Programın Yapısı

Sosyoloji Lisans öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır.
(1) Üniversite Genelinde Ortak Zorunlu Dersler: Bu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II; Yabancı Dil I, II; Türk Dili I, II derslerinden oluşmaktadır. Her öğrenim dönemi başında zorunlu olarak alınan yabancı dil dersleri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı düzenlenmekte olup başarılı olan öğrenciler bu dersten muaf olmaktadırlar.  Zorunlu olarak alınan yabancı dil dersi dışındaki bir başka yabancı dil dersinden alınan krediler ise mezuniyet kredisine dâhil edilmektedir.
(2) Üniversite Genelinde Ortak Seçmeli Dersler:İstanbul Üniversitesinde okuyan öğrenciler öğrenim süresince 1 ve 2. yarıyıllarda Beden Eğitimi I, II ve Güzel Sanatlar I, II derslerinden birini, 3. yarıyılda Afet Kültürü, Şehir ve Kültür - İstanbul derslerinden birini seçmek zorundadırlar.
(3) Bölüm zorunlu dersleri:  Bölüm tarafından açılan ya da başka bölümlere açtırılan ve mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu olarak alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır.
(4) Seçmeli dersler:  Bölüm müfredat programında yer alan ve öğrencilerin mezun olabilmek için her dönem kredi limitleri dâhilinde alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır.

Müfredat için tıklayınız.