Yönergeler

Yönergeler listesi ve genel bilgiler için tıklayınız. Mezuniyet Belgeleri̇ ile Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge için tıklayınız. Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız. Özel Gereksı̇nimlı̇ Öğrencı̇ler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi için tıklayınız. Kurum içi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için tıklayınız. Öğrenci Yurtları Yönergesi için tıklayınız.  Öğrenci Hastalık Raporları Yönergesi için tıklayınız. Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi için tıklayınız. Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi için tıklayınız.