Yönetmelikler

Yönetmelikler listesi ve genel bilgiler için tıklayınız. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için tıklayınız. Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan Veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız. Çift veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Programları Yönetmeliği için tıklayınız.