Anabilim Dalları

Sosyoloji Bölümünde dört anabilim dalı bulunmaktadır. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı: Sosyoloji, toplumların kendi tarihi ve toplumları üzerine bir bilinçlenmedir. Bu bilinçlenmeyi belli tanımlar ve kuramlar aracılığıyla yapmaktadır. Bu nedenle sosyoloji kendi açıklamaları ve bilim kimliği üzerinde en çok tartışan bilimdir. Her yeni kuram veya görüş aracılığıyla sosyoloji zenginleşmektedir. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, sosyolojide ortaya çıkan tanım ve kuramları Türk toplum tarihi açısından ele alıp tartışmaktadır. Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı: Bu anabilim dalı aile, iktisat, siyaset, din gibi toplumsal kurumları ele alan çalışmaların yürütüldüğü bir anabilim dalıdır. Bölümümüzde sosyolojinin bu alt dallarına dair dersler genellikle bu anabilim dalı tarafından yürütülmektedir. Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı: Uygulamalı sosyoloji ana bilim dalında sosyal sorunlara yönelik hazırlanan çalışmalar yapılmaktadır. Uygulamalı sosyoloji ana bilim dalı, sosyal sorun ve durumlar için yapılan tespitler, anketler, gözlemler ve diğer bilimsel bilgi toplama yöntemleriyle iç içedir. Sosyal sorunlar, bu yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasına kavuşmaktadır. Sosyometri Anabilim Dalı:  1921-1925 yılları arasında Avrupa’da J. L. Moreno tarafından biçimlendirilen asıl gelişimini 1925-1950 yılları arasında ABD’de endüstri alanında yapılan çalışmalarla sürdüren sosyometri 1982‘den sonra YÖK tarafından bir anabilim dalı olarak oluşturulmuştur. Sosyometri Anabilim dalı, sosyoloji müfredatı içinde mikro analizlerin yapıldığı bir daldır.