Çarşamba Toplantıları XXVIII

carsamba toplantilari 28 (1)Tarihi Araştırmak, Özümsemek, Yaşamak ve Geçmiş Aynasına Bakarak Tarihten Ders Almak: Hititler Örneği

İstanbul Sosyoloji’de gerçekleştirilen Çarşamba Toplantıları’nın Mayıs ayı konuğu, Hititolog Prof. Dr. Ahmet ÜNAL olacak.

Tarihi Araştırmak, Özümsemek, Yaşamak ve Geçmiş Aynasına Bakarak Tarihten Ders Almak: Hititler Örneği başlıklı toplantı, 4 Mayıs 2016 Çarşamba saat 16:30’daki ikramın akabinde 17:00’deEdebiyat Fakültesi Amfi 3’de gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

Ahmet Ünal Uşak’ta doğmuş ve büyümüştür. Uşak’ta ilkokul ve Balıkesir’de yatılı öğretmen okulunu ve Ankara’da Atatürk Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih‑Coğrafya Fakültesinde Genel Tarih, Osmanlı ve Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Önasya Arkeolojisi, pedagoji, Osmanlıca ve İngilizce tahsili etmiştir. Bunun yanında Yüksek Öğretmen Okulundan öğretmenlik sertifikası almıştır (1962‑1966). 1966‑1967 kısa süren Kars Alparslan Lisesi tarih öğretmenliğinden sonra DTCF Eskiçağ­ Tarihi Kürsüsünde asistan olmuştur. 1967‑1972 arasında Almanya'da ikinci tahsil ve doktora öğrenimi yapmıştır. Goethe Enstitülerindeki yoğun Almanca kurslarının arkasından Münih Üniversitesinde H. Bengtson, S. Lauffer, D. O. Edzard, C. Wilcke, H. Petschow, A. Kammenhuber, M. Scheller gibi seçkin hocaların yanında Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Asuryoloji, Arkeoloji, Genel Dilbilim, Latince ve Yunanca okumuştur. 1972’de Hitit Kralı III. Hattušili’nin hayatı ve icraatıyla ilgili doktorasını vermiştir. 1972‑1974 Alexander von Humboldt Vakfı bursuyla Münih Üniversitesinde doktora üstü araştırmalar yapmıştır.1974‑1979 Ankara Üniversitesi DTCF Hititoloji Kürsüsünde asistan olarak çalışmıştır. 1975’te Jandarma olarak kısa dönem askerliğini yapmış, 1979 DTCF’de doçent olmuştur. 1976‑1982 Konya Selçuk Üniversitesinde Eski Yakındoğ­u, Eski Yunan ve Roma Tarihi dersleri vermiştir. 1982‑1985 Münih Üniversitesinde misafir doçent olarak Hititçe ve Eski Anadolu Tarihi ve Kültürleri dersleri vermiş, Alman Araştırma Cemiyetinin hocası Prof. Dr. Annelies Kammenhuber başkanlığında çıkardığı Hitit Dili Sözlüğü projesinde uzman ve sözlük yazarı olarak çalışmıştır. 2009-2010’da Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanlığı yapmıştır. 2011-2015 yılarında Çorum Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyeliğine ve Hitit Uygarlığı Araştırma Merkezi Müdürlüğüne getirilmiştir. 1990'den itibaren misafir profesör olarak İsviçre Bern Üniversitesinde Eski Anadolu Tarihi, Kültürleri ve Hititçe dersleri vermiştir. 1996 Misafir profesör olarak Antalya Akdeniz Üniversitesinde Eskiçağ Tarihi dersleri vermiştir. Konya Selçuk Üniversitesinde eskiden beri vermekte olduğu Eskiçağ Tarihi derslerini vermeye devam etmiş,bunun yanında Almanca da okutmuştur. Antakya MKÜ’inde de çeşitli konularda dersler vermiştir.

            Eski Anadolu dilleri, çivi yazılı metin yayınları, Hitit ve Hurri dili, tarih, kültür, din, büyü, falcılık, tıp, arkeoloji, kadın ve feminizm, sözlük, sanat ve siyasi tarihi, tarih yazıcılığı, Oryantalizm, tarih ve arkeoloji sömürüsü ile ilgili Türkçe, İngilizce ve Almanca yazılmış kitapları ve çok sayıda dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

Başlıca Yayınları

 • Hititler Etiler ve Anadolu Uygarlıkları (Etibank İstanbul 1999)
 • Hititler Devrinde Anadolu, Kitap I (Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2002)
 • Hititler Devrinde Anadolu, Kitap 2 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2003)
 • Hititler Devrinde Anadolu, Kitap 3 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2005)
 • Anadolu'nun En Eski Yemekleri. Hititler ve Çağdaşı Toplumlarda Mutfak Kültürü (Homer İstanbul 2007)
 • Eskiçağ Anadolu Toplumlarında Kadın. Anayanlı Bir Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Zamanı (Hitit Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014)
 • Türkiye'de Eski Anadolu Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunlardan Bazıları, XII. Türk tarih Kongresi 1. cilt (1999) 13‑20.
 • Çukurova'nın Antik Devirlerde Taşıdığı Isimler ile Fiziki ve Tarihi Coðrafyası, şurada: Artun, Erman M. Sabri Koz (eds), Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana: Köprübasi (İstanbul 2000) 18‑41.
 • “Batı Cephesinde ne Var Ne Yok?” Miken‑Anadolu ve Ahhiyawa‑Aka İlişkilerinde Son Durum, şurada: C. Özgünel ve diğerleri (yayınlayanlar), Günışığında Anadolu Anatolia in Daylight, Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu (HomerKitabevi 2001) 244‑256.
 • Hitit Devlet İdare Sistemi, Kral, Kraliçe, Prensler, Memurlar, Kanunlar ve Fermanlar, Arkeoloji ve Sanat (Ekim 2002)
 • Eski Anadolu Uygarlıkları, Arkeoloji ve Tarih Üzerine I. Şarkiyatçılık ve Yöntemleri, Idol, Arkeoloji ve Arkeologlar Dernegi Dergisi Sayı 12 (2002) 6‑13.
 • Tarih Yazmak, Batı Tarih Yazıcılığı, Eski Anadou Tarihi ve Arkeolojisi ve Türkiye'de Durum, Hitit Haber, Hitit Üniversitesi Bülteni Yıl 2 Sayi 3 (2010) 70‑75.
 • Tanrı ve İnsan Mutfağı: Anadolu'nun Yazıya Geçirilmiş İlk Yemek Tarifleri Üzerine Bir Araştırma I‑II, Mutfak ve Kültür Sayi 36 (2014) 16‑23; Sayi 37 (2014) 18‑25.
27/04/2016
938 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809