Yüksek Lisans Tezleri

Bölümümüzde yürütülen yüksek lisans programı kapsamındaki tez çalışmalarının listesi aşağıda yer almaktadır.
SIRA NO YAZARIN SOYADI YAZARIN ADI TEZ ADI MEZUNİYET TARİHİ
1 EĞRİBEL İBRAHİM ERTAN ÇİZGİ ROMANIN TOPLUMSAL TEMELLERİ 1987
2 COŞKUN İSMAİL NİYAZİ BERKES'TE DOĞU-BATI PROBLEMİ 1987
3 OKAN OYA SOSYOLOGLARIMIZ VE TARİHİ GERÇEKLER ÖNÜNDE PRENS SABAHATTİN 1987
4 KOCAOLUK SULTAN ENDÜSTRİDE İNSAN İLİŞKİLERİ 1987
5 KAÇMAZOĞLU H. BAYRAM 1940-1950 TARİHLERİ ARASINDA TÜRK SOSYOLOJİSİ 1988
6 KUAN-HUA LİN HSÜAN-TSANG'IN SEYAHATNAMESİ TA-TANG Sİ-YÜ-CHİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 1988
7 ÇAKMAK ZERRİN SOSYOLOJİNİN DOĞUŞU PROBLEMİ AÇISINDAN XIX.YÜZYIL AVRUPASINA BİR BAKIŞ 1988
8 TÜFEKÇİOĞLU HAYATİ CUMHURİYET İDEOLOJİSİ VE TÜRK BASINI 1988
9 ŞENTÜRK RECEP ÇAGDAŞ MISIR'DA SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI 1988
10 BİLİCAN ERTUĞRUL SAİT HALİM PAŞA'DA DOĞU BATI SORUNU 1988
11 MUTİOĞLU HALİL SOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE EROL GÜNGÖR 1989
12 CANOĞLU AYŞE TALCOTT PARSONS'IN AMERİKAN SOSYOLOJİSİNE KATKILARI 1989
13 GÖK FATMA GÜR MÜMTAZ TURHAN'DA BATILILAŞMA VE KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ 1990
14 KÖSE HIZIR MURAT GEORGES GURVİTCH'İN HUKUK SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI VE TÜRKİYEYE ETKİSİ 1990
15 YILMAZ ERCAN TÜRKİYEDE POLİSİN EĞİTİMİ VE POLİS KOLEJİ 1991
16 ÖZCAN UFUK 1. TBMM VE MİLLİ MÜCADELENİN ANLAMI 1991
17 ÇAKIRLI FAHRİ EĞİTİMDE BATICILAŞMA 1991
18 ANIT ZEKİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE KERİM SADİ 1991
19 YILDIRIM ERGÜN BATICILAŞMA SÜRECİNDE BİR ŞAHSİYET AHMET EMİN YALMAN 1992
20 BULUT YÜCEL TÜRK DOSTLARI PİERRE LOTİ-CLAUDE FARRE 1993
21 KARAKAŞ MEHMET 19. YÜZYIOLDA TÜRKÇÜLÜK AKIMI VE OSMANLIDAKİ RUSYA KÖKENLİ TÜRKÇÜLERİN ÖNEMİ VE ROLÜ 1994
22 ŞAN MUSTAFA KEMAL 19. YY GEÇİŞ DÖNEMİ OSMANLI AYDINI 1994
23 ÖZCAN AYLA EKKAZAN AYKIRI BİR JÖN TÜRK: HOCA KADRİ EFENDİ'NİN SİYASAL VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELERİ 1995
24 DEMİR ALİ ÖZCAN BATI'DA VE OSMANLI TOPLUMUNDA AYDINLANMA-ROMAN İLİŞKİSİ 1995
25 BAŞARAN MEHMET CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE LİSELERDE FELSEFE EĞİTİMİ 1995
26 TAŞDEMİR MUZAFFER SOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİMİZDE ATİLLA İLHAN VE ULUSAL BİLEŞİM DÜŞÜNCESİ 1995
27 TURAN SELMA ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞİN BASINA YANSIMASI DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU 1997
28 YALÇIN SEDA TÜRK EĞİTİMİNDE DÖNÜŞÜM / ÖZEL OKULLARIN YERİ VE ANLAMI 1997
29 ŞİŞMAN NAZİFE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE KADIN POLİTİKASI 1998
30 VAYNİ CAFER TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE GERÇEK GAZETESİ 1998
31 GÜNERİ FERİT DEVLET ANA KAYNAKÇASI 1999
32 EREN HIDIR BAŞLANGIÇ DÖNEMİ TÜRK ROMANCILIĞINDA " KATİBİM " TİPİ 1999
33 FINDIKLI ERHAN BERAT 19. YÜZYILDA ALMANYA VE ALMANYA - OSMANLI İLİŞKİLERİ 1999
34 CİVAN MÜGE SELAHATTİN DEMİRKAN'IN ESERLERİ VE SOSYOLOJİ ANLAYIŞI 1999
