Sosyoloji Günleri LII
23 Şubat 2017, 14:00

Sosyoloji Günleri LII 

Türkiye’yi Okumak: Edebiyat ve Sosyoloji Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı 23 Şubat 2017 Perşembe / Saat: 14:00 / Edebiyat Fakültesi Amfi 5sogu52_afis İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının elli ikincisi Türkiye’yi Okumak: Edebiyat ve Sosyoloji çerçevesinde “Türk Romanı Ekseninde Türkiye'yi Okumak Teşebbüsüyle Sosyolojik Metinlere Yansıyan Türkiye Fotoğrafı Arasında Bir Bağlantı Kurulabilir mi?” alt başlığı ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın vereceği konferansla devam edecektir. Konferans 23 Şubat 2017 Perşembe günü saat 14:00’da Amfi-5’te gerçekleştirilecektir.   Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı 1949'da Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde 1978 yılında siyaset bilimi doktorasını tamamladı. Mart 1978’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsü’nde çalışmaya başladı. 1989 yılında siyasal teoriler alanında doçent oldu. 2001 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Yirmi beş yılı aşkın bir süredir değişik üniversitelerde Türk Sosyologları başlıklı ve Türk Düşünce Tarihi eksenli dersler vermektedir. Türk Sineması üzerine kırk yılı aşkın bir süredir yazmaktadır. Temel ilgi alanı Türk kültürüdür. Yayınları:
  • Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek, 2014, Tezkire Yayınları, (Daha önce 2004, Dost Kitabevi Yayınları).
  • Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması, Tezkire Yayıncılık, 2015, (Daha önce 1994, Ayyıldız Yayınları, 2006, Deniz Yayınları).
  • Sinema Bir Kültürdür, 2015, Tezkire Yayıncılık, (1998, Alaz Yayınları).
  • Ordu ve Siyaset - 1994 – 2000, 2005, 2009, (4 baskı) İletişim Yayınları.
  • Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri - 1994, Ayyıldız Yay., 2001, 2003, 2009,2011, 2016 (6 baskı) İletişim Yayınları.
  • Keşke Herkes Papağan Olsa / Mizah Üzerine Yazılar, 1994, Ayyıldız Yayınları.
  • Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, 2000, 2002, (2 baskı) İletişim Yayınları.
  • Türk Kültür Dünyasından Portreler, 2002, İletişim Yayınları.
  • Üstü Çizilen Yazılar, 2003, Ürün Yayınları.
  • Düşüncenin Coğrafyası I - Toplumdan Soyutlanmış Düşünce ve Direnç Potansiyeli, 2005, Deniz Yayınevi.
     
07/02/2017
700 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809