YAŞLANMANIN SOSYOLOJİSİ
SOSYOLOJİ DERGİSİ YAYIMLANDI

SOSYOLOJİ DERGİSİ

YAŞLANMANIN SOSYOLOJİSİ TEMALI SAYISI YAYIMLANDI

 1914’te kurulan ve Türkiye’de sosyolojinin bilimsel disiplin olarak gelişmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde yayımlanan Sosyoloji Dergisi 36/2 sayısının yaşlanmanın sosyolojisine ayırdı.

Yaşlılık ve yaşlanma olgusuna ilişkin sosyolojik perspektifle ve disiplinler arası bir yaklaşımla yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğundan hareketle hazırlanan sayıda hem sosyolojiden hem de farklı disiplinlerden akademisyenlerin makaleleri yer almaktadır. Türkiye’de yaşlanma, toplumsal açıdan yaşlanma ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler temalarının ön plana çıktığı sayıda, yaşlanmanın farklı boyutlarını ele alan çok sayıda makale bulunmaktadır. Editörlüğünü Murat Şentürk (İstanbul Üniversitesi) ve J. Scott Brown’ın (Miami University) yaptığı bu sayının alana mütevazı bir katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Derginin içeriğine erişmek için tıklayınız.

 Yaşlılıkta Ayrım: Çağdaş Türkiye’de Yerel Yönetimleri Bekleyen Zorluklar

Yazar/lar: Özgür ArunÇağrı Elmas Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Çalışma Yaşamında Yaşlı Ayrımcılığı mı Yaş Ayrımcılığı mı?

Yazar/lar: Seda Topgül Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Yaşlanmadan Yaşamak: Farklı Gelir Düzeyindeki Kadınların Anti-Aging Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Yazar/lar: Nilüfer Korkmaz YaylagülSuzan YazıcıGülgün GündüzCem Oktay Güzeller Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Türkiye’de Yerinde Yaşlanma ve Mekân Gerontolojisinin Temel Parametreleri

Yazar/lar: Şerif Esendemir Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Hollanda’daki Göçmen Türklerin Aktif Yaşlanma Tecrübeleri

Yazar/lar: Ferhan Saniye PalazYusuf Adıgüzel Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Evden Çıkamayan Yaşlılara Bakım Verenlerde Dini Başa Çıkma, Bakım Veren Yükü ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/lar: Sümeyye BalcıNezihe AtılganBüşra Bulut Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Televizyon Dizilerinde Yaşlılığın Temsili

Yazar/lar: Özgür KılınçFerruh Uztuğ Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Aileye İlişkin Araştırmalarda Yaşlılık Algısının Değişimi

Yazar/lar: İkuko Murakami Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar/lar: Mustafa Otrar Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link  

Sosyal ve Siyasal Arasına Sıkışmış Bir Düşünür: Ziya Gökalp ve Hars-Medeniyet Kuramı

Yazar/lar: Yücel Bulut Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link

Politik Süreç Teorisi Çerçevesinde Tozkoparan’da Kentsel Dönüşüm Projesine Karşı Kolektif Bir Eylemin Olabilirliği

Yazar/lar: Betül Dumanİsmail Coşkun Tam Metin (PDF) • Öz • Kısa Link
23/07/2017
400 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809