) 2009
43 DEMİREL NURİ KURAMSAL VE TARİHSEL AŞAMALARI İLE SİVİL TOPLUM VE TÜRKİYE 2009
44 KIRTIL GONCA EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN SULTAN HAMİD DÜŞERKEN ROMANI 2009
45 SUNAR LÜTFİ KARL MARX VE MAX WEBER'İN DOĞU TOPLUMLARINA YAKLAŞIMI 2010
46 AVCI MEHMET GÜVEN TOPLUMSAL DEĞİŞME VE BİRSEYSEL/ÖZEL ŞİDDET 2010
47 TAŞÇI SERDAR ELEŞTİREL KURAM'DA MODERNİTE SORUNSALI 2010
48 KAÇMAZ GÖKÇE KÜRE-YERELLEŞME VE ŞEHİR TARTIŞMALARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2010
49 ÖZTÜRK ALİ BATI MERKEZCİLİĞİNİN YAPISAL SORUNLARI VE KRİZ 2010
50 KOÇAK BİRGÜL II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI TÜRK AYDININDA BATI ELEŞTİRİSİ: SIRAT-I MÜSTAKİM ÖRNEĞİ 2011
51 ÇAKIR BUKET MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE EVLİLİK KURUMUNUN İŞLEYİŞİ BOŞANMA EĞİLİMLERİNİN SEYRİ 2011
52 SEZER SERGENDER TİCARİ BAŞARISIZLIK SONUCU ORTAYA ÇIKAN İNTİHAR VE İNTİHAR GİRİŞİMİ OLAYLARININ SOSYO-EKONOMİK NEDENLERİ 2011
53 KAYA TÜLAY TÜRK SOSYOLOJİSİNİN AMERİKAN SOSYOLOJİSİYLE İLİŞKİSİ VE BU İLİŞKİNİN GELİŞİMİ 2011
54 TURHAN RIDVAN TÜRKİYE'DE İKTİSAT TARİHİ ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ 2011
55 VERGİLİ AYHAN TÜRKİYE'DE MODERN TIBBIN KURUMSALLAŞMASI VE CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI 2011
56 GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT 2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMEL FELSEFESİ VE PRENS SABAHATTİN'İN FİKİRLERİ ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİLER 2011
57 ŞENTÜRK MURAT KENTSEL MÜDAHALELER AÇISINDAN İSTANBUL 2011
58 GÜNDÜZ OLGUN TÜRK ROMANINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİK: KEMAL TAHİR ÖRNEĞİ 2012
59 GÖKTÜRK IŞILAY KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE TOPLUM BİLİMLERİNİN YENİDEN BİÇMLENMESİ 2012
60 KALKAN BÜLENT KURTULUS SAVASINDA AYDIN TIPI 2012
61 GÖKTÜRK GÖKHAN 1946-1980 YILLARI ARASINDA SİYASET SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ 2012
62 KÖTEN ESRA ENDÜSTRİ SONRASI TOPLUMDA DEĞİŞEN ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE'DEKİ YANSIMALARI: HİZMET ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 2012
63 BİLAN SEDA KENTİN MEKANSAL DÖNÜŞÜMÜ VE TOPLUMSAL GERİLİMLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2012
64 DENİZ ALİ ÇAĞLAR ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN METROPOL KENTE UYUM SAĞLAMADA STRATEJİLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2013
65 ERDOĞAN AYNUR YURT DIŞI EĞİTİM VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 2013
66 FİLDİŞ BERNA TÜRK MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA ASKERİ BÜROKRASİNİN BÜROKRASİDEKİ YERİ 2013
67 KONUK NEBİYE BİR ŞEHİRLİ KİMLİĞİ GÖSTERGESİ OLARAK İSTANBULLULUK 2013
68 ALTINDAŞ NESLİHAN ŞEN EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN POSTMODERN ROMANIN TOPLUMSAL TEMELLERİ 2013
69 BİLGİLİ ALPER SOSYAL ETKENLERİN BİLİMSEL BİLGİNİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜNÜN ANALİZİ: KUHN VE GÜÇLÜ PROGRAM ÖRNEĞİ 2013
70 AYAS ONUR GÜNEŞ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ GELENEĞİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİKTE BATILILAŞMA POLİTİKALARINA KARŞI UYUM VE DİRENÇ ÖRÜNTÜLERİ 2013
71 AKKOÇ ASLIHAN 1970 SONRASI RADİKAL DEMOKRASİ MODELLERİ BAĞLAMINDA EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI 2013
72 OCAKOĞLU ÖMER FARUK KODİFİKASYONDAN RESEPSİYONA: AİLE HUKUKUNDAKİ DEĞİŞMELER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ 2014
73 ÖZKUK GÖKAN TÜRK ROMANINDA MAHALLE ALGISI (AHMET MİTHAT EFENDİ, HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE HALİDE EDİP ADIVAR) 2014
74 KESKİN HANDAN İSTANBUL'UN KİMLİĞİ VE PLANLAMA 2014
75 YILDIRIM YÜKSEL TÜRKİYE'DE CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL BİLİM ANLAYIŞININ KURUMSALLAŞMASI VE GELİŞİMİ 2014
76 GÜL İHSAN TARİHİ VE BEŞERİ COĞRAFYA BAĞLAMINDA CİZRE İLÇESİNDE SOSYAL YAPIDA TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞME 2014
77 ÇAKIR VELİ OZAN SPOR SOSYOLOJİSİNİN DOĞUŞU; GELENEKSEL BEDEN EĞİTİMİ USUL VE YAKLAŞIMLARINDA DÖNÜŞÜM 2014
78 YÜCEDAĞ İBRAHİM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SOSYOLOJİSİNDE KRİZ TARTIŞMALARI 2014
79 IŞIK ESRA ÇOCUK-TOPLUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İSTANBUL SOKAKLARINDA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 2014
80 KIRAN ELİF 1980 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKAR BİREYLERİN TÜKETİM TOPLUMUNDA VAROLMA DENEYİMLERİ. 2014
81 YILDIRIM İLTERİŞ TÜRKİYE'NİN TÜRK DÜNYASI POLİTİKALARI: BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLER 2015
82 GÜNDÜZ NURULLAH UYDU KENTİN MEKANSAL ÜRETİMİ: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5. ETAPLAR 2015
83 BAŞ MUHAMMED FAZIL CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ALMAN ETKİSİNİN SİYASAL VE KÜLTÜREL YANSIMALARI 2015
  84 NERSE SERDAR GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KIRSAL TOPLUMSAL YAPIDA DEĞİŞİM 2016
  85 KURTKAPAN HAMZA KENTLEŞME SÜRECİNDE YAŞLILIK VE YEREL YÖNETİM  UYGULAMLARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ 2017
  86 AKYURT MEHMET ALİ ALMAN SOSYOLOJİSİNDE YÖNTEM TARTIŞMALARI (1870-1914) 2017
  87 BALCI MEHMET EMİN ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİNİN NEOKLASİK KÖKLERİ: PARSONS-SCHUTZ TARTIŞMASI 2017
  88 GÜLOĞLU MEHMET FATİH BABA OTORİTESİNİN YENİDEN ÜRETİMİ 2017
  88 ŞİMŞEK RIDVAN TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇLERİN GÖÇ VEREN BÖLGELERE ETKİSİ VE TERSİNE GÖÇ İMKANLARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ 2017