Erasmus Programı

Erasmus Değişim Programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yükseköğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır. Sosyoloji Bölümü yaptığı ikili anlaşmalarla öğrencilerine değişik kültürleri tanıma, çok kültürlü ortamlarda ders alma ve izleme, uluslararası arkadaşlar edinme, eğitim sonrası mesleki bağlantıları arttırma ve yabancı dili geliştirme imkânları sunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında bölümümüz hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri için Eğitim Amaçlı Değişimler gerçekleştirmektedir. Başvuracak öğrencilerin AGNO’larının lisans öğrencileri için en az 2.20, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise en az 2.50 olmak zorundadır.  Başvuran öğrenciler Not Ortalamasının %50si ve Dil Sınavı %50si alınarak ortaya çıkan puanlarına ve gitmek istedikleri bölümlere göre sıralanmaktadırlar. Programdan yararlanmaya hak kazananlara genel sıralama içindeki konumlarına göre hibe verilmektedir. Hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından yaşam standartlarına göre 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir.
Daha fazla bilgi için Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu AB Eğitim Programları sayfasını ziyaret ediniz.

Sosyoloji Bölümü Değişim Programları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç Tel: 0212 440 00 00 Dahili:15998 - E-posta: metin.tunc@istanbul.edu.tr