35 KALKAN BÜLENT TÜRK ROMANINDA EŞKİYALIK TEMASI 1999
36 VELİYEV AFGAN SOSYAL DÜŞÜNCE TARİHİNDE MİRZA BALA MEHMET ZADE 1999
37 GENÇ ELİF SÜREYYA CHARLES WHITE VE İSTANBUL'DA ÜÇ YIL, 1844'TE TÜRKLERİN ADETLERİ 1999
38 SONG SOO Mİ GÜNEY KORE'DE SANAYİLEŞME SÜRECİNDE İŞÇİ HAREKETLERİ VE SENDİKACILIK 1999
39 AKPINAR ÜLFET TÜRK EDEBİYATINDA FETRET DEVRİ: TANZİMAT EDEBİYATI 2000
40 DOĞAN NECMETTİN ŞERİF MARDİN VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 2000
41 GÜLER SERDAR TÜRK ROMANINDA ÖĞRETMEN TİPİ 2001
42 SAN VEHBİ BELÇİKA ÖZELLİĞİNDE BATI AVRUPA TÜRKLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 2001
43 ŞAHBAZLI VEKİL PETROLÜN AZARBEYCAN'N TOPLUMSAL VE SİYASAL YAPISINA ETKİLERİ 2002
44 KÜÇÜK YUSUF II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAMCILARINDA "TERAKKİ" FİKRİ: SIRAT-I MÜSTAKİM ÖRNEĞİ 2002
45 KAŞKER SEHER MEHMET SAFFET ENGİN ARIN: YAŞAMI, ESERLERİ, DÜŞÜNCELERİ VE TÜRK SOSYOLOJİSİNE KATKILARI 2002
46 ALTUNDAĞ EMİN ORTANIN SOLU'NDAN DEMOKRATİK SOLA BÜLENT ECEVİT 2002
47 GÜNEŞ NİLNUR TANDAÇ ÇOCUĞUN KÜLTÜREL YABANCILAŞMASINDA TELEVİZYONUN ROLÜ 2003
48 YILDIRIM YÜKSEL KEMAL TAHİR DÜŞÜNCESİNDE OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ VE OSMANLILIK SİYASETİNİN ANLAMI 2003
49 ÇUHACI AYSUN ULRICH BECK'İN RİSK TOPLU KURAMI 2004
50 ANAÇ ETHEM MURAT TÜRKİYE'DE KENT PLANLAMA: GELİŞİMİ, KURAMLAR VE ÇALIŞMALAR 2004
51 ANIK MEHMET EĞİTİMDE YENİLEŞME VE TÜRKİYE'DE LİSE SOSYOLOJİ DERS KİTAPLARI 2005
52 KAÇMAZ GÖKÇE KAOS TEORİSİ VE SOSYOLOJİSİ: TOPLUMLARIN DENETLENMESİNDE YENİ BİR ADIM 2005
53 TURHAN RIDVAN 1929 EKONOMİK KRİZİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI 2005
54 KAYA TÜLAY IMMANUEL WALLERSTEIN'İN TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMI 2005
55 ÇAĞIN ERSİN BATI DÜŞÜNCESİNDE DİNE YENİ YAKLAŞIMLAR 2006
56 KESKİN HANDAN TÜRK TİYATROSUNDA YENİLEŞME VE TOPLUMSAL KONULAR 2006
57 YURTSEVER NALAN TÜRKİYE'DE SİYASET SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI: SEÇİM ARAŞTIRMALARI 2006
58 BİLAN SEDA GECEKONDUDAN VAROŞA KADININ DEĞİŞEN STATÜSÜ 2006
59 ÖZTÜRK YUNUS ÖZELLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ VE KİT'LERİN ÇÖZÜLME SÜRECİ: PETKİM-TÜPRAŞ ÖRNEĞİ 2006
60 CEYHAN BAYRAM TÜRK DİL KURUMU'NUN KURULUŞ SÜRECİNDE MECLİSTE VE BASINDA DİL TARTIŞMALARI 2007
61 YETİŞEN GÖKHAN GERÇEKLİĞİN DEĞİŞKENLİĞİ, KEMAL TAHİR ÖRNEĞİ 2007
62 ÇAKIRCA VELİ OZAN AVRUPA BÜTÜNLEŞME KURAMLARI IŞIĞINDA ULUS DEVLET, AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 2007
63 VARDAR DEVRİM İSTANBUL'UN İŞGALİ-İSTANBUL'UN 1918-1923 YILLARI ARASI İTİLAF KUVVETLERİNCE İŞGALİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 2007
64 BİLİR OLGUN ELEŞTİREL KURAM VE TÜRK DÜŞÜNCESİ 2007
65 BEŞLİ ZUHAL TEKNOLOJİ VE TOPLUM: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE ETKİLERİ 2007
66 AKKOÇ ASLIHAN TARİH YAZIMI VE TARİH EĞİTİMİ AÇISINDAN TARİHSEL BİLGİ: 1930-1950 ARASI LİSE TARİH KİTAPLARI 2008
67 ŞENTÜRK MURAT YOKSULLARIN YAŞAM STRATEJİLERİ: KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA VE BALAT ÖRNEKLERİ 2008
68 YOUNİS ABDUL-BARI M. ARAP MEDYASININ IRAK SAVAŞINDAKİ TUTUMU 2008
69 ERDOĞAN AYNUR TÜRKİYE'DE YURTDIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERME OLGUSUNUN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ 2009
70 YERBOLAYEVA AINUR TÜRKİYE'DE ORTA ASYA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPAN KURUMLAR 2009
71 BAYRAK TURAN SOSYOLOJİK BAKIMDAN TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN SERÜVENİ 2009
72 TOPRAK TAHA BURAK RENÉ GUÉNON'DA DOĞU-BATI KARŞITLIĞI VE MODERNİTE ELEŞTİRİSİ 2009
73 BENOL BARIŞ KEYNES DEVRİMİ VE TARİHSEL KOŞULLARI 2009
74 ÇİÇEKEL HASAN ERHAN JAPONYA'NIN TÜRKİYE'YE TANITILMASI VE JAPONYA'NIN TÜRK DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ 2009
75 AKYURT MEHMET ALİ ALMAN SOSYOLOJİ GELENEĞİNDE HANS FREYER VE SOSYOLOJİSİ 2010
76 ERTEM ÖZLEM TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE PARLEMENTONUN SOSYAL PROFİLİ 2010
77 KAZAZ PINAR AİLE VE İŞLETME: GÜNEY KORE - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI (1960 - 1980) 2010
78 AYGÜN MEHMET MÜMTAZ TURHAN'DA BATILILAŞMA TARTIŞMALARI 2010
79 AYAS ONUR GÜNEŞ DOSTOYEVSKİ'DE BATI SORUNU: RUS İDESİ VE EVRENSELLİK 2010
80 BAŞPINAR ADEM ASKERİ SOSYOLOJİ: TARİH VE KAYNAKLAR 2010
81 DEMİRDAĞ MEHMET ALİ YENİ OSMANLILARDA ISLAHAT DÜŞÜNCESİ: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ 2010
82 NERSE SERDAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ZEYTİNBURNU TEKSTİL İLÇELERİNİN GELECEĞİ 2010
83 YÜCEL KÜBRA YENİ TÜRKİYE VE DIŞ GÖÇLER (TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE GELEN DIŞ GÖÇ DİNAMİĞİ) 2010
84 DENLİ NERGİS TÜRKİYE'DE MUHAFAZAKARLIK TARTIŞMALARININ GELİŞİMİ 2011
85 YAZICI GÖZDE TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİ BAĞLAMINDA KURTULUŞ KAYALI 2011
86 BAHAR FULYA AŞAĞIDAN KÜRESELLEŞME HAREKETİ'NİN GELİŞİMİ: DÜNYA SOSYAL FORUMA ÖRNEĞİ 2011
87 KOÇ ALİ SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜNDE VE SİNEMADA GECEKONDUDAN VAROŞA DEĞİŞEN SÖYLEM BİÇİMLERİ 2012
88 İNAN AYŞE MAHİNUR ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KİMLİK ALGISI 2012
89 BALCI MEHMET EMİN PETER BERGER'İN DİN VE BİLGİ SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 2012
90 BOSTAN MESUT C. WRİGHT MİLLS'İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI 2012
91 BİLGİÇ ASLI HÜRRİYET GAZETESİ HABERLERİNE GÖRE TÜRK ULUSAL KİMLİĞİ VE ÖTEKİ 2012
92 DENİZCİ DURAN TÜRKİYE'DE POLİSİYE ROMNALARDA SUÇLARIN NİTELİKLERİ VE SUÇ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2012
93 BİÇER HÜLYA OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E DEVRALINAN KÜTÜPHANECİLİK MİRASI: CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜTÜPHANECİLİĞİN KURUMSALLAŞMASI 2013
94 YILDIZ EMRAH FRİEDRİCH LİST'İN TOPLUMSAL, SİYASAL VE İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ 2013
95 İLHAN HARUN MAX WEBER VE SABRİ FEHMİ ÜLGENER'DE İKTİSADİ ZİHNİYET ANALİZİ 2014
96 ŞİMŞEK SERDAR SEZER EBÛ'L-ULÂ MARDİN'İN TÜRK TOPLUM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 2014
97 SADIKOĞLU ZEHRA ZEYNEP 1920-1960 YILLARI ARASINDA ABD'DE AİLE VE AİLE SOSYOLOJİSİ 2014
98 KARAKAYA MUHAMMED FATİH PİTİRİM ALEXANDROVİCH SOROKİN'İN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI VE AMERİKAN SOSYOLOJİSİNDEKİ YERİ 2014
99 KAPAN TÜLAY TOPLU KONUT VE YAŞAM TARZLARI: İSTANBUL KAYABAŞI ÖRNEĞİ 2014
100 DOĞAN BEYHAN ALMANYA'DA YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TÜRK GÖÇMENLER: BERLİN ÖRNEĞİ 2014
101 GEDEN AYŞE GÜR İÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI'DA SOSYAL ÇATIŞMA. 2014
102 DİNLER MÜBERRA OĞUZ ATAY'IN EDEBİ METİNLERİNDE ANA İZLEKLER VE YAZARIN TÜRK EDEBİYATI İÇİNDEKİ YERİ 2015
103 PALAZ FERHAN SANİYE HOLLANDA'DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ AKTİF YAŞLANMA SÜRECİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 2015
104 DEMİRAL SERAN FARKLI SOSYAL SINIFLARIN MEKANSAL AYRIŞMA EĞİLİMLERİ: ÜST TABAKALARIN  MEKAN TERCİHLERİNE İSTANBUL'DAN KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEKLER 2016
105 TÜRK GÜL DİLEK SANAL CEMAATLER VE TÜRKİYE'DE SİYASAL KUTUPLAŞMA 2016
106 TATAR ÜMİT LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL TERK NEDENLERİNİN SOSYOLOJİK İNCELENMESİ 2016
107 SOYSAL DEMET 1990’LI YILLARDA İSTANBUL ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ 2016
108 AYDIN ŞEFİKA KÜRESEL KENT OLMA SÜRECİNDE İSTANBUL'UN ÇEPERİNDE BÜYÜME ODAKLI MÜDAHALELER: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ 2016
109 KIZILKAYA SİNAN YOKSULLUK-ENGELLİLİK İLİŞKİSİ VE EVDE AKRABA BAKIMI UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2016
110 KIRTIL MELEK POMAKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ 2016
111 KÖRLÜ AYSUN AVRUPA IRKÇILIĞI VE BEDEN POLİTİKALARI 2016
112 BİNGÖR BANU KÜRESELLEŞMENİN YEMEK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 2016
113 ERKEN MEHMET TÜRKİYE'DE YAYINCILIK ALANININ DÖNÜŞÜMÜ         (1980-2015) 2016
114 MENGÜ ENVER SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OLGUSU VE DEĞİŞİMİ 2016
115 TURAN BÜŞRA GAZİ MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN GENÇLERİN MEKANSAL DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 2017
116 TOPRAK FEYZANUR KENTTE ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE ÇALIŞAN YOKSUL KADINLAR: ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HASTA DANIŞMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 2017
117 ALTAN REYYAN BEYZA TOPLUMSAL ETKİLEŞİMİN YAŞLILIK SÜRECİNE ETKİSİ 2017
118 ASLAN İLKER ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NİN MODERNLEŞME PARADİGMASINI İNSAN DERGİSİ ÜZERİNDEN OKUMA DENEMESİ 2017
119 ALLAHVERDİYA LALA ERGENLERİN EVDEN KAÇMA NEDENLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: AZERBAYCAN/BAKÜ ÖRNEĞİ 2017
120 AYAR MERVE İSTANBUL'DAKİ GENÇLERİN KENT İMGELERİ: KAĞITHANE ÖRNEĞİ 2017
121 BÜYÜKGÜMÜŞ AHMET ALEXİS de TOCQUEVİLLE: HAYATI, DÜŞÜNCESİ, SİYASAL FAALİYETLERİ VE SOSYAL BİLİMSEL YÖNTEMİ 2017