Programın Yapısı

Bu programda öğrenciler, sosyoloji biliminin temel kavramları, kuramları, yöntem ve teknikleri, sosyoloji disiplinindeki çağdaş tartışmalar/gelişmeler, -başlangıcı, gösterdiği özellikler, öne çıkan ekol, isim, eser ve tartışmalar bağlamında derinlikli bilgilerle donanmaktadırlar.
Doktora Programında 8 seçmeli ve 1 seminer dersi olmak üzere en az 24 kredilik (90 AKTS) ders alma zorunluluğu mevcuttur. Lisans öğrenimini başka bölümde yapmış öğrencilerden bir ya da iki dönem bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenir.
Derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk iki dönem içinde 5 kişilik yeterlilik komitesi önünde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Bu sınavı başarı ile geçen öğrencilerin Doktora Tezi yazmaları beklenir.
Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür. Bu süre zarfında 3 kişilik bir Tez İzleme Jürisine altı ayda bir tezi ile ilgili rapor verir. Öğrenciye tezini tamamlaması için belirli bir süre tanınır ve danışmanın müracaatı ile bu sürenin uzatılması istenebilir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren 5 kişilik bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir.
Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için alınması zorunlu olan tüm derslerden başarılı olmaları ve tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız