Yandal Programı

Fakültemizde sosyal bilimlerin çok çeşitli alanlarında öğretim faaliyetleri bulunmaktadır. Yandal uygulaması öğrencilerimize farklı bir alanı tanıma ve öğrenme imkânı sunmaktadır. Sosyoloji Bölümünde kayıtlı olan başarılı öğrenciler istedikleri takdirde fakülte içinde başka bir eğitim-öğretim programının tanımlanan derslerini alarak yandal sertifikası alabilirler. Yandal Programı ile ilgili en çok merka edilen hususların bazıları şöyledir:
 • Yandal Programına başvurular en erken 3 ve en geç 6. yarıyılda yapılabilmektedir.  Başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
 • Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.
 • Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir.
 • Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Çiftdal programına kayıt yaptıranlar yandal, yandal programına kayıt yaptıranlar çiftdal programına kayıt yaptıramazlar.
 • Yandal programı ortak dersler dışında en az 18 krediden oluşur.
 • Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için, ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir.
 • Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.
 • Anadal programında kayıt donduran öğrenci, yandal programında da kayıt dondurmuş  sayılır.
 • Yandal programında, kayıt dondurmadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2 yarıyıl daha uzatılabilir.
Detaylar için İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Bilgi için: Arş. Gör. Sezer Şimşek oda no: 262 Dahili: 15996 E-posta: ssezersimsek@gmail.com