Programın Yapısı

Yüksek lisans programı, ders ve tez dönemi şeklinde iki dönemden oluşur. Programda bir öğretim yılında 21’den az ve 30’dan fazla kredi alınamaz (60 AKTS); en az 7 seçmeli ve 1 seminer dersinin alınması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerden Yüksek Lisans Tezi yazmaları beklenir. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl süre tanınır ve danışmanın müracaatı ile bu sürenin uzatılması istenebilir. Öğrenci, hazırladığı tezi, çoğunluk oyu ile karar veren beş kişilik bir jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrencinin danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için alınması zorunlu olan tüm derslerden başarılı olmaları ve tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız