VEFAT

Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Arslan vefat etmiştir.
Yakınlarına, sevenlerine, sosyoloji camiasına başsağlığı diliyoruz.

  Hüsamettin Arslan Doktora Çalışmalarını Ümit Meriç'in danışmanlığında 1991 yılında tamamlamıştır.

  Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın özgeçmişi:
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, 12 Ocak 1956’da Ordu – Mesudiye doğumludur. Lisans eğitimini 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. 1979 - 1981 yılları arasında aynı bölümde yüksek lisansına devam etmiş ve "Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğun'da Sanayileşme Girişimleri" konulu bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Doktora aşamasında alan değiştiren Hüsamettin Arslan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde “bilgi sosyolojisi” ve yeni sosyoloji disiplini “bilim sosyolojisi“ alanında yaptığı çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrasında yayınlamış bulunduğu doktora tezi “Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi” (Paradigma, 1992; ikinci baskı 2007) bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışmadır. Hobilerin görevlerden daha kalıcı olduğuna inanan Hüsamettin Arslan’ın yegâne entelektüel hobisi felsefe okumaktır. Ona göre, “tarih“ ve “felsefe“yle birlikte okutulmadığında, “sosyoloji“ “teknoloji“den başka bir şey değil. Sosyolojiyi “toplum hakkında felsefe“ olarak tanımlayan Aslan’a göre sosyoloji “sosyal felsefe"dir. Bu yüzden herhangi bir sosyolojinin değil, ya da “ortodoks“ sosyoloji anlayışının değil, “felsefi“ sosyolojinin savunuculuğunu yapmaktadır.
“Çeviri“ye çok büyük bir önem atfeden ve bu amaçla İngilizce’den çeviriler yapan Arslan’ın çok sayıda felsefe ve sosyoloji içerikli kitap çevirisi bulunmaktadır. 1993-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı yapmış olan Hüsamettin Arslan aynı Bölümde 2013 yılından itibaren bölüm başkanlığına devam etmekteydi.

  Kitapları:
Epistemik Cemaat Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi - Paradigma Yayınları., İstanbul, 1992
Jöntürkler Jönkürtler Muhafazakarlar - Meçhul Okurla Söyleşiler - Paradigma Yay., İstanbul, 2009
Twitmania Etnomania Şiddetmania (Gezi,17 Aralık Kürtçü Holiganizm ve Memleket) - Pınar Yayıncılık, İstanbul, 2016
H.Arslan, Yöntemizm, Bilimizm, Sosyal Bilimler ve Entelektüeller, (Paradigma Yayınları tarafından yayınlanacaktır)

  Çeviriler:
Chalmers, Alan, Bilim Dedikleri/Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Vadi Yay., Ankara, 1990.
Barnes, Barry, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Yay., Ankara, 1990.
Lakatos, Imre-Musgrave, Alan, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Paradigma Yay., Istanbul, 1992.
Hekman, Susan, Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Paradigma Yay., İstanbul, 1999.
Murphy, John W., Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay., İstanbul, 2000.
Ellul, Jacques, Sözün Düşüşü, Paradigma Yay., İstanbul, 1998.
Woolgar, Steve, Bilim/Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, Paradigma Yay., İstanbul, 1999.
Falcon, Christoper, Foucault ve Sosyal Diyalog, Paradigma Yay., İstanbul, 2001.
Toulmin, Stephen, Kozmopolis/Modernitenin Gizli Gündemi, Paradigma Yay., İstanbul, 2002.
Ricoeur, Paul, Yorumların Çatışması Hermenoytik Üzerine Denemeler, Birinci Cilt, Paradigma Yay., İstanbul, 2010.
Kearney, Richard, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler, Paradigma Yay., İstanbul, 2010.
Wheeler, Katleen, Romantizm, Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon, Paradigma Yay., İstanbul, 2011.
Zimmerman, Michael, E., Heidegger: Moderniteyle Hesaplaşma Teknoloji-Politika-Sanat, Paradigma Yay., İstanbul, 2011.
Thomson, Iain, D., Heidegger / Ontoteoloji Teknoloji ve Eğitim Politikaları, Paradigma Yay., İstanbul, 2012.
Wolin, Richard, Heidegger'in Çocukları HannahArendt, Karl LöwithHansJonas ve HerbertMarcuse, Paradigma Yay., İstanbul, 2012.
Dillon, Michele, Din Sosyolojisi Elkitabı, Paradigma Yay., İstanbul, 2014.
Moore, Rob, Eğitim ve Toplum: Eğitim Sosyolojisinde Sorunlar ve Açıklamalar, Paradigma Yay., İstanbul, 2015.

  Derleme-Çeviri:
İnsan Bilimlerine Prolegomena/Dil, Gelenek ye Yorum, Paradigma Yay., İstanbul, 2002.
Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler/Gadamer-Habermas, Gadamer-Ricoeur, Gadamer-Derrida Tartışması, Paradigma Yay., İstanbul, 2002.
Retorik, Hermeneutik ve Sosyal Bilimler/İnsan Bilimlerinde Retoriğe Dönüş, Paradigma Yay., İstanbul, 2002.

