Çarşamba Toplantıları XXX

carsambatoplantilari_30_afis-2

Çarşamba Toplantıları XXX

 “Pomadalı Saçlar, Salon Filozofları, Aşk ve İsteri: İzzeddin Şadan’ın Dünyasında Bilim ve Psikanaliz”

Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN 15 Şubat 2017 Çarşamba / Saat: 17:00 / Amfi 4 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın otuzuncu oturumu “Pomadalı Saçlar, Salon Filozofları, Aşk ve İsteri: İzzeddin Şadan’ın Dünyasında Bilim ve Psikanaliz” başlığı ile Polis Akademisi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN’ın vereceği konferansla devam edecektir. Konferans 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 16:30’daki ikramın akabinde saat 17:00’de Edebiyat Fakültesi Amfi 4’te  gerçekleştirilecektir.   Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN Doç. Dr. Coşkun TAŞTAN, lisans ve lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı bölümde 2002-2010 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 2016 yılı itibariyle de Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde Doçent olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından beri çeşitli projelerde yer almış; ulusal ve uluslararası birçok araştırmaya katılmıştır. Toplumsal hareketler ve Kitle psikolojisi üzerine verdiği derslerin yanı sıra bu alanda birçok çalışma yapmıştır.   Bazı Yayınları Güler Hasan, Taştan Coşkun (2014). Yeni Anayasadan Yerel Beklentiler: Ağrı'da Saha Araştırması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-16., Doi: 10.5578/jss.6611 (Yayın No: 972245) TAŞTAN COŞKUN, ETE HATEM (2014). The Wolf and The Fist: Nationalist Action Party and The Gezi Park Protests. Arab World Geographer, 17(3), 290-301. (Yayın No: 1469572) TAŞTAN COŞKUN (2013). The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research. Insight Turkey, 15(3), 27-38. (Yayın No: 972126) TAŞTAN COŞKUN (2012). Freud ve Fransızlar: 20. Yüzyılın Başında Psikanalizin Fransa’da Karşılaştığı Med-Cezirler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(27), 103-108. (Yayın No: 972051) Sosyolojiye Giriş, Bölüm adı:(Küreselleşme) (2016)., TAŞTAN COŞKUN, Anadolu Üniversites Açıköğretim Fakültesi, Editör:Mustafa Altunoğlu, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3315157) Eurocentrism at the margins: Encounters, critics and going beyond, Bölüm adı:(Eurocentrism in higher education in Turkey: Locality and universality in textbooks ın sociology of education) (2016)., TAŞTAN COŞKUN,GÜR BEKİR SIDDIK,ÇELİK ZAFER, Routledge, Editör:Lutfi Sunar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 224, ISBN:978-1-4724-6644-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3313337) The Gezi Park Protests: A Political, Sociological and Discoursive Analysis (2014)., ETE HATEM, TAŞTAN COŞKUN, SETA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 63, ISBN:9786054023363, İngilizce (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3314823) Kurgu İle Gerçeklik Arasında Gezi Eylemleri (2014)., ete. hatem, taştan. coşkun, SETA Yayınları, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 184, ISBN:9786054023387, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 972156) Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler (2013)., güllüpınar. fuat, taştan. coşkun, İletişim, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 340, ISBN:9789750512889, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 972165) Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Freudizm (2012)., TAŞTAN COŞKUN, Orion, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 158, ISBN:978-9944-769-85-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1469761) The Real and The Imaginary Thresholds of Ottoman Subjectivity (doktora tezi) (2012)., TAŞTAN COŞKUN, Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı 165, ISBN:978-3-8473-1243-7, İngilizce (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74375) Türkiye'de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler I (2011)., TAŞTAN COŞKUN, Bağlam yay., Sayfa Sayısı 216, ISBN:978-605-5809-42-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74373) TAŞTAN COŞKUN (2015). Vesayetçi Kentleşme ve Sosyal Dokuya Etkileri: Ağrı’da Bir Vaka Örneği. Uluslar Arası Kent Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1469836) TAŞTAN COŞKUN (2012). Early Resistances to Psychoanalysis in Turkey. Social Transitions in Economics, Politics and Society; Klaipeda/Litvanya (/)(Yayın No:972141)
20/01/2017
839 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

E-posta: sosyoloji@istanbul.edu.tr

Tel:0212 440 00 00 Dahili:15809