Misyon ve Vizyon

Misyon: Kuram, yöntem ve saha bilgisini uyum içerisinde öğrenerek, toplumsal yaşamı anlama ve açıklama becerisi kazanmış öğrenci yetiştirmek ve toplumsal sorunu, genel toplum çıkarını merkeze alarak anlama, toplumsal sorunu çözmeye ilişkin bilgi üretiminde bulunmak.

Vizyon: Tarihi miras ve tecrübe ışığında güncel toplum sorunlarını kavramak ve bilgi üretmek suretiyle Türk bilim hayatında ve uluslararası bilim çevrelerinde söz sahibi olmak.