  Diğer Yayınları:
H. Arslan, "Feyerabend ve Yönteme Karşı Anarşizm," Türkiye Günlüğü, ss. 70-72, 1988.
H. Arslan, "Neo jöntürkler," Türkiye Günlüğü, Sayı: 6, ss. 40-44, 1989.
H. Arslan, "Üç Cemil Meriç," Dergah, Sayı:29, s. 12, 1992.
H.Arslan, "Boşluk Yoktur," Polemik, Sayı:11, ss. 23-25, 1994.
H.Arslan, "Türk Düşüncesinde Epistemolojik Bunalım," İlim ye Sanat, Sayı: 18, ss. 10-18, 1998.
H.Arslan, "Akademi ve İktidar," Doğu/BatıDergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, ss. 55-79, 1999.
H.Arslan, "Her şey Mümkündür," Cumhuriyet/Kitap, s. I2, 23 Ocak 1992.
H.Arslan, "Bilim/Feyerabend ye Popperiyan Mabedin Eşik Bekçileri," Cumhuriyet/Bilim Teknik, s. 16, 29 Şubat 1992.
H.Arslan, "Pozitivizm/Bir Bilim İdeolojisinin Anatomisi," Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, ed. Sebahattin Şen, Bağlam Yay., ss. 541-583, İstanbul, 1995.
H.Arslan, "Postmodernite,   Postmodernizm   ye   Türkiye,"   Postmodern   Toplumsal   Analiz   ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay., İstanbul 2000.
H.Arslan, "Feyerabend ve Yönteme Karşı Anarşizm" Türkiye Günlüğü, 1988.
H.Arslan, “Cumhuriyet’in Yeniden İnşasına Kimler Karşı Çıkıyor,” Derin Tarih, Sayı:60, Mart 2017, ss.36-39.
H.Arslan, “Halkın Mührünü Vurduğu Sistem: Türk Tipi Başkanlık,” Derin Tarih, Sayı: 57, Aralık 2016, ss. 54-58.
H.Arslan, “Babalarımız Gibi Osmanlı da Kaderimizdir,” Derin tarih, Sayı: 59, Şubat 2017, ss.116-120.
H.Arslan, “Geçmişten Kaçmak ya da Osmanlı’ya Dönmek,” Derin Tarih, Sayı:58, Sayı: 58, Ocak 2017, ss.46-50.
H.Arslan, “İmparatorluğun Dansı,” Derin Tarih, Sayı: 61, Nisan 2017, ss.60-63.
H.Arslan, “Parlamenter Sistemin Darağaçları,” Derin Tarih, Sayı: 62, Mayıs 2017, ss.34-36.
H.Arslan, “Ötekileştirilenler Geri Dönüyor,” Kriter Dergisi, Sayı:12, Nisan 2017, ss.20-23.
H.Arslan, “Aydınlanmış Ulus Devletten Demokratik İmparatorluğa,” Kriter Dergisi, Aralık 2016.

  Kendisiyle Yapılan Röportajlar:
Hüsamettin Arslan: “Modern insan gözleriyle düşünür.” – Nazife şişman, Nihayet Dergisi
http://www.nihayet.com/roportaj/husamettin-arslan-modern-insan-gozleriyle-dusunur/
Hüsamettin Arslan: Gezi devrime veda ağıtıdır – Ayşe Böhürler, Yeni Şafak Gazetesi
https://www.yenisafak.com/roportaj/gezi-devrime-veda-agitidir-630206

Kendi Yazıları :
Yenisöz gazetesindeki yazıları http://www.yenisoz.com.tr/husamettin-arslan-tum-yazilari-20
Derin Tarih dergisindeki yazıları http://www.derintarih.com/yazar/husamettin-arslan/

  Youtube videoları:
Yer: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Konu: Dindar Entelektüelite
Konuk: Prof. Dr. Hüsamettin Arslan
https://www.youtube.com/watch?v=cSuc1om5cEk

  Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi
Konuşmacı: Prof. Dr. Hüsamettin Arslan
  Çok Kutuplu Bir Dünyanın Eşiğinde - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [04.11.2016 /
1.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=yPPswLv3S44

  Çok Kutuplu Bir Dünyanın Eşiğinde - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [04.11.2016 /
2.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=LraMfF5h3Ew

  Çok Kutuplu Bir Dünyanın Eşiğinde - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [02.12.2016 /
3.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=mhNv5MGUwjc

  Çok Kutuplu Bir Dünyanın Eşiğinde - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [02.12.2016 /
4.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=wmXEjSFZw28

  Sorunlarımız Geleceğimizdir - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [20.10.2017] /
1.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=HdUUUOki8L0

  Sorunlarımız Geleceğimizdir - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [10.11.2017] /
2..Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=v9aK50QHpkk

  Sorunlarımız Geleceğimizdir - Prof. Dr. Hüsamettin ARSLAN [20.10.2017 /
3.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=sYA_8a71j0Y

 
Yer: Sakarya Üniversitesi
Konu: Sosyal Bilimler ve İnsanlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Hüsamettin Arslan
https://www.youtube.com/watch?v=R-z9ZVgSVOc

Hüsamettin Arslan 1. Oturum - Türkiye'de Muhafazakârlık
https://www.youtube.com/watch?v=4jXEYBgDql0


       
02/01/2018
346 